studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

PONE: pierwsza w Polsce jednostka wspólna dwu uczelni wyższych publicznych

 

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE)

 • jest pierwszą w Polsce innowacyjną jednostką wspólną dwóch uczelni:
        Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz
        Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
 • nawiązuje do wieloletniej tradycji kształcenia studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ZOD w Nowym Targu,
 • po raz pierwszy w historii Podhala oferuje bez­płatne, stacjonarne studia ekonomiczne I stopnia w No­wym Targu,
 • kształci studentów ekonomii na najwyższym po­ziomie, w oparciu o kadrę naukowo-dydaktyczną z Uniwersyte­tu Ekonomicznego w Krakowie.

Studenci PONE

 • posiadają te same prawa, co studenci UEK i PPUZ m. in. (czytelnia, biblioteka, obiekty sportowe, wyjazdy zagraniczne, uczestnictwo w imprezach kultu­ralno-oświatowych i sportowych i inne),
 • otrzymują dyplom ukończenia dwóch uczelni: UEK i PPUZ,
 • będą mogli kontynuować studia II stop­nia (magisterskie) w UEK na preferencyjnych zasadach rekrutacji.

 

Oferowany kierunek studiów to: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, profil praktyczny.

 

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość w PONE

 • posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie dyscypliny ekonomia, nauki o zarządzaniu i finanse,
 • potrafi łączyć wiedzę z umiejętnościami praktycznymi, pozwalającymi na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”,
 • jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania,
 • potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej,
 • zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach,
 • jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych,
 • jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej.

 

Ważnym atutem proponowanego kierunku studiów jest 960-godzinny, bardzo bogaty, program praktyk zawodowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie, z możliwością zwiększenia liczby godzin tych praktyk.

Program studiów odpowiada na potrzeby rynku w zakresie:

- obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej;

- poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego;

- obsługi księgowej i audytorskiej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, start-upy, drobna przedsiębiorczość, doradztwa  podatkowego, obsługi podatkowej firm i ludności;

- analiz finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych.

Program studiów będzie prowadzony przez praktyków m.in. z biur rachunkowych otaz teoretyków z uwzględnieniem kształcenia praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości w oparciu o programy komputerowe: Optima, Symfonia, Płatnik, Buchalter.

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mogą być zatrudnieni w biurach podatkowych i rachunkowych, prowadzić rozliczenia finansowe w firmach własnych, rodzinnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. 

Absolwenci będą dobrze przygotowani do prowadzenia własnego biznesu oraz pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w warunkach wysokiej konkurencji na rynku, zmienności uwarunkowań makro- i mikrootoczenia oraz dynamicznej modyfikacji potrzeb rynku. Będą też umieć elastycznie reagować na zmiany rynkowe, kierując się zasadą maksymalizacji wartości dla klienta oraz mieć aktywne i kreatywne podejście do procesów zachodzących na rynku i w środowisku społecznym.

Ukończenie specjalności przygotuje absolwentów  do:

 • podjęcia studiów drugiego stopnia,
 • starania się o uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
 • innych uprawnień zawodowych i naukowych z zakresu finansów, podatków i rachunkowości,
 • ułatwi starania się o uzyskani uprawnień doradcy inwestycyjnego oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych.

 

 

 

Galeria zdjęć: