Home dr hab. Grzegorz Grzybek

dr hab. Grzegorz Grzybek

mężczyzna

Wykształcenie

 • W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia (etyka), tytuł rozprawy habilitacyjnej: Etyczne podstawy pracy socjalnej.
 • W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia, tytuł rozprawy doktorskiej: Nauczanie społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

Doświadczenie zawodowe

 • 1997-2002: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, Pogotowie Opiekuńcze w Bielsku-Białej: nauczyciel, wychowawca.
 • 2002-2009 Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny (adiunkt, prodziekan).
 • 2008-2012: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (adiunkt).
 • 2012-2018: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut Pedagogiki (prof. nadzw. dyrektor instytutu).
 • 2009 do nadal: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki KNS (profesor uczelni, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik zakładu, obecnie Kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Opieki).
 • 2022: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Społecznych, profesor uczelni.

Dorobek naukowy 

Za mocne aspekty swojego dorobku i działalności naukowej trzeba przede wszystkim uznać stworzenie własnej teorii naukowej – „etyka rozwoju”. Jej celem jest dostarczenie narzędzia teoretycznego do zobrazowania rzeczywistości społecznej, w tym wychowawczej czy opiekuńczej. Teoria ta jest odtąd poprzez publikacje związana z Uniwersytetem Rzeszowskim:

 • Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju,  Wyd. UR. Rzeszów 2014 (ss. 176);
 • Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (ss. 120);
 • Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. UR, Rzeszów 2010, (ss. 160);
 • Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, (ss. 165);
 • Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2020, (ss. 231);
 • Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie. Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction.  Wyd. UR. Lwów – Rzeszów 2022, (ss. 194 współautor Sz. Siwek).

Promocja sześciu doktorów.

Publikacje

Horyzonty Wychowania”: Samotność a kreacja. Red. tematyczny G. Grzybek. (2013), r. 12, nr 23, ss. 336.

Grzybek G., Aktualność idei wychowawczych Józefa Bilczewskiego metropolity lwowskiego w latach 1900-1923. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2003, ss. 90.

Grzybek G., Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2020, ss. 231.

Grzybek G., Siwek Sz., Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie. Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction.  Wyd. UR. Lwów – Rzeszów 2022, ss. 194.

Grzybek G., Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju. Wyd. UR. Rzeszów 2014, ss. 176.

Grzybek G., Michałowski S. Cz., Studenski M., Etyczne podstawy pedagogiki społecznej. Wybrane zagadnienia. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2004, ss. 134.

Grzybek G., Etyczne podstawy pracy socjalnej. Świadomość moralna, norma etyczna oraz wytyczne dla pracownika socjalnego i pedagoga społecznego. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2007, ss. 204.

Etyka – Rodzina – Społeczeństwo. Red. G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska. Wyd. UR. Rzeszów 2016.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza. Wyd. UR. Rzeszów 2013, ss. 120.

Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2010, ss. 160.

Grzybek G., Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, ss. 165.

Grzybek G., Etyka, rozwój, wychowanie. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2007, ss. 105.

Etyka, wartość, wspólnota. Red.: V. Gluchman, G. Grzybek. „Człowiek w społeczeństwie – Človek v spoločnosti”. T. 2. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2008, ss. 168.

Кітч у мистецтві етосі та вихованні. Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu. Red. G. Grzybek T. Dubrovnyy. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franka. Lwów 2019, ss. 144.

ЛЬВІВСЬКО-РЯШЕВСЬКI НАУКОВI ЗОШИТИ – LWOWSKO- RZESZOWSKIE ZESZYTY NAUKOWE, nr 3: Sacrum i profanum w kulturze – Sacrum e profanum в культурі. Red.: G. Grzybek, T. Дубровний. Wyd. UR. Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7996-364-5.

ЛЬВІВСЬКО-РЯШЕВСЬКI НАУКОВI ЗОШИТИ – LWOWSKO- RZESZOWSKIE ZESZYTY NAUKOWE, nr 4. Red.: G. Grzybek, T. Дубровний, B. Botwina. Eros w moralności i kulturze. Sacrum i profanum w kulturze. Wyd. UR. Rzeszów 2017.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne (zbiór publikacji). Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2006, ss. 94.

Regionalizm, folklor, wychowanie. Red.: D. Czubala, G. Grzybek. Oświata i Kultura na Podbeskidziu. T. 1. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2004, ss. 181.

Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny. Red.: G. Grzybek, Т. М. Dubrovnyy, T. Mazepa. Wyd. Wydział Kultury i Sztuki Uniwersytet Lwowski. Lwów 2014, ss. 205.

Sacrum et profanum w kulturze. Red. G. Grzybek, T. Dubrovnyy. Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franka, Uniwersytet Rzeszowski. Lwów 2017, ss. 163.

Wokół rodziny. Wychowanie, kultura, społeczeństwo. Red.: A. Garbarz, G. Grzybek. Wyd. Diecezji Rzeszowskiej. Rzeszów 2011, ss. 290.

Wokół wychowania. Red.: D. Czubala, G. Grzybek. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2003, ss. 150.

Zagadnienia społeczne. Wychowanie regionalne, opieka socjalna, pomoc psychologiczna. Red.: D. Czubala, G. Grzybek. Oświata i Kultura na Podbeskidziu. T. 2. Wyd. ATH. Bielsko-Biała 2005, ss. 320.

 

Shopping Basket