Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek.

Wykaz publikacji:

 • artykuły w czasopismach naukowych:
 1. Hodorowicz I., 208 Lanckorońska Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę (charakterystyka grupy i motywy pielgrzymowania uczestników), Peregrinus Cracoviensis, pod red. Bilska-Wodecka E., Sołjan I., 2008, nr 19.
 2. Hodorowicz I., Mróż F., Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, Peregrinus Cracoviensis, pod red. Bilska-Wodecka E., Sołjan I.,2008, nr 19.
 • artykuły w czasopismach popularnonaukowych:
 1. Hodorowicz I., Hodorowicz S.A., Słynny „muzyka” i przewodnik tatrzański, TATRY pod. red. Agnieszka Szymaszek, 2021, nr 76.
 2. Hodorowicz I., Hodorowicz S.A., Znawca gór i dolin, TATRY pod. red. Agnieszka Szymaszek, 2021, nr 77.
 • artykuły w monografiach:
 1. Hodorowicz I., Mróż F., Małopolska Droga św. Jakuba (odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków), Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacja, pod. red. Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2008.
 2. Hodorowicz I., Mróż F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych i kultu religijnego wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
  i Naturalnego UNESCO,
  Komercjalizm turystyki kulturowej, pod. red. Leniartak M.K., 2009.
 3. Żiżka-Salamon D., Hodorowicz I., Uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu w turystyce religijnej,  Turystyka religijna na obszarach górskich, pod. red. Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2009.
 4. Hodorowicz I., Mróż F., Sanktuaria świętych i błogosławionych w Karpatach Polskich, Turystyka religijna na obszarach górskich, pod. red. Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2009.
 5. Hodorowicz I., Mróż F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu, Turystyka religijna na obszarach górskich, pod. red. Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2009.
 6. Hodorowicz I., Mróż F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna na przykładzie ośrodków pielgrzymkowych w diecezji krakowskiej, Geography and Tourism: European Experience, pod red. Petlin V., Malskyy M., Antoniuk N. i in., 2009.
 7. Hodorowicz I., Szlakiem zabytków sakralnych polskiego Spisza, Turystyka religijna pod red. Kroplewski Z., Panasiuk A., 2010.
 8. Hodorowicz I., Mróż F.,Geograficzny zasięg kultu św. Jakuba Apostoła w Polsce, Kult św. Jakuba Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela, pod. red. Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I., 2010.
 9. Hodorowicz I., Mróż F.,Turystyka muzealna na przykładzie Muzeów Pożarnictwa w Polsce, Przeszłość dla przyszłości – problemy edukacji muzealnej, pod red. Wrzesiński J., Wyrwa A.M., 2010.
 10. Hodorowicz I., Mróż F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku Narodowym, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Człowiek i środowisko, pod red. Krzan Z., t.3, 2010.
 11. Ślusarczyk J., Hodorowicz I., Hodorowicz M.,Materiały historyczne dotyczące Tatr i Podhala w publikacjach Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, pod.red. Morawska Nowak B., t. 21, 2013.
 12. Hodorowicz I., Wesołowska M., Small forms of sacral architecture in the Podhale region, Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions. Cultural tourism products in Poland, Vol. 7, pod red. Wyrzykowski J., Marak J., Drozdowska M., 2016.
 13. Hodorowicz I., Wesołowska M., Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym Podhala, Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, pod red. Latosińska J., Mokras-Grabowaska J., 2016.
 14. Hodorowicz I., Wesołowska M., Promocja miasta i regionu na przykładzie  Jarmarku Podhalańskiego, Kultura i przyroda w turystyce górskiej, Puchnarewicz E., Iwan B., 2017.
 15. Gronkowska J., Hodorowicz I., Hodorowicz S. A.,O Wojciechu Tylce Sulei – słynnym przewodniku i ratowniku tatrzańskim z okazji 150 rocznicy urodzin, Almanach Nowotarski  pod red. S. Trebunia-Staszel, nr 24, 2020.
 16. Hodorowicz I., Hodorowicz S. A., Maciej Gąsienica Sieczka – jeden z pierwszych i najlepszych przewodników tatrzańskich, Almanach Nowotarski, pod red. S. Trebunia-Staszel, nr 24, 2020.
 17. Wesołowska M., Hodorowicz I., Miejsce zwierząt w magii górali Podtatrza, Almanach Nowotarski, pod red. S. Trebunia-Staszel, nr 25, 2021 (w druku).

