Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Konferencji i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Konferencji i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż ukazała się monografia naukowa "Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe" autorstwa dra Krzysztofa Waśkowskiego.

W książce „Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe” analizie poddano duży korpus leksykalny, na który złożył się materiał od staropolszczyzny do czasów współczesnych. Pozwoliło to na wysnucie interesujących wniosków na temat jednostek leksykalnych wskazanego w tytule monografii obszaru. Celem pracy był historycznoleksykalny opis nazw zwierząt w języku polskim, zatem materiał mocno zróżnicowany (np. nazwy gatunkowe typu koza, nazwy ogólne typu ptak, nazwy taksonomiczne typu płaz, derywaty typu kocię, szarańczarnia) i wymagający szczególnego podejścia metodologicznego. Lingwistyka diachroniczna nie dysponuje narzędziem badawczym, pozwalającym na wyjaśnienie wszelkich przewartościowań językowych. Stąd praca w tej kwestii charakteryzuje się synkretyzmem metodologicznym rozumianym jako wykorzystanie różnych, wzajemnie dopełniających się sposobów analizy zebranego materiału. Podejście takie okazało się w pełni uzasadnione, rozszerzyło bowiem spektrum punktów widzenia obserwowanych danych.

W ramach analiz podjętych na użytek pracy, badaniom lingwistycznym podano nieopracowany jeszcze w aspekcie diachronicznym rozległy obszar wyrazowy, współtworzący obraz zasobu leksykalnego polszczyzny. Zgromadzono korpus materiałowy, który może się stać przedmiotem dalszych dociekań naukowych, zaś analizy i wnioski mogą stać się podstawą dyskusji.

Krzysztof Waśkowski

 

Publikację można nabyć w Dziale Nauki i Wydawnictw PPUZ, po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto uczelni.

Książka: 259 str.

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Cena: 33,00 zł

Numer konta:
24 1500 1487 1214 8007 2489 0000

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Zamówienia można kierować także na adres: wydawnictwo@ppuz.edu.pl

 

 

Galeria zdjęć: