Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse) uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2021 r. dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie (od 2009).
 • Członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa (od 2016).
 • Członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017.
 • Członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr 02.12.00-00-0010/16. PART. Grupa PFR (od 2019).
 • Autorka/współautorka ponad 200 publikacji, online.
 • Opracowała ekspertyzę z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016).
 • Były kierownik ZOD Wadowice.
 • Współautorka blisko 20 uczelnianych projektów badawczych (w 4 pełniła funkcję kierownika).
 • Uczestnik blisko 100 konferencji, w tym zagranicznych (prelegent ok. 80 referatów, moderator/panelista).
 • Recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich.
 • Opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców.
 • Promotor prac licencjackich i magisterskich.
 • Prowadziła zajęcia na zagranicznych uczelniach: Erasmus+ Teaching Mobility.
Czwartek
10:00
10:45
Shopping Basket