Home dr inż. Jacek Gniadek

dr inż. Jacek Gniadek

Jacek Gniadek
Wykształcenie

W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie – monografia pt. „Metoda oceny przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych i jego zróżnicowanie na terenie wsi z wykorzystaniem mapy numerycznej”.

W 1996 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety urządzeń rolnych w Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Doświadczenie zawodowe

1996-2005 – Praca na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich w Akademii Rolniczej w Krakowie.

Od 2006 – Praca na stanowisku adiunkta w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

2006-2011 – Praca na stanowisku wykładowcy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Nowym Sączu na kierunku Geodezja i Kartografia.

2012 – 2013 – Cykl wykładów i ćwiczeń w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Od 2015 – Praca na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

2017 – 2018 Cykl wykładów i ćwiczeń – przygotowanie do uprawnień zawodowych. Politechnika Gliwicka

Tematyka prowadzonych badań naukowych:

  • ocena struktury przestrzennej gruntów rolnych w kontekście pilności wdrażania prac urządzeniowo-rolnych,
  • badania relacji pomiędzy parametrami przestrzennego ukształtowania gruntów i gospodarstw,
  • optymalizacja układów gruntowych wsi,
  • ocena przeprowadzonych postępowań scaleniowych,
  • analiza wpływu środowiska przyrodniczego na efektywność procesów produkcji w strefie przylegania do wód i lasów,
  • badania rozbieżności wartości wskaźników przestrzennego ukształtowania działek, uzyskanych na podstawie odmiennych podejść metodycznych,
  • typowanie obiektów do realizacji prac scaleniowych,
  • identyfikacja stref wymagających przebudowy struktury przestrzennej gruntów.
  • kształtowanie i optymalizacja wiejskich układów gruntowych z zastosowaniem rozwiązań informatycznych.

 

Shopping Basket