Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka studiów podyplomowych – Zarządzanie biznesem turystycznym i restauracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek, Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS.

Wykaz publikacji

 • artykuły w czasopismach naukowych
 1. Hodorowicz I., 208 Lanckorońska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę (charakterystyka grupy i motywy pielgrzymowania uczestników), [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Peregrinus Cracoviensis nr 19, IGiGP UJ, Kraków 2008.
 2. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, [w:] E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Peregrinus Cracoviensis nr 19, IGiGP UJ, Kraków 2008.
 • artykuły w  czasopismach popularnonaukowych
 1. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Słynny „muzyka” i przewodnik tatrzański, [w:]
  Szymaszek (red.), Tatry nr 76, TPN, Zakopane 2021.
 2. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Znawca gór i dolin, [w:] Szymaszek (red.), Tatry nr 77, TPN, Zakopane 2021.
 3. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Żelazny ksiądz, [w:] Szymaszek (red.), Tatry, TPN, Zakopane 2022.
 • artykuły w monografiach
 1. Hodorowicz I., Mróz F., Małopolska Droga św. Jakuba (odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków), [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2008.
 2. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, [w:] M.K. Leniartak (red.), Komercjalizm turystyki kulturowej, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2008.
 3. Żiżka-Salamon D., Hodorowicz I., Uczestnictwo studentów kierunku turystyka
  i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Nowym Targu w turystyce religijnej,
  [w:] Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ w Nowym Targu, Nowy Targ 2008.
 4. Hodorowicz I., Mróz F., Sanktuaria świętych i błogosławionych w Karpatach Polskich, [w:] Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ w Nowym Targu, Nowy Targ 2008.
 5. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu, [w:] Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ w Nowym Targu, Nowy Targ 2008.
 6. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna na przykładzie ośrodków pielgrzymkowych w diecezji krakowskiej, [w:] Petlin, M. Malskyy, N. Antoniuk i in. (red.), Geography and Tourism: European Experience, Ivan Franko NationalUniversity of Lviv, Lwów 2009.
 7. Hodorowicz I., Szlakiem zabytków sakralnych polskiego Spisza, [w:] Kroplewski,
  A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 8. Hodorowicz I., Mróz F., Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce, [w:] A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz (red.), Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 2010.
 9. Hodorowicz I., Mróz F., Turystyka muzealna na przykładzie Muzeów Pożarnictwa
  w Polsce,
  [w:] J. Wrzesiński, A. M. Wyrwa (red.), Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 2010.
 10. Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku Narodowym, [w:] Krzan (red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Tom III. Człowiek i środowisko, TPN, Zakopane 2010.
 11. Ślusarczyk J., Hodorowicz I., Hodorowicz M., Materiały historyczne dotyczące Tatr
  i Podhala w publikacjach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
  [w:] Morawska Nowak (red.), Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 21, 2012, PTT, Kraków 2013.
 12. Hodorowicz I., Wesołowska M., Small forms of sacral architecture in the Podhale region, [w:] J. Wyrzykowski, J. Marak, M. Drozdowska (red.), Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Cultural tourism products in Poland, Vol. 7, wyd. University of Business
  in Wroclaw 2016.
 13. Hodorowicz I., Wesołowska M., Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym Podhala”, [w:] Latosińska J., Mokras-Grabowaska J. (red), Kultura
  i turystyka. Sacrum i profanum
  , wyd. ROT Województwa Łódzkiego, Łódź 2016.
 14. Wesołowska M., Hodorowicz I., Promocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku Podhalańskiego”, [w:] Iwan B. (red.), Kultura i przyroda w turystyce górskiej, wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa 2017.
 15. Gronkowska J., Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., O Wojciechu Tylce Sulei – słynnym przewodniku i ratowniku tatrzańskim z okazji 150 rocznicy urodzin, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 24, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2020.
 16. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Maciej Gąsienica Sieczka – jeden z pierwszych
  i najlepszych przewodników tatrzańskich
  , [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 24, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2020.
 17. Wesołowska M., Hodorowicz I., Miejsce zwierząt w magii górali Podtatrza, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 25, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2021.
 18. Hodorowicz I., Hodorowicz M., Hodorowicz S. A, Bukowiańska karta w dziejach Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 25, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2021.
 19. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A, O Klemensie Bachledzie z okazji minionej 110 rocznicy jego tragicznej śmierci, [w:] Trebunia-Staszel S. i in. (red.), Almanach Nowotarski nr 25, wyd. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Nowy Targ 2021.
 20. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Ksiądz Stanisław Fox i jego rola
  w rozpowszechnieniu kultu „Królowej Tatr”,
  [w:] „160 rocznica objawienia na Wiktorówkach”, Zakopane 2022 (w druku).

