Wykształcenie

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
  • zarządzania (Uniwersytet Jagielloński),
  • informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz
  • biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Naukowo zajmuję się literaturą dla młodzieży, kulturą regionalną, reklamą, obrazami medialnymi i nowymi mediami.

Doświadczenie

  • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla seniorów.
  • Od 2021 roku pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
  • Publikował w czasopismach naukowych, m. in. „Guliwer”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, „Respectus Philologicus”.

 Artykuły naukowe:

  • z literaturoznawstwa m. in.:

Podróż jako metafora doświadczania świata – wokół Podróży Teo C. Clément;

Literackie nawiązania do Małego Księcia Antoine’a de Saint-Exupéry’ego – spojrzenie intertekstualne;

W stronę popkultury? O polskiej literaturze dla młodzieży na początku XXI wieku;

Wybrane teorie badań literackich w najnowszych badaniach literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce – diagnoza, refleksje i postulaty;

Jak dzisiaj funkcjonuje model młodzieżowej powieści kryminalnej Zbigniewa Nienackiego? O wybranych kontynuacjach powieści o Panu Samochodziku;

Trudna sytuacja jako test dojrzałości (Franciszka Anny Piwkowskiej, Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej);

On polish fantastic literature for young people and its therapeutic potential)

  • z medioznawstwa i komunikacji społecznej m. in.:

Obrazy kibiców Wisły Kraków i Cracovii w wybranych tekstach prasowych z lat 2010-2011;

Reklamy herbaty w ujęciu programowania neurolingwistycznego;

Sposoby funkcjonowania kategorii tradycji w wybranych współczesnych reklamach;

Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? Wybrane przykłady.

Shopping Basket