Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

(18) 26-10-737
nauka@ppuz.edu.pl

HomeNaukaPublikacje

Uczelnia

Publikacje

Organizacja działalności wydawniczej

Działalność wydawnicza Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu obejmuje publikowanie i dystrybucję monografii, podręczników, skryptów, czasopism, materiałów pokonferencyjnych, zeszytów naukowych oraz innego typu prac o charakterze naukowym, informacyjnym i okolicznościowym.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw, a także o zapoznanie się z Regulaminem działalności wydawniczej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Do pobrania:

Regulamin działalności wydawniczej

Wniosek wydawniczy

Wymogi redakcyjne

Ankieta autorska

Oświadczenie autora

Zasady etyki publikacyjnej 

Procedura recenzowania

Formularz recenzji

Skład Kolegium Redakcyjnego Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu:

dr Wojciech Majka – przedstawiciel Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz – przedstawiciel Instytutu Technicznego

dr Marcin Surówka – przedstawiciel Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych

dr Halina Romualda Zięba – przedstawiciel Instytutu Zdrowia

mgr Maria Półtorak – przedstawiciel Instytutu Medycznego

mgr Monika Jakobiszyn – przedstawiciel Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

mgr Agnieszka Krzystyniak – przedstawiciel Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Baran

prof. dr hab. Julian Dybiec

prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk

prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa

prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński

prof. dr hab. inż. arch. J. Krzysztof Lenartowicz

prof. dr hab. Jacek Lewandowski

prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska

prof. dr hab. Sławomir Mazur

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr hab. Henryk Skorowski

prof. dr hab. Krystyna Slany

prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz

prof. dr hab. Bogdan Walczak

dr hab. Wiesław Alejziak

dr hab. Janusz Bielski

dr hab. Tomasz Halski

dr hab. inż arch. Jan Kurek

dr hab. Krzysztof Kaganek

dr hab. Wanda Pilch

dr hab. Maria Piotrowska

dr hab. Dariusz Rolnik

dr hab. Michał Spieszny

dr hab. Dorota Werbińska

dr inż arch. Anna Sikora