Oddaj krewbenefisjajuzatystrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE
Studia Podyplomowe

Postępowanie rekrutacyjne

Studia podyplomowe: Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim, 2-semestralne o profilu praktycznym

Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, a ich znajomość języka angielskiego jest na poziomie co najmniej B1.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce eKandydat w terminie od 9 sierpnia do 17 września 2021 r. wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

  1. dyplomu ukończenia studiów;
  2. podpisane oświadczenie, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  3. podpisane oświadczenie o znajomości języka angielskiego, które kandydat pobiera w systemie eKandydat;
  4. oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

telefon: (18) 26 10 702 lub (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Opłata semestralna za kształcenie na studiach podyplomowych wynosi 1 700 zł.

Opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 850 zł:

  • za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 15 grudnia;
  • za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 15 kwietnia.

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

Studia podyplomowe zostaną uruchomione po zgłoszeniu się minimum 20-osobowej grupy.