Wykaz redakcji

LPTYTUŁ REDAKTORWYDAWCA ROK WYDANIA
1Drogi św. Jakuba w Polsce – stan badań i organizacjaA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

PPWSZ w Nowym Targu2008
2Turystyka religijna w obszarach górskichA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

PPWSZ w Nowym Targu2009
3Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszośćI. Hodorowicz

F. Mróz

PPWSZ w Nowym Targu2009
4Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de CompostelaA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

Wydawnictwo „Czuwajmy”2010
5Ocalić od zapomnieniaB. Godlewska-Dzioboń

I. Hodorowicz

F. Mróz

M. Hodorowicz

PPWSZ w Nowym Targu2010
6Wpływ Świętego Roku Jakubowego na rozwój kultu i drogi św. JakubaA. Jackowski

F. Mróz

I. Hodorowicz

Wydawnictwo „Czuwajmy”2011
7Almanach Nowotarski nr 24 (rocznik)S. Trebunia-Staszel

S. A. Hodorowicz

L. Czubernat

B. Zgama

I. Hodorowicz

A. Majorczyk

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu2020
8Almanach Nowotarski nr 25 (rocznik)S. Trebunia-Staszel

S. A. Hodorowicz

L. Czubernat

B. Zgama

I. Hodorowicz

A. Majorczyk

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu2021 (w druku)

Dorobek naukowy – konferencje naukowe

 • Udział
LPTEMAT KONFERENCJITYTUŁ WYSTĄPIENIAMIEJSCE I TERMIN KONFERENCJIINSTYTUCJE ORGANIZUJĄCERANGA KONFERENCJI
1Turystyka religijna w obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego)Sanktuaria świętych
i błogosławionych w Karpatach Polskich
Bukowina Tatrzańska

07.10-10.10.2008

PPWSZ w Nowym Targu

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uniwersytet w Preszowie

międzynarodowa
Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu
Uczestnictwo studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Targu w turystyce religijnej
2Dziedzictwo kulturowe a turystykaPielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCOKłodzko

18.06.2008

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Wydział Turystyki w Kłodzku

międzynarodowa
3Drogi św. Jakuba Apostoła

w Polsce – stan badań i organizacja

Małopolska Droga św. Jakuba

(odcinek Sandomierz – Pałecznica – Więcławice Stare – Kraków)

Kraków

12.09.2008

PPWSZ w Nowym Targu,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

krajowa
4Lednickie mosty – przeszłość dla przyszłościTurystyka muzealna na przykładzie muzeów pożarnictwa w PolsceLednica

13.09-15.09.2009

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicymiędzynarodowa
5Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki i rekreacji regionów przygranicznych w dobie globalizacjiUczestnictwo w turystyce studentów kierunku turystyka i rekreacja Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym TarguRzeszów

19.06-20.06. 2009

Uniwersytet Rzeszowskikrajowa
6Súčasný stav a trendy rozvoja cestovného ruchu v Euroregióne „Tatry“ / Trendy w rozwoju ruchu turystycznego w Euroregionie TatryThe status and prospects of the development of religious tourism at the Polish part of Euroregion „Tatry”Liptowski Mikulasz

14.10-15.10.2009

Komisja Turystyki Združenia Region Tatrya w Kieżmarkumiędzynarodowa
7Geography and Tourism: European ExperiencePilgrimage and religious tourism as exemplified by pilgrimage sites in the Roman Catholic Archdiocese of KrakówLwów

09.10-11.10.2009

The Department of Tourism of the Faculty of Geography of the Ivan Franko National University of L’vivmiędzynarodowa
8Turystyka religijna. Spojrzenie interdyscyplinarneSzlakiem zabytków sakralnych polskiego SpiszaSzczecin

31.03-01.04.2009

Uniwersytet Szczecińskimiędzynarodowa
9Tourism – the Future of the RegionTourist products of Southern Małopolska

What and for whom?

