rekrutacja 20 21Rektorrachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Kształcenie zdalne

 

Zarządzenie nr 45/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania PPUZ w Nowym Targu od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r.

Zasady ograniczające ryzyko zakażenia podczas prowadzenia zajęć w pracowniach i laboratoriach PPUZ w Nowym Targu, a także zajęć w terenie

Zarządzenie nr 27/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć dydaktycznych do formy zdalnej

Procedury prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

FAQ - najczęściej zadawane pytania studentów na temat kształcenia zdalnego i odpowiedzi na nie

Bezpłatny kurs dla nauczycieli akademickich w zakresie nauczania online oraz kształcenia zdalnego

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące realizacji praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych, w tym staży i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w okresie zawieszenia kształcenia na studiach

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 36/2020 Rektora PPUZ w Nowym Targu z dnia 12 maja 2020 r.  w sprawie realizacji praktyk zawodowych, w tym staży i zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w okresie zawieszenia kształcenia na studiach

Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej

Zarządzenie nr 44/2020 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad weryfikacji osiągnietych efektów uczenia się określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich podczas przeprowadzania zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Kształcenie zdalne - komunikat dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia

Kształcenie zdalne - komunikat dla studentów

Student - zgoda RODO na wykorzystanie materiałów przez Uczelnię

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU ePROWADZĄCY - WIADOMOŚCI (dla prowadzących zajęcia)

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU eSTUDENT - WIADOMOŚCI (dla studentów)

Dobre praktyki pracy zdalnej

Poniżej znajduje się przykładowe ćwiczenie z przedmiotu masaż leczniczy wykonany przez studentów I roku Fizjoterapii JSM. Ćwiczenie zostało wykonane w domu udokumentowane i przesłane wykładowcy Masaż leczniczy -  I rok Fizjoterapii - Jednolite Studia Magisterskie.  

więcej »

Google Classroom - Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 1. Bardzo ważne, aby wylogować się z prywatnego konta gmail, gdy chcemy zacząć używać portal eppuz (należy zwrócić uwagę na nową e-learningową domenę eppuz.edu.pl).  Po wejściu na Google Classroom należy sprawdzić czy jesteśmy zalogowani do e-maila imie.nazwisko@eppuz.edu.pl w prawym górnym rogu klikając na literę wpisaną w okrąg.   2. Po stworzeniu zajęć w Google Classroom wykładowca przekazuje studentom kod do zajęć. Proszę się upewnić, czy znajdujemy...

więcej »