Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

Harmonogram zajęć

 

  • Zarządzenie nr 99/2020.RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (pobierz)

 

  • Wykaz zajęć w formie zdalnej (zaznaczone na żółty kolor) realizowanych w roku akademickim 2020/21 w semestrze zimowym na I roku (I semestr), II roku (III semestr), III roku (semestr V) i IV roku (semestr VII) (pobierz)

  • Organizacja roku akademickiego 2020/21 (pobierz)

 

Harmonogram zajęć -  zakładka DLA STUDENTA - PLANY ZAJĘĆ: http://planzajec.uek.krakow.pl/ppuz/index.php

Poniżej zamieszczono podział na grupy zawierający nazewnictwo obowiązujące w tym systemie.

 I ROK

  • Podział na grupy  (pobierz)
  • Harmonogram  - aktualizacja 17.11 (Rysunek)

 

II ROK

  • Podział na grupy  (pobierz)
  • Harmonogram - aktualizacja 17.11 - Kontekst architektoniczny

 

III ROK

  • Podział na grupy  (pobierz)
  • Harmonogram - aktualizacja 23.11.  -  Sztuki plastyczne 2

 

IV ROK