Nowy Targ

29.05. 2009

Starostwo Powiatowe w Nowym Targumiędzynarodowa
10Święte i dostępne, czyli jak otworzyć zabytki sakralne na turystęUczestnictwo bierneKraków

11.02.2009

Smartlink,

Fundacja Pascal

międzynarodowa
11Pamiętamy – Geografia polska w latach II. wojny światowejUczestnictwo bierneKraków

06.11-07.11.2009

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJkrajowa
12Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszośćUczestnictwo bierneCzęstochowa

12.09.2009

PPWSZ w Nowym Targu,

Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

krajowa
13Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de Compostela  / The cult of St. James at the route of pilgrimage to Santiago de CompostelaThe geographical range of the cult of St. James in PolandKraków – Więcławice Stare 11.09-12.09.2010UJ w Krakowie

UP Jana Pawła II w Krakowie

PPWSZ w Nowym Targu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolsk.

Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

międzynarodowa
14Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniemPielgrzymowanie i turystyka religijna w Tatrzańskim Parku NarodowymZakopane

14.10-16.10.2010

Tatrzański Park Narodowy

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Krakowski

krajowa
15Maryja w wierze Kościoła i w życiu naroduSanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski i świataLudźmierz/Nowy Targ

23.10-24.10.2012

Sanktuarium Maryjne w Ludźmierzu i Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targukrajowa
16Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowcówPomoc naukowa w przygotowaniu 9 studentów z Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki do czynnego udziału w konferencjiWarszawa

30.05.2014

Wydział Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego

w Warszawie

krajowa
17Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionieWpływ infrastruktury drogowej, transportu i komunikacji na rozwój ruchu uzdrowiskowego na Podhalu w XIX wiekuNowy Targ

17-18.04.2015

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska PPWSZ w Nowym Targu

międzynarodowa
Waloryzacja potencjału turystycznego Szlaku Geoturystycznego Roztocza Środkowego
18Tourism role in the regional economy. Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regionsSmall forms of sacral architecture in the Podhale region / Mała architektura sakralna PodhalaWrocław

12-13.05.2016

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiumiędzynarodowa
19Kultura i turystyka – Sacrum

i Profanum

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w krajobrazie sakralnym PodhalaŁódź

26.10.2016

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

międzynarodowa
20Kultura i przyroda w turystyce górskiejPromocja miasta i regionu na przykładzie Jarmarku PodhalańskiegoWarszawa 16.11.2016Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawiekrajowa
21Geoprodukt od pomysłu do realizacjiuczestnictwo bierne (warsztaty)Kraków

27-28.10.2016

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowiekrajowa
223rd International Congress on Ethics and Tourismuczestnictwo bierneKraków

27 – 28.04.2017

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), Komisja Europejska, Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Miasta Krakowamiędzynarodowa
23Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym1.       Obiekty małej architektury sakralnej elementem krajobrazu kulturowego gminy Nowy Targ;

2.       Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie torfowisk orawsko-nowotarskich

Toruń

28.09.2017

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstokumiędzynarodowa
24„Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego”, która odbyły się w ramach międzynarodowego projektu pt. „Miasto dla ludzi – ludzie dla miasta”, realizowanego przez Miasto Zakopane i Miasto Poprad.Niszowe produkty turystyczne Podhala kontra markowe – innowacyjność a tradycjaZakopane

21-22.05.2018

Zakopanemiędzynarodowa
25V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” pt. „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”Miejsce zwierząt w magii górali PodtatrzaSosnowiec

26-27.09.2019

Sosnowiecmiędzynarodowa

ORGANIZACJA KONFERENCJI NAUKOWYCH

LPTEMAT KONFERENCJIMIEJSCE I TERMIN KONFERENCJIINSTYTUCJE ORGANIZUJĄCEPEŁNIONA FUNKCJARANGA KONFERENCJI
1Turystyka religijna w obszarach górskich (ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-słowackiego)Bukowina Tatrzańska

07.10-10.10.2008

PPWSZ w Nowym Targu

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uniwersytet w Preszowie

sekretarz konferencjimiędzynarodowa
2Drogi św. Jakuba Apostoła
w Polsce – stan badań i organizacja
Kraków

12.09.2008

PPWSZ w Nowym Targu,

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

sekretarz konferencjikrajowa
3Pamiętamy – Geografia polska w latach II. wojny światowejKraków

06.-07.11.2009

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJpomoc w organizacjikrajowa
4Pielgrzymi na Drodze św. Jakuba. Przeszłość i teraźniejszośćCzęstochowa

12.09.2009

PPWSZ w Nowym Targu,

Muzeum Pielgrzymowania w Częstochowie,

Bractwo św. Jakuba Oddział Małopolski w Więcławicach Starych

sekretarz konferencjikrajowa
5„Ocalić od zapomnienia” Sesja Jubileuszowa z okazji obchodów 30. Rocznicy Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Nowym TarguNowy Targ

05.06.2009

PPWSZ w Nowym Targusekretarz konferencjikrajowa
6Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na szlakach pielgrzymkowych do Santiago de CompostelaKraków – Więcławice Stare

11-12.09.2010

UJ w Krakowie

UP Jana Pawła II w Krakowie

PPWSZ w Nowym Targu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach St.

sekretarz konferencjimiędzynarodowa
7Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionieNowy Targ

17-18.04.2015

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

Instytut Turystyki, Rekreacji i Ochrony Środowiska PPWSZ w Nowym Targu

członek komitetu organizacyjnegomiędzynarodowa
8Turystyka – dobro czy zło współczesnego świata?Nowy Targ

15.04.2016

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
9Czy turystyka kulturowa jest cool?Nowy Targ

11-12.05.2017

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
10„O Profesorze, co Podhale miał
w duszy”
Nowy Targ

27.11.2017

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targuorganizatorkrajowa
11„Podróżowanie – pasja i sposób na życie”Nowy Targ

13.04.2018

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
12Nowoczesne technologie w turystyce
i rekreacji
Nowy Targ

01.03.2019

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki PPWSZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
13Nauka – Talent – PasjaNowy Targ

15.04.2021

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

Instytut Humanistyczno-Społeczny PPUZ w Nowym Targu

przewodnicząca komitetu organizacyjnegokrajowa
14Tożsamości kulturowe regionów karpackich

CZŁOWIEK – JĘZYK – ARCHITEKTURA – SZTUKA – KRAJOBRAZ

Nowy Targ

18-19.11.2021

Instytut Humanistyczno-Społeczny i Instytut Techniczny

PPUZ w Nowym Targu

Komisja Urbanistyki i Architektury PAN oddział w Krakowie

członek komitetu organizacyjnegokrajowa

 

ORGANIZACJA PRELEKCJI NAUKOWYCH:

