Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Centrum Projektów

(18) 26-10-701
centrum.projektow@ppuz.edu.pl

HomeNaukaProjektyProjekty unijnePPUZ w Nowym Targu uczelnią be...

Uczelnia

PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier

unia

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt pod tytułem ,,PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Opis projektu

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 31.10.2023 r.

Finansowanie projektu:

Łączna wartość Projektu 4 077 495,14 zł

Kwota dofinansowania 3 955 170,26 zł, w tym:
środki europejskie 3 436 512,90 zł
środki z dotacji celowej 518 657,36 zł

Wkład własny Uczelni 122 324,88 zł

Główne działania

Obszar 1 – Struktura organizacyjna – wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni;

Obszar 2 – Architektura – zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Uczelni;

Obszar 3 – Technologie wspierające – wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w Uczelni;

Obszar 4 – Procedury – opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię;

Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego – wprowadzenie do programów studiów na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami;

Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności – realizacja szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej.

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
pokój 223 a

 

Kierownik Projektu – dr Bianka Godlewska – Dzioboń

Zastępca Kierownika Projektu – dr Marcin Surówka

Koordynator Projektu – mgr inż. Patrycja Zając

Sekretariat – mgr Katarzyna Wysocka

 

Dane kontaktowe:

adres e-mail: bon@ppuz.edu.pl
tel. (18) 26-10-702

Biuro projektu mieści się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obiekt wyposażony w windę, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itp.)

Usługi wsparcia logopedycznego, doradztwa zawodowego oraz wsparcia zdrowia psychicznego są świadczone w budynku „Tatry” – T.3.26.

Plakat

Wsparcie logopedyczne

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie wsparcia logopedycznego dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Natalia Landowska
(imię i nazwisko wykonawcy)

1.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
(okres)

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.12.2022

 

 

 

02.12.2022

8:30

12:30

4

03.12.2022

 

 

 

04.12.2022

 

 

 

05.12.2022

 

 

 

06.12.2022

 

 

 

07.12.2022

 

 

 

08.12.2022

8:00

11:00

3

09.12.2022

 

 

 

10.12.2022

 

 

 

11.12.2022

 

 

 

12.12.2022

 

 

 

13.12.2022

 

 

 

14.12.2022

 

 

 

15.12.2022

 

 

 

16.12.2022

10:00

14:00

4

17.12.2022

 

 

 

18.12.2022

 

 

 

19.12.2022

 

 

 

20.12.2022

 

 

 

21.12.2022

 

 

 

22.12.2022

8:30

11:30

3

23.12.2022

 

 

 

24.12.2022

 

 

 

25.12.2022

 

 

 

26.12.2022

 

 

 

27.12.2022

 

 

 

28.12.2022

 

 

 

29.12.2022

   

30.12.2022

   

 

Doradca zawodowy

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Danuta Twaróg

1.12.2022 r. – 31.12 .2022 r.

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.12.2022

15:00

17:00

2

02.12.2022

14:00

16:00

2

03.12.2022

 

 

 

04.12.2022

 

 

 

05.12.2022

15:00

17:00

2

06.12.2022

16:00

18:00

2

07.12.2022

15:30

17:30

2

08.12.2022

15:00

17:00

2

09.12.2022

14:00

16:00

2

10.12.2022

 

 

 

11.12.2022

 

 

 

12.12.2022

15:00

17:00

2

13.12.2022

 

 

 

14.12.2022

 

 

 

15.12.2022

15:00

17:00

2

16.12.2022

16:00

18:00

2

17.12.2022

 

 

 

18.12.2022

 

 

 

19.12.2022

15:00

17:00

2

20.12.2022

 

 

 

21.12.2022

 

 

 

22.12.2022

 

 

 

23.12.2022

 

 

 

24.12.2022

 

 

 

25.12.2022

 

 

 

26.12.2022

 

 

 

27.12.2022

 

 

 

28.12.2022

 

 

 

29.12.2022

 

 

 

30.12.2022

 

 

 

31.12.2022

 

 

 

Wsparcie zdrowia psychicznego

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego
dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością

Świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Marzena Bandyk
(imię i nazwisko wykonawcy)

1.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
(okres)

 

      DATA

GODZINY PRACY

od               do

LICZBA GODZIN

01.12.2022

 

 

 

02.12.2022

 

 

 

03.12.2022

 

 

 

04.12.2022

 

 

 

05.12.2022

 

 

 

06.12.2022

7.00

10.30

3,5

07.12.2022

8.00

12:00

4

08.12.2022

 

 

 

09.12.2022

 

 

 

10.12.2022

 

 

 

11.12.2022

 

 

 

12.12.2022

 

 

 

13.12.2022

7.00

10.30

3,5

14.12.2022

8.00

12:00

4

15.12.2022

 

 

 

16.12.2022

 

 

 

17.12.2022

 

 

 

18.12.2022

 

 

 

19.12.2022

 

 

 

20.12.2022

7.00

10.30

3,5

21.12.2022

8.00

12:00

4

22.12.2022

 

 

 

23.12.2022

 

 

 

24.12.2022

 

 

 

25.12.2022

 

 

 

26.12.2022

 

 

 

27.12.2022

7.00

10.30

3,5

28.12.2022

8.00

12:00

4

29.12.2022

 

 

 

30.12.2022

 

 

 

31.12.2022

 

 

 

Tłumacz polskiego języka migowego

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  uruchomiła usługę tłumacza polskiego języka migowego w ramach Projektu ,„PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Połączenie z tłumaczem

Jak zadzwonić? – instrukcja