Home mgr Katarzyna Warzeszak

mgr Katarzyna Warzeszak

kobieta

Wykształcenie

  • Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyła w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
  • W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku: rehabilitacja dzieci i niemowląt w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko pojętej rehabilitacji pulmonologicznej oraz terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt.

Doświadczenie

  • Od 2017 roku pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju.
  • Od 2016 roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą (bierze czynny udział w organizowanych szkoleniach dla fizjoterapeutów i członków rodzin chorych na mukowiscydozę).
  • Od 2018 roku jest instruktorem na kierunku fizjoterapia w Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym.
  • Uczestniczy w konferencjach międzynarodowych, a także ogólnopolskich.
  • Kierownik projektu, eksperymentu medycznego: “Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia” (2021-2024).

Kursy i szkolenia

2021 – Kinesiotaping w wieku rozwojowym;

2021 – Masaż tkanek głebokich;

2021 – Podejście osteopatyczne w pediatrii – niemowlaki;

2020 – Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath;

2019 – Physiotherapy Short Course – Exercise Testing in Cystic Fibrosis – Who, When And Why?;

2019 – Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej;

2019 – Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego u chorych na mukowiscydozę i przewlekłe choroby układu oddechowego;

2018 – Rehabiliatcja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy;

2017 – W poszukiwaniu symetrii – PNF I skolioza;

2017 – Drenaż limfatyczny;

2016 – Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation (PNF1 & PNF 2);

2016 – Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miedniczego;

2016 – Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu.

Shopping Basket