Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Pierwsze posiedzenie Senatu w kadencji 2020 – 2024

29 września 2020 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie Senatu w kadencji 2020 – 2024, pod przewodnictwem JM Rektora dra hab. Roberta Włodarczyka, prof. uczelni. W posiedzeniu wzięli również udział nowo wybrani Senatorowie oraz osoby uczestniczące w obradach Senatu z głosem doradczym. Podczas posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania kandydatów na Prorektorów: ds. studenckich – dr Marii Zięby, ds. współpracy i rozwoju – dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, ds. nauki i projektów – dra Krzysztofa Waśkowskiego oraz Kanclerza – mgr. Andrzeja Sasuły. Spotkanie miało charakter hybrydowy, odbywało się w siedzibie Uczelni oraz za pośrednictwem internetu.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Uczelni oraz powołania Komisji Senackiej ds. Nowelizacji Statutu. Wyrażono również pozytywną opinię na temat kandydatów na Dyrektorów: Instytutu Technicznego – mgr Agaty Bentkowskiej, Instytutu Humanistyczno-Społecznego – dr Małgorzaty Wesołowskiej oraz Instytutu Medycznego – prof. dra hab. Zbigniewa Dońca.

Podjęto ponadto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na kierunkach: architektura (studia I stopnia), architektura (studia II stopnia), bezpieczeństwo narodowe (studia I stopnia), dietetyka (studia I stopnia), filologia angielska (studia I stopnia), fizjoterapia (jednolite studia magisterskie), kosmetologia (studia I stopnia), pielęgniarstwo (studia I stopnia), rachunkowość i analityka ekonomiczna (studia II stopnia), ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja (studia I stopnia) oraz turystyka i rekreacja (studia II stopnia).

W trakcie spotkania poruszono również temat wykorzystywania technik kształcenia na odległość oraz organizacji jubileuszowego roku akademickiego 2020/2021. Podjęto ponadto uchwałę w sprawie ustanowienia cyklicznego święta Uczelni, które ma przypadać odtąd na dzień 20 maja.

Opr. Anna Gródek, DPiW

Galeria zdjęć: