Dodatkowa rekrutacjaRatownictwo dodatkowy nabórZdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Na PPUZ odbyły się zajęcia dodatkowe dla studentów I stopnia studiów kierunku pielęgniarstwo

21 lipca 2020 r. w murach Podhalańskiej Uczelni odbyły się zajęcia dodatkowe dla studentów I stopnia studiów (II i III rok) kierunku pielęgniarstwo, organizowane wspólnie ze służbami ratowniczymi. Przedsięwzięcie zaplanowano w ramach projektu pn.: „Opracowanie i realizacja programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo PPWSZ w Nowym Targu oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej”, będącego elementem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, nr projektu POWR.05.03.00-00-0068/17.

Zajęcia poprowadzili m.in. przedstawiciele służb mundurowych: st. kpt. Krzysztof Batkiewicz, asp. Szymon Tatar, st.ogn. Krzysztof Stopka, asp. Marcin Łopata, st.str. Robert Zięder i ogn. Sylwester Bryja z Państwowej Straży Pożarnej, a także asp. sztab. Rafał Skrobot, asp. Marzena Kunat, post. Karol Subik i post. Szymon Horniczak z Policji oraz kpt Robert Szostek i mjr Jerzy Czajka z WKU. Organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują za ogromne zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia.

Oprac: Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej mgr Justyna Adamczuk oraz DPiW
Zdjęcia: Ewelina Stożek, DPiW

Galeria zdjęć: