Wirtualny dzień otwartyrekrutacja 20 21rachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

PPUZ uruchamia nowy kierunek studiów: rachunkowość i analityka ekonomiczna

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udzieliło Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu pozwolenia na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna.

Stworzenie nowej propozycji w ofercie edukacyjnej Uczelni jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z  zakresu rachunkowości oraz ekonomii i finansów. Według analiz, samodzielny księgowy, analityk ekonomiczny oraz pracownik ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych będą poszukiwanymi (deficytowymi) zawodami w Małopolsce.

Kierunek rachunkowość i analityka ekonomiczna ma kształcić wysokiej klasy specjalistów z rachunkowości, analizy ekonomicznej i finansów. Zajęcia o profilu praktycznym nastawione są na przedmioty zawodowe, jak np. informatyka w rachunkowości, organizacja rachunkowości, rachunkowość i sprawozdawczość, nowoczesne technologie w bankowości, narzędzia analizy ekonomicznej i biznesowej, zaawansowane metody analizy rynku nieruchomości, systemy ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie, międzynarodowe standardy rachunkowości, analiza sprawozdań finansowych, wizualizacja i prezentacja danych biznesowych.

Absolwenci kierunku będą również przygotowani do pełnienia funkcji i stanowisk menedżerskich w zarządach i radach nadzorczych różnych instytucji, w tym finansowych, w których wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze jest wymogiem formalnym.

Perspektywy zawodowe – po ukończeniu kierunku możesz pracować jako:

 • główny księgowy,
 • księgowy, specjalista ds. rachunkowości i budżetowania,
 • kontroler finansowo-księgowy,
 • skarbnik gminy lub innych jednostek samorządowych i państwowych,
 • analityk finansowy w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach,
 • analityk giełdowy i inwestycyjny,
 • główny ekonomista banków i innych przedsiębiorstw,
 • ekspert ekonomiczny w korporacjach międzynarodowych,
 • doradca ekonomiczny, biznesowy, finansowy i podatkowy,
 • dyrektor finansowy lub ekonomiczny, doradca w instytucjach unijnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi, analityk papierów wartościowych,
 • specjalista ds. ekonomicznych, finansowych i inwestycyjnych,

 a także zdobędziesz wiedzę przydatną do certyfikowanych egzaminów na:

 • biegłego rewidenta (BR)
 • doradcę inwestycyjnego (DI),
 • maklera papierów wartościowych (MPW),
 • certyfikowanego analityka finansowego (CFA),
 • certyfikowanego analityka inwestycyjnego (CAI),
 • certyfikowanego międzynarodowego analityka inwestycyjnego (CIIA).

 

Wybór tego kierunku zwiększa możliwość znalezienia dobrej pracy już na etapie studiów.

Plan studiów zawiera 480 godzin praktyk zawodowych, odbywanych w urzędach JST, biurach rachunkowych i podatkowych, bankach i innych przedsiębiorstwach. Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci nowego kierunku będą mogli korzystać z szerokiej bazy placówek umożliwiających odbywanie praktyk zawodowych.

Na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna stosowane będą innowacyjne metody dydaktyczne, m.in. nauczanie na odległość (e-learning) oraz zindywidualizowany sposób podejścia do studenta (tutoring akademicki w ramach Podhalańskiego Centrum Tutoringu).

Specyfika kierunku RAE:

 • połączenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej.
 • kształcenie specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które mają stanowić podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych.
 • zdobywanie umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych.
 • nabywanie umiejętności efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa.
 • zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy dydaktyków i  specjalistów, w tym licencjonowanych doradców inwestycyjnych i praktyków z branży finansowo-gospodarczej.
 • innowacyjne nabywanie umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych, ryzyka, oceny projektów inwestycyjnych, zastosowania technologii blockchain i kryptowalut czy tworzenia raportów i wizualizacji danych.

 

Na kierunku RAE zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. o:

 • metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej,
 • ocenie sytuacji makroekonomicznej, analizie sprawozdań finansowych i doradztwie inwestycyjnym,
 • funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych,
 • tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych,
 • wycenie przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka,
 • przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem aktywów,
 • znajomości metod i narzędzi księgowych.

Studia II stopnia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna potrwają 4 semestry, będą się odbywać się w formie stacjonarnej i wieczorowej (bezpłatne) - (zajęcia dla osób pracujących będą realizowane po godz. 16.00). Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Studia mają profil praktyczny. Są realizowane w ramach Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE) – jednostki wspólnej UEK i PPUZ w Nowym Targu.

Absolwenci otrzymują dyplom dwóch uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Opr. PONE, DPiW

Galeria zdjęć: