Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Centrum Projektów

(18) 26-10-701
centrum.projektow@ppuz.edu.pl

HomeNaukaProjektyProjekty unijnePPUZ w Nowym Targu uczelnią be...

Uczelnia

PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier

unia

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt pod tytułem ,,PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21. Nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Opis projektu

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost dostępności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. – 31.10.2023 r.

Finansowanie projektu:

Łączna wartość Projektu 4 077 495,14 zł

Kwota dofinansowania 3 955 170,26 zł, w tym:
środki europejskie 3 436 512,90 zł
środki z dotacji celowej 518 657,36 zł

Wkład własny Uczelni 122 324,88 zł

Główne działania

Obszar 1 – Struktura organizacyjna – wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni;

Obszar 2 – Architektura – zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Uczelni;

Obszar 3 – Technologie wspierające – wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań w Uczelni;

Obszar 4 – Procedury – opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię;

Obszar 5 – Rodzaje wsparcia edukacyjnego – wprowadzenie do programów studiów na Uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami;

Obszar 6 – Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności – realizacja szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej.

Biuro projektu

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
pokój 223 a

 

Kierownik Projektu – dr Bianka Godlewska – Dzioboń

Zastępca Kierownika Projektu – dr Marcin Surówka

Koordynator Projektu – mgr inż. Patrycja Zając

Sekretariat – mgr Katarzyna Wysocka

 

Dane kontaktowe:

adres e-mail: bon@ppuz.edu.pl
tel. (18) 26-10-702

Biuro projektu mieści się w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obiekt wyposażony w windę, podjazd, miejsca parkingowe, łazienki itp.)

Plakat

Wsparcie logopedyczne

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie wsparcia logopedycznego dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Natalia Landowska 
(imię i nazwisko wykonawcy)

01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.
(okres)

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.10.2022

 

 

 

02.10.2022

 

 

 

03.10.2022

 

 

 

04.10.2022

 

 

 

05.10.2022

               

 

 

06.10.2022

8.30

12.30

4

07.10.2022

 

 

 

08.10.2022

 

 

 

09.10.2022

 

 

 

10.10.2022

 

 

 

11.10.2022

 

 

 

12.10.2022

 

 

 

13.10.2022

 

 

 

14.10.2022

11.15

14.15

3

15.10.2022

 

 

 

16.10.2022

 

 

 

17.10.2022

 

 

 

18.10.2022

 

 

 

19.10.2022

 

 

 

20.10.2022

 

 

 

21.10.2022

11.15

15.15

4

22.10.2022

 

 

 

23.10.2022

 

 

 

24.10.2022

   

25.10.2022

 

 

 

26.10.2022

 

 

 

27.10.2022

 

 

 

28.10.2022

11.15

14.15

3

29.10.2022

   

30.10.2022

   

31.10.2022

 

 

 

 

Doradca zawodowy

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Danuta Twaróg
(imię i nazwisko wykonawcy)

01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.
(okres)

      DATA

GODZINY PRACY

od        do

LICZBA GODZIN

01.10.2022

 

 

 

02.10.2022

 

 

 

03.10.2022

 

 

 

04.10.2022

 

 

 

05.10.2022

 

 

 

06.10.2022

 

 

 

07.10.2022

 

 

 

08.10.2022

 

 

 

09.10.2022

 

 

 

10.10.2022

15.00

17.00

2

11.10.2022

16.00

18.00

2

12.10.2022

15:30

17:30

2

13.10.2022

 

 

 

14.10.2022

14:00

16:00

2

15.10.2022

 

 

 

16.10.2022

 

 

 

17.10.2022

15.00

17.00

2

18.10.2022

16.00

18.00

2

19.10.2022

15:30

17:30

2

20.10.2022

15.00

17.00

2

21.10.2022

14:00

16:00

2

22.10.2022

 

 

 

23.10.2022

 

 

 

24.10.2022

 

 

 

25.10.2022

16.00

18.00

2

26.10.2022

15:30

17:30

2

27.10.2022

 

 

 

28.10.2022

14:00

16:00

2

29.10.2022

 

 

 

30.10.2022

 

 

 

31.10.2022

 

 

 

Wsparcie zdrowia psychicznego

HARMONOGRAM CZASU PRACY

Wykonywania usługi w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego
dla osób (studentów PPUZ w Nowym Targu) z niepełnosprawnością

Świadczonej w ramach projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

mgr Marzena Bandyk
(imię i nazwisko wykonawcy)

01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.
(okres)

 

      DATA

GODZINY PRACY

od                  do

LICZBA GODZIN

01.10.2022

 

 

 

02.10.2022

 

 

 

03.10.2022

8.00

12:00

4

04.10.2022

7.00

10.30

3,5

05.10.2022

 

 

 

06.10.2022

 

 

 

07.10.2022

 

 

 

08.10.2022

 

 

 

09.10.2022

 

 

 

10.10.2022

8.00

12:00

4

11.10.2022

7.00

10.30

3,5

12.10.2022

 

 

 

13.10.2022

 

 

 

14.10.2022

 

 

 

15.10.2022

 

 

 

16.10.2022

 

 

 

17.10.2022

8.00

12:00

4

18.10.2022

7.00

10.30

3,5

19.10.2022

 

 

 

20.10.2022

 

 

 

21.10.2022

 

 

 

22.10.2022

 

 

 

23.10.2022

 

 

 

24.10.2022

8.00

12:00

4

25.10.2022

7.00

10.30

3,5

26.10.2022

 

 

 

27.10.2022

 

 

 

28.10.2022

 

 

 

29.10.2022

   

30.10.2022

 

 

 

31.10.2022

   
Tłumacz polskiego języka migowego

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu  uruchomiła usługę tłumacza polskiego języka migowego w ramach Projektu ,„PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-A065/21-00

Połączenie z tłumaczem

Jak zadzwonić? – instrukcja