Wykaz redakcji

LPTYTUŁ REDAKTORWYDAWCA ROK WYDANIA
1Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacjaA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

PPWSZ w Nowym Targu2008
2Turystyka religijna w obszarach górskichA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

PPWSZ w Nowym Targu2009
3Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszośćI. Hodorowicz

F. Mróz

PPWSZ w Nowym Targu2009
4Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de CompostelaA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

Wydawnictwo „Czuwajmy”2010
5Ocalić od zapomnieniaB. Godlewska-Dzioboń

I. Hodorowicz

F. Mróz

M. Hodorowicz

PPWSZ w Nowym Targu2010
6Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. JakubaA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

Wydawnictwo „Czuwajmy”2011
7Almanach Nowotarski nr 24 (rocznik)S. Trebunia-Staszel

S. A. Hodorowicz

L. Czubernat

B. Zgama

I. Hodorowicz

A. Majorczyk

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu2020
8Almanach Nowotarski nr 25 (rocznik)S. Trebunia-Staszel

S. A. Hodorowicz

L. Czubernat

B. Zgama

I. Hodorowicz

A. Majorczyk

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu2021 (w druku)

Dorobek naukowy – konferencje naukowe

 • Udział
LPTEMAT KONFERENCJITYTUŁ WYSTĄPIENIAMIEJSCE I TERMIN KONFERENCJIINSTYTUCJE ORGANIZUJĄCERANGA KONFERENCJI
1Turystyka religijna w obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego)Sanktuaria świętych
i błogosławionych w Karpatach Polskich
Bukowina Tatrzańska

07.10-10.10.2008

PPWSZ w Nowym Targu

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uniwersytet w Preszowie

międzynarodowa
Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu
Uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu w turystyce religijnej
2Dziedzictwo kulturowe a turystykaPielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCOKłodzko

18.06.2008

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Wydział Turystyki w Kłodzku

międzynarodowa
3Drogi św. Jakuba Apostoła

w Polsce – stan badań i organizacja

Małopolska Droga św. Jakuba

(odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków)

Kraków

12.09.2008

PPWSZ w Nowym Targu,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

krajowa
4Lednickie mosty – przeszłość dla przyszłościTurystyka muzealna na przykładzie muzeów pożarnictwa w PolsceLednica

13.09-15.09.2009

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicymiędzynarodowa
5Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki i rekreacji regionów przygranicznych w dobie globalizacjiUczestnictwo w turystyce studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym TarguRzeszów

19.06-20.06. 2009

Uniwersytet Rzeszowskikrajowa
6Súčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“ / Trendy w rozwoju ruchu turystycznego w Euroregionie TatryThe status and prospects of the development of religious tourism at the Polish part of Euroregion „Tatry”Liptowski Mikulasz

14.10-15.10.2009

Komisja Turystyki Združenia Region Tatrya w Kieżmarkumiędzynarodowa
7Geography and Tourism: European ExperiencePilgrimage and religious tourism as exemplified by pilgrimage sites in the Roman Catholic Archdiocese of KrakówLwów

09.10-11.10.2009

The Department of Tourism of the Faculty of Geography of the Ivan Franko National University of L’vivmiędzynarodowa
8Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarneSzlakiem zabytków sakralnych polskiego SpiszaSzczecin

31.03-01.04.2009

Uniwersytet Szczecińskimiędzynarodowa
9Tourism – the Future of the RegionTourist products of Southern Małopolska

What and for whom?

Nowy Targ

29.05. 2009

Starostwo Powiatowe w Nowym Targumiędzynarodowa
10Święte i dostępne, czyli jak otworzyć zabytki sakralne na turystęUczestnictwo bierneKraków

11.02.2009

Smartlink,

Fundacja Pascal

międzynarodowa
11Pamiętamy – Geografia polska w latach II. wojny światowejUczestnictwo bierneKraków

06.11-07.11.2009

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJkrajowa
12Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszośćUczestnictwo bierneCzęstochowa

12.09.2009

PPWSZ w Nowym Targu,

Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

krajowa
13Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela  / The cult of St. James at the route of pilgrimage to Santiago de CompostelaThe geographical range of the cult of St. James in PolandKraków – Więcławice Stare 11.09-12.09.2010UJ w Krakowie

UP Jana Pawła II w Krakowie

PPWSZ w Nowym Targu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolsk.

Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

międzynarodowa
14Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniemPielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku NarodowymZakopane

14.10-16.10.2010

Tatrzański Park Narodowy

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Krakowski

krajowa
15Maryja w wierze Kościoła i w życiu naroduSanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski i świataLudźmierz/Nowy Targ

23.10-24.10.2012

Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu i Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targukrajowa
16Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowcówPomoc naukowa w przygotowaniu 9 studentów z Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki do czynnego udziału w konferencjiWarszawa

30.05.2014

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego

w Warszawie

krajowa
17Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionieWpływ infrastruktury drogowej, transportu i komunikacji na rozwój ruchu uzdrowiskowego na Podhalu w XIX wiekuNowy Targ

17-18.04.2015

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska PPWSZ w Nowym Targu

międzynarodowa
Waloryzacja potencjału turystycznego Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego
18Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regionsSmall forms of sacral architecture in the Podhale region / Mała architektura sakralna PodhalaWrocław

12-13.05.2016

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiumiędzynarodowa
19Kultura i turystyka – Sacrum

i Profanum

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym PodhalaŁódź

26.10.2016

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

międzynarodowa
20Kultura i przyroda w turystyce górskiejPromocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku PodhalańskiegoWarszawa 16.11.2016Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawiekrajowa
21Geoprodukt od pomysłu do realizacjiuczestnictwo bierne (warsztaty)Kraków

27-28.10.2016

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowiekrajowa
223rd International Congress on Ethics and Tourismuczestnictwo bierneKraków

27 – 28.04.2017

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Komisja Europejska, Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Miasta Krakowamiędzynarodowa
23Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym1.       Obiekty małej architektury sakralnej elementem krajobrazu kulturowego gminy Nowy Targ;

2.       Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie torfowisk orawsko-nowotarskich

Toruń

28.09.2017

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstokumiędzynarodowa
24„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego”, która odbyły się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”, realizowanego przez Miasto Zakopane i Miasto Poprad.Niszowe produkty turystyczne Podhala kontra markowe – innowacyjność a tradycjaZakopane

21-22.05.2018

Zakopanemiędzynarodowa
25V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”Miejsce zwierząt w magii górali PodtatrzaSosnowiec

26-27.09.2019

Sosnowiecmiędzynarodowa

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

LPTEMAT KONFERENCJIMIEJSCE I TERMIN KONFERENCJIINSTYTUCJE ORGANIZUJĄCEPEŁNIONA FUNKCJARANGA KONFERENCJI
1Turystyka religijna w obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego)Bukowina Tatrzańska

07.10-10.10.2008

PPWSZ w Nowym Targu

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uniwersytet w Preszowie

sekretarz konferencjimiędzynarodowa
2Drogi św. Jakuba Apostoła
w Polsce – stan badań i organizacja
Kraków

12.09.2008

PPWSZ w Nowym Targu,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

sekretarz konferencjikrajowa
3Pamiętamy – Geografia polska w latach II. wojny światowejKraków

06.-07.11.2009

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJpomoc w organizacjikrajowa
4Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszośćCzęstochowa

12.09.2009

PPWSZ w Nowym Targu,

Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

sekretarz konferencjikrajowa
5„Ocalić od zapomnienia” Sesja Jubileuszowa z okazji obchodów 30. Rocznicy Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Nowym TarguNowy Targ

05.06.2009

PPWSZ w Nowym Targusekretarz konferencjikrajowa
6Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de CompostelaKraków – Więcławice Stare

11-12.09.2010

UJ w Krakowie

UP Jana Pawła II w Krakowie

PPWSZ w Nowym Targu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach St.

sekretarz konferencjimiędzynarodowa
7Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionieNowy Targ

17-18.04.2015

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska PPWSZ w Nowym Targu

członek komitetu organizacyjnegomiędzynarodowa
8Turystyka – dobro czy zło współczesnego świata?Nowy Targ

15.04.2016

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
9Czy turystyka kulturowa jest cool?Nowy Targ

11-12.05.2017

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
10„O Profesorze, co Podhale miał
w duszy”
Nowy Targ

27.11.2017

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targuorganizatorkrajowa
11„Podróżowanie – pasja i sposób na życie”Nowy Targ

13.04.2018

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
12Nowoczesne technologie w turystyce
i rekreacji
Nowy Targ

01.03.2019

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
13Nauka – Talent – PasjaNowy Targ

15.04.2021

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
14Tożsamości kulturowe regionów karpackich

CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ

Nowy Targ

18-19.11.2021

Instytut Humanistyczno-Społeczny i Instytut Techniczny

PPUZ w Nowym Targu

Komisja Urbanistyki i Architektury PAN oddział w Krakowie

członek komitetu organizacyjnegokrajowa

 

ORGANIZACJA PRELEKCJI NAUKOWYCH:

