rekrutacja_ppuz_finanseankieta 2021studiuj na podhaluArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Postępowanie rekrutacyjne

Studia podyplomowe: Architektura wnętrz - dwusemestralne lub trzysemestralne o profilu praktycznym

Studia podyplomowe dwusemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia  posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscyplin: architektura i urbanistyka.

Studia podyplomowe trzysemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce eKandydat w terminie od 1 czerwca do 23 lipca 2021 r. wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

  1. dyplomu ukończenia studiów;
  2. podpisane oświadczenie, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  3. oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania  Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Opłata semestralna za kształcenie na studiach podyplomowych dwusemestralnych wynosi

1 750 zł.

Opłata semestralna za kształcenie na studiach podyplomowych trzysemestralnych wynosi

1 550 zł.

Opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych dwusemestralnych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 875 zł, natomiast opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych trzysemestralnych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 775 zł, w terminach:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 15 grudnia;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 15 kwietnia.

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 15-osobowej grupy.