Wykształcenie

  • Doktorat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;
  • Magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierunek: filologia angielska, specjalizacja-literaturoznawstwo, (laureatka stypendium naukowego w Alliance College USA).

Zainteresowania badawcze dotyczą nie tylko historii literatury, ale także krytyki poetyckiej (w szczególności problematyki tożsamości narodowej jako locus communis w anglojęzycznym dyskursie literackim XIX, XX oraz XXI wieku).

Wykładane przedmioty: wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historia Anglii i Wielkiej Brytanii, zasady i praktyka dyskursu akademickiego, seminaria licencjackie i magisterskie.

Obecnie pracuje nad projektem nowej metodologii badań świata wyobraźni we współczesnej poezji angielskiej.

Monografie

Panecka, E. 2019. Religious Experience in Modern Poetry. Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 1-5275-3971-7

Panecka, E. 2018. Shamanic Elements in the Poetry of Ted Hughes. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-5275-0557-5

Panecka, E. 2014. Literature and the Monarchy: the Traditional and the Modern Concept of the Office of Poet Laureate of English. Cambridge Scholars Publishing.

ISBN 978-1-4438-5481-8

Rozdziały w monografiach

Panecka, E. 2012. Poezja średniowieczna. [in:] Wielka historia literatury anglojęzycznej. T. 2, Literatura średniowieczna – od najazdu normandzkiego do roku 1485. (ed.) Mariusz Misztal. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 139-183.

ISBN 978-83-7271-731-3

Panecka, E. 2012. Poeci współcześni Chaucerowi [in:] Wielka historia literatury anglojęzycznej. T. 2, Literatura średniowieczna – od najazdu normandzkiego do roku 1485 (ed.) Mariusz Misztal. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 345-355.

ISBN 978-83-7271-731-3

Panecka, E. 2012. Geoffrey Chaucer [in:] Wielka historia literatury anglojęzycznej. T. 2, Literatura średniowieczna – od najazdu normandzkiego do roku 1485. (ed.) Mariusz Misztal. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 287-344.

ISBN 978-83-7271-731-3

Panecka, E. 2005. Angielscy poeci wielkiej wojny. [in:] Historia literatury światowej [7], XX wiek – poezja. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 81-86.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-40-0 (t. 7)

Panecka, E. 2005. Poezja anglojęzyczna XX wieku. [in:] Historia literatury światowej [7], XX wiek – poezja. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 87-142.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-40-0 (t. 7)

Panecka, E. 2005. Literatura brytyjska na przełomie wieków. [in:] Historia literatury światowej. [6], Modernizm. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 189-276.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-39-7 (t. 6)

Panecka, E. 2005. Literatura amerykańska przełomu wieków. [in:] Historia literatury światowej. [6], Modernizm. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 319-366.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-39-7 (t. 6)

Panecka, E. 2004. Literatura wiktoriańskiej Anglii. [in:] Historia literatury światowej. [5], Pozytywizm, realizm. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 107-174.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-38-9 (t. 5)

Panecka, E. 2004. Literatura amerykańska. [in:] Historia literatury światowej. [5], Pozytywizm, realizm. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 345-368.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-38-9 (t. 5)

Panecka, E. 2004. Romantyzm angielski. [in:] Historia literatury światowej. [4], Romantyzm. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 73-136.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-37-0 (t. 4)

Panecka, E. 2004. Literatura angielska oświecenia. [in:] Historia literatury światowej. [3], Oświecenie. (ed.) Marian Szulc. Kraków: Pinnex. pp. 79-172.

ISBN 83-89265-33-8

ISBN 83-89265-36-2 (t. 3)

Artykuły

Panecka, E. 2017. Seamus Heaney and the Goddess. STUDIA ANGLICA RESOVIENSIA; Volume 14, pp. 90-106. ISSN 1641-7666

Panecka, E. 2017. C. Day Lewis’s Transitional Poem – in search of the single mind. Revue Internationale.ISSN 1564-9121

Panecka, E. 2017. Human Condition in Dylan Thomas’s Altarwise by Owl-light. Revue Internationale. pp. 73-88. ISSN 1564-9121

Panecka, E. 2017. Convention and Ritual in Rudyard Kipling’s The Mary Gloster in: Cultures in Contact: Selected Essays on Cross-Cultural Experience, edited and prefaced by EwaPanecka and MałgorzataKowalcze. PodhalańskaWyższaSzkołaZawodowa.NowyTarg, 2017. ISBN 978-83-60621-36-3

Panecka,    E.2017.     Imago     Dei     in     Geoffrey     Hill’s     Lachrimae     and     Tenebrae.

AnnalesUniversitatisPaedagogicaeCracoviensis. StudiaAnglica VI.pp. 38-52. ISSN 2299-2111

Panecka, E. 2016. T. S. Eliot’s The Death of the Narcissus and The Journey of the Magi – towards moral readership. Revue Internationale Des Sciences Humaines et Naturelles,InternationaleStiftungSchulung, Kunst,Ausbildung, Zürich – Schweiz,Numéro 1, 2016, pp. 33-49. ISSN 2235-2007

Panecka, E. 2015. Philip Larkin and the Empiricist Discourse,Revue Internationale Des Sciences Humaines et Naturelles, InternationaleStiftungSchlung, Kunst, Ausbildung, Zürich – Schweiz, Numéro 3, pp. 41-55.ISSN 2235-2007

Panecka, E. 2015. The Poet and Real World: Linguistic and Literary Representation in the Poetry of John Clare and Thomas Hardy. The Hardy Society Journal, Volume 11 Number 1. Spring 2015, pp. 36-53. ISSN 1746-4617

Panecka, E. 2014. Loss Made Good: John Clare and Edward Thomas on Poetry as a Healing Substance. Studia Angica IV, Wydawnictwo UP Kraków, pp. 6-19. ISSN 2299-2111

Panecka, E. 2008. Ted Hughes – the Poet Laureate as a Shaman. AnnalesAcademiaePaedagogicaeCracoviensis. StudiaRomanica. z. 3, pp. 56-70. ISSN 1643-6520

Panecka, E. 2000. Why CROW? [in:] Pedagogical University of Cracow English Teacher Training College, 1990-2000. 10th Anniversary Festschrift. (ed.) Mariusz Misztal i Jolanta Palowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. pp. 74-81.ISBN 83-7271-081-3

Panecka, E. 1999. Teaching literature with a European studies context. [in:] Two Subject Teacher Training: Principles and Practice. Conference Papers of the ‘Duet’ Conference. (ed.) Mariusz Misztal i Jolanta Palowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 1999. pp. 107-110.ISBN 83-87513-90-3.

Hasła słownikowe

Historia literatury światowej. [13], Słownik bohaterów literackich. A-G. [ed. Marian Szulc; aut. haseł: Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]. Kraków: Pinnex, 2007.

ISBN 978-83-89265-33-3

ISBN 978-83-60149-21-8 (13 t.)

Historia literatury światowej. [14], Słownik bohaterów literackich. H-Ł. [ed. Marian Szulc; aut. haseł: Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]. Kraków: Pinnex, 2007.

ISBN 978-83-89265-33-3

ISBN 978-83-60149-22-5 (14 t.)

Historia literatury światowej. [15], Słownik bohaterów literackich. M-R. [ed. Marian Szulc ; aut. haseł: Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]. Kraków: Pinnex, 2007.

ISBN 978-83-89265-33-3

ISBN 978-83-60149-23-2 (15 t.)

Historia literatury światowej. [16], Słownik bohaterów literackich. S-Z. [ed. Marian Szulc; aut. haseł: Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]. Kraków: Pinnex, 2008.

ISBN 978-83-89265-33-3

ISBN 978-83-60149-24-9 (16 t.)

Literatura polska. Słownik bohaterów literackich. [T. 11], A.-Gynt / [ed. Marian Szulc; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura] Kraków : Pinnex, cop. 2007

ISBN 978-83-89265-77-7

ISBN 978-83-60149-40-9 (t. 11)

Literatura polska. Słownik bohaterów literackich. [T. 12], Habrokomas-Łysek / [ed. Marian Szulc; aut. HasełZbigniew Bauer [et al.]. Kraków : Pinnex, cop. 2008.

ISBN 978-83-89265-77-7

ISBN 978-83-60149-41-6 (t. 12)

Literatura polska. Słownik bohaterów literackich. [T. 13], Maas-Rzędzian / [ed. Marian Szulc ; aut. haseł Zbigniew Bauer [et al.]. Kraków : Pinnex, cop. 2008.

ISBN 978-83-89265-77-7

ISBN 978-83-60149-42-3 (t. 13)

Literatura polska. Słownik bohaterów literackich. [T. 14], Saba-Żywago / [ed. Marian Szulc ; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]. Kraków: Pinnex, cop. 2009. ISBN 978-83-89265-77-7

ISBN 978-83-60149-43-0 (t.14)

Wielki słownik bohaterów literackich. [T. 1], A-G / [aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura ; red. Marian Szulc]. Kraków : Wydawnictwo Pinex, cop. 2007.

ISBN 978-83-60149-32-4 ISBN 978-83-60149-33-1 (t. I)

Wielki słownik bohaterów literackich. [T. 2], H-Ł / [aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura ; ed. Marian Szulc]. Kraków : Wydawnictwo Pinex, cop. 2007.

ISBN 978-83-60149-32-4 ISBN 978-83-60149-34-8 (t. II)

Wielki słownik bohaterów literackich. [T. 3], M-R / [aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura ; ed. Marian Szulc]. Kraków : Wydawnictwo Pinex, cop. 2007.

ISBN 978-83-60149-32-4

ISBN 978-83-60149-35-5 (t. III)

Wielki słownik bohaterów literackich. [T. 4], S-Ż / [aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura ; ed. Marian Szulc]. Kraków : Pinnex, cop. 2008.

ISBN 978-83-60149-32-4

ISBN 978-83-60149-36-2 (IV tom)

Wybrane konferencje z prezentacjami

2000, University of Exeter, Two Subject Learning, lecture: Teaching Literature in a Broader Cultural Context.

2000, University of Paris XII, lecture: Henry James as a Modernist.

2001, University of Paris XII, lecture: Myth of Pygmalion – anthropological perspective

2001, Pedagogical School of Freiburg, lecture: Bards and Minstrels

2002, University of Paris XII, presentation: Introduction to Literary Criticism

2003, University of Breganza, Portugalia, lecture: Literature and the Monarchy

2005, Pedagogical School of Freiburg, kwerenda biblioteczna

2006, EdGATE Interim Conference, Wiedeń, Austria,     conference Fututre Europe – Future Education”

2007, University of Quenca, Hiszpania, presentation: The Poets Laureate of England

2008, University of Rethymno, Grecja, lecture: Poets of Nature and Poets of Culture

2009, University of Rethymno, Grecja, lecture: British Bardic Tradition

Shopping Basket