Wykształcenie

  • Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.
  • Uprawnienia pedagogiczne uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz kwalifikacje z opieki długoterminowej.

Doświadczenie

  • Instruktor symulacji oraz Egzaminator OSCE.
  • Od ponad 13 lat pracuje jak pielęgniarka w jednostkach medycznych.
  • Uczestniczyła w seminariach i konferencjach naukowych, naukowo-dydaktycznych z dziedzin związanych z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu.
  • Autorka artykułu pt. „Wpływ pracy zmianowej na zdrowie i życie pielęgniarek” opublikowanego w monografii naukowej „Zdrowie w ontogenezie”.
Shopping Basket