benefisinauguracjajajuzatyJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Postępowanie rekrutacyjne

Studia podyplomowe: Architektura wnętrz - dwusemestralne lub trzysemestralne o profilu praktycznym

Studia podyplomowe dwusemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia  posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny: architektura i urbanistyka.

Studia podyplomowe trzysemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce eKandydat w terminie do 31 grudnia 2021 r. wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

  1. dyplomu ukończenia studiów;
  2. podpisane oświadczenie, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  3. oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania  Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Opłata semestralna za kształcenie na studiach podyplomowych dwusemestralnych wynosi

1 750 zł.

Opłata semestralna za kształcenie na studiach podyplomowych trzysemestralnych wynosi

1 550 zł.

Opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych dwusemestralnych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 875 zł, natomiast opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych trzysemestralnych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 775 zł, w terminach:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 15 grudnia;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 15 kwietnia.

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 15-osobowej grupy.

UWAGA 

Od dzisiaj można skorzystać z dofinansowania od 50 do 80% do studiów podyplomowych architektura wnętrz, logując się do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Numery usług dostępnych już w Bazie Usług Rozwojowych:

1)      STUDIA PODYPLOMOWE: ARCHITEKTURA WNĘTRZ – TRZYSEMESTRALNE

Numer usługi 2021/08/13/126894/1138188

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?nazwaUslugi=2021%2F08%2F13%2F126894%2F1138188

2)      STUDIA PODYPLOMOWE: ARCHITEKTURA WNĘTRZ – DWUSEMESTRALNE

Numer usługi 2021/08/13/126894/1138169

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?nazwaUslugi=2021%2F08%2F13%2F126894%2F1138169

Baza Usług Rozwojowych umożliwia dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne. Usługi szkoleniowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wnioski należy składać u operatora przypisanego do danego województwa lub regionu, w którym mieści się siedziba wnioskodawcy:  https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

dla województwa małopolskiego: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie

Informacje w sprawie dofinansowania można uzyskać w:

Centrum Projektów

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa

w Nowym Targu

e-mail: centrum.projektow@ppuz.edu.pl

tel. 608 435 637