 • 03.2012 r. – „Turystyka kosmiczna” – prelegent Jakub Nowak (prezes koła PTTK nr 1 im. Rudolfa Niemczyka w Żywcu, przodownik turystyki górskiej);
 • 05.2012 r. – „Wspinaczka skałkowa na polskim Podtatrzu” – prelegent Mirosław Zieliński;
 • 06.2012 r. – „Kanioning – nieznana forma sportu w Polsce” – prelegent Jacek Broński (prezes Tatrzańskiego Stowarzyszenia Kanioningowego, ratownik TOPR, instruktor kanioningu).
 • 11.2012 r. – „Skitouring – czyli narciarstwo turystyczne” – prelegent Mirosław Zieliński (przewodnik tatrzański, ratownik TOPR, instruktor: narciarstwa zjazdowego, wspinaczki skałkowej, skitouringu, kanioningu);
 • 11.2012 r. – „To co kocham w górach” – prelegent Barbara Matyja (prezes Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki);
 • 11.2012 r. – „Góry i narty retro” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 03.2013 r. – „Ratownictwo na rzekach górskich – techniki i sprzęt” – prelegenci: Maciej Gębala i Jakub Bańkosz (Maciej to właściciel firmy BAGMA EXTREME, instruktor ratownictwa górskiego, zawodowy ratownik GOPR, instruktor narciarstwa i wspinaczki; Jakub to ratownik WOPR oraz kandydat do GOPR);
 • 05.2013 r. – „Walory przyrodnicze TPN” – prelegent Tomasz Skrzydłowski (doktor nauk leśnych, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku naukowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, przewodnik tatrzański);
 • 06.2013 r. – „Wytrzymałość fizyczna i psychiczna w turystyce” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 10.2013 r. – „Rola wody w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 11.2013 r. – „Działalność ratowników górskich na Słowacji” – prelegent Pietro Popović (ratownik górski, członek PKNT);
 • 12.2013 r. – „Podróże po ziemi kieleckiej” – prelegent Jan Krokowski (członek PTTK w Nowym Sączu, z-ca prezesa PKNT);
 • 03.2014 r. – „Podwodny świat oraz fascynujące Indie” – PRELEGENT Grzegorz Zieliński (obieżyświat, właściciel biura podróży Daleko Blisko);
 • 04.2014 r. – „Turystyka a ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym” – prelegent mgr Edward Wlazło (komendant straży w Tatrzańskim Parku Narodowym);
 • 05.2014 r. – „Zasady zagospodarowania turystycznego elementem rozwoju turystyki rowerowej w regionie” – prelegent mgr Adam Perchał (doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej);
 • 12.2014 r. – „Dogtrekking jako przykład sportu outdoorowego” – prelegent dr Małgorzata Wesołowska (PPWSZ w Nowym Targu);
 • 03.2015 r. – „Pogranicze polsko-słowackie jako przestrzeń współpracy i konfliktów” – prelegent mgr Votiech Badin (Uniwersytet Jagielloński);
 • 12.2015 r. – „Kreta – gdzie mity stają się życiem” – prelegent Karolina Seniów (studentka III roku na kierunku Turystyka i rekreacja PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2016 r. – „Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich”, prelegent mgr Katarzyna Ceklarz (doktorantka UJ, wykładowca PPWSZ, przewodnik tatrzański);
 • 12.2016 r. – „Legendy Zamku Niedzickiego – Skarb Inków” – prelegent Natalia Budz (studentka II roku turystyki i rekreacji PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2017 r. – „Spotkania z podróżą – malownicza Australia” – prelegent dr Małgorzata Wesołowska (wykładowca PPWSZ w Nowym Targu);
 • 06.2018 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Zdrowe nawyki żywieniowe na co dzień” – prelegent Robert Maurer (studentka I roku turystyki i rekreacji st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 01.2019 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Nieznane oblicze Sycylii” – prelegent Klaudia Wnęk (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2019 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Szlakiem polskich zamków krzyżackich” – prelegent Klaudia Wnęk (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 11.2020 r. – organizacja wykładu online pt. „Park od kuchni” ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych, udostępnianie i edukacja w Tatrzańskim Parku Narodowym – prelegent Jan Krzeptowski Sabała (edukator w TPN, przewodnik tatrzański);
 • 12.2020 r. – organizacja wykładu online pt. „Z głową w góry” – słów kilka o bezpieczeństwie w górach z perspektywy ratownika górskiego – prelegent Peter Popovič (ratownik górski);
 • 03.2021 r. – organizacja prelekcji online pt. „URBEX” – prelegent Patrycja Żółtek (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. licencjackie PPUZ w Nowym Targu).
Shopping Basket