 • 03.2012 r. – „Turystyka kosmiczna” – prelegent Jakub Nowak (prezes koła PTTK nr 1 im. Rudolfa Niemczyka w Żywcu, przodownik turystyki górskiej);
 • 05.2012 r. – „Wspinaczka skałkowa na polskim Podtatrzu” – prelegent Mirosław Zieliński;
 • 06.2012 r. – „Kanioning – nieznana forma sportu w Polsce” – prelegent Jacek Broński (prezes Tatrzańskiego Stowarzyszenia Kanioningowego, ratownik TOPR, instruktor kanioningu).
 • 11.2012 r. – „Skitouring – czyli narciarstwo turystyczne” – prelegent Mirosław Zieliński (przewodnik tatrzański, ratownik TOPR, instruktor: narciarstwa zjazdowego, wspinaczki skałkowej, skitouringu, kanioningu);
 • 11.2012 r. – „To co kocham w górach” – prelegent Barbara Matyja (prezes Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki);
 • 11.2012 r. – „Góry i narty retro” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 03.2013 r. – „Ratownictwo na rzekach górskich – techniki i sprzęt” – prelegenci: Maciej Gębala i Jakub Bańkosz (Maciej to właściciel firmy BAGMA EXTREME, instruktor ratownictwa górskiego, zawodowy ratownik GOPR, instruktor narciarstwa i wspinaczki; Jakub to ratownik WOPR oraz kandydat do GOPR);
 • 05.2013 r. – „Walory przyrodnicze TPN” – prelegent Tomasz Skrzydłowski (doktor nauk leśnych, od 2003 roku zatrudniony na stanowisku naukowym w Tatrzańskim Parku Narodowym, przewodnik tatrzański);
 • 06.2013 r. – „Wytrzymałość fizyczna i psychiczna w turystyce” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 10.2013 r. – „Rola wody w organizmie człowieka podczas wysiłku fizycznego” – prelegent Ujek Stasek (przewodnik beskidzki, tatrzański, UIMLA);
 • 11.2013 r. – „Działalność ratowników górskich na Słowacji” – prelegent Pietro Popović (ratownik górski, członek PKNT);
 • 12.2013 r. – „Podróże po ziemi kieleckiej” – prelegent Jan Krokowski (członek PTTK w Nowym Sączu, z-ca prezesa PKNT);
 • 03.2014 r. – „Podwodny świat oraz fascynujące Indie” – PRELEGENT Grzegorz Zieliński (obieżyświat, właściciel biura podróży Daleko Blisko);
 • 04.2014 r. – „Turystyka a ochrona przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym” – prelegent mgr Edward Wlazło (komendant straży w Tatrzańskim Parku Narodowym);
 • 05.2014 r. – „Zasady zagospodarowania turystycznego elementem rozwoju turystyki rowerowej w regionie” – prelegent mgr Adam Perchał (doktorant na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej);
 • 12.2014 r. – „Dogtrekking jako przykład sportu outdoorowego” – prelegent dr Małgorzata Wesołowska (PPWSZ w Nowym Targu);
 • 03.2015 r. – „Pogranicze polsko-słowackie jako przestrzeń współpracy i konfliktów” – prelegent mgr Votiech Badin (Uniwersytet Jagielloński);
 • 12.2015 r. – „Kreta – gdzie mity stają się życiem” – prelegent Karolina Seniów (studentka III roku na kierunku Turystyka i rekreacja PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2016 r. – „Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich”, prelegent mgr Katarzyna Ceklarz (doktorantka UJ, wykładowca PPWSZ, przewodnik tatrzański);
 • 12.2016 r. – „Legendy Zamku Niedzickiego – Skarb Inków” – prelegent Natalia Budz (studentka II roku turystyki i rekreacji PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2017 r. – „Spotkania z podróżą – malownicza Australia” – prelegent dr Małgorzata Wesołowska (wykładowca PPWSZ w Nowym Targu);
 • 06.2018 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Zdrowe nawyki żywieniowe na co dzień” – prelegent Robert Maurer (studentka I roku turystyki i rekreacji st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 01.2019 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Nieznane oblicze Sycylii” – prelegent Klaudia Wnęk (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 04.2019 r. – współorganizacja prelekcji pt. „Szlakiem polskich zamków krzyżackich” – prelegent Klaudia Wnęk (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. magisterskie PPWSZ w Nowym Targu);
 • 11.2020 r. – organizacja wykładu online pt. „Park od kuchni” ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych, udostępnianie i edukacja w Tatrzańskim Parku Narodowym – prelegent Jan Krzeptowski Sabała (edukator w TPN, przewodnik tatrzański);
 • 12.2020 r. – organizacja wykładu online pt. „Z głową w góry” – słów kilka o bezpieczeństwie w górach z perspektywy ratownika górskiego – prelegent Peter Popovič (ratownik górski);
 • 03.2021 r. – organizacja prelekcji online pt. „URBEX” – prelegent Patrycja Żółtek (studentka I roku kier. turystyka i rekreacja st. licencjackie PPUZ w Nowym Targu).
Shopping Basket