Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Konferencji i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Konferencji i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż dostępna jest nowa pozycja wydawnicza "Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka" pod redakcją prof. Dariusza Muchy i dr Haliny Romualdy Zięby.

 

          "Starzenie się człowieka jest procesem naturalnym, nieuniknionym, stale postępującym, bez możliwości resetu czy włączenia krótkotrwałej ,,pauzy”, ale jego spowolnienie leży w gestii każdego z nas. […]

Na styl życia składają się między innymi: aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), czy zachowania seksualne. Korzystny wpływ środowiska fizycznego na zdrowie to przede wszystkim: czyste powietrze i woda, ,,zdrowa” i bezpieczna szkoła oraz miejsce pracy. Degradacja środowiska naturalnego przyczynia się do negatywnego oddziaływania na zdrowie poprzez promieniowanie jonizujące, hałas czy szkodliwe substancje chemiczne. Czynniki genetyczne mogą powodować dziedziczne predyspozycje do wystąpienia niektórych chorób i problemów zdrowotnych. Opieka zdrowotna ma wpływ na długość i jakość życia człowieka pośrednio poprzez strukturę, organizację, funkcjonowanie czy też dostępność do świadczeń medycznych i  jakość swoich struktur. Czynniki, które mają wpływ na zdrowie są liczne i korelują ze sobą. Z wyjątkiem uwarunkowań genetycznych, mogą one wpływać na zdrowie w sposób bezpośredni np. sposób odżywiania, nałogi oraz pośredni: m.in. warunki makroekonomiczne  i społeczno - demograficzne, wpływające na skalę pozytywnego bądź negatywnego oddziaływania na zdrowie czynników bezpośrednich.

            A jak się przedstawia kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa? Na to pytanie, mam nadzieję, uzyska czytelnik odpowiedź dzięki wnikliwej lekturze niniejszej monografii."

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha

 

Książka: 536 str.

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Książka dostępna w Bilbiotece PPUZ

 

Monika Jakobiszyn

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw

Galeria zdjęć: