Home dr Aleksandra Kiełtyka

dr Aleksandra Kiełtyka

kobieta

Wykształcenie

  • Uzyskała tytuł magistra zdrowia publicznego w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego na Wydziale Społeczno-Medycznym w Dąbrowie Górniczej (specjalizacja manager w ochronie zdrowia), posiada także tytuł magistra biologii (specjalizacja biologia sądowa) uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Doświadczenie
  • Od 2016 r.  pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Zdrowia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
  • Od 2020 r.  kierownik i koordynator kierunku dietetyka w PPUZ.
Dorobek naukowy:
  1. Kiełtyka A., Leja M., Lubińska-Żądło B., Kiełtyka B., Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym ze schorzeniami przewlekłymi. Praca socjalna 5. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2017; 5(33): 81-103. ISSM 0860-3480
  2. Talaga S., Dyrcz M., Lubińska-Żądło B., Kiełtyka A., Jakość życia osób starszych uczestniczących w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studia Socialia Cracoviensia. Kraków 2018; 1(18): 73-89. ISSN 2080-6604
  3. Kiełtyka A., Jakość życia seniorów a choroby wieku starczego. w: Aktualne problemy gerontologii wyzwaniem dla zdrowia publicznego – wymiar medyczny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2019; 63-73. ISBN 978-83-7051-969-8
Shopping Basket