Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Kosmetologia II stopnia

Komunikaty

  Szanowni Studenci,   informujemy, że od 17 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia na studiach będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM, Google Classroom oraz Moodle, zgodnie z planami zajęć dostępnymi na stronie internetowej Uczelni w zakładce Kierunki studiów – Harmonogram zajęć oraz Dla studenta – Plan zajęć (jeżeli harmonogram jest dostępny w programie APOLLO)   Praktyki zawodowe i staże mogą być realizowane...

więcej »

Egzamin dyplomowy

EGZAMIN DYPLOMOWY w roku akademickim 2019/2020    LP. FORMA nr Albumu promotor recenzent prowadzacy data obrony GODZINA 1. LIC ST 11124 KRAWCZUK HODOROWICZ ZAŁĘSKA 14.09 10.00 2. LIC ST 11321 KRAWCZUK HODOROWICZ ZAŁĘSKA 14.09 10.10 3. LIC ST 11141 KRAWCZUK HODOROWICZ ZAŁĘSKA 14.09 10.20 4. LIC ST 11316 ZAŁĘSKA BOGUSZ KRAWCZUK 14.09 10.30 5. LIC ST 11151 ZAŁĘSKA WOLSKI KRAWCZUK 14.09 10.40 6. MGR 8780 ZAŁĘSKA LUBA WOLSKI 14.09 10.50      Student po uzyskaniu zaliczenia...

więcej »

Plany studiów

Plan studiów Kosmetologia (studia rozpoczęte w roku ak.19-20,20-21)- pobierz

więcej »

Katalog przedmiotów - Sylabusy

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Praktyki zawodowe

 OPIEKUN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZY PRAKTYK ZAWODOWYCH, KIERUNEK KOSMETOLOGIA: mgr Faustyna Kuros terminy przyjęć: Wtorek 8:00-15:00 p.120; Środa w przerwach między zajęciami p. 423 karte zgłoszenia na praktyki nalezy złożyć do 15 czerwca 2020r. (p.227) Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem praktyk studenckich PPUZ w Nowym Targu §7 pkt.3 każdy student zobowiązany jest do posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej.  Osoby które posiadają taki dokument...

więcej »

Wzory podań

PODANIE DO PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW o indywidualną organizację studiów  (pobierz)   (podanie należy złożyć conajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego) o indywidualny program studiów (pobierz) o wpis warunkowy (pobierz) o powtarzanie semestru studiów (pobierz) o urlop dziekański (pobierz) o uchylenie decyzji o skreśleniu (pobierz) o wznowienie studiów (pobierz) o zmianę uczelni-kierunku-formy studiów (pobierz) o...

więcej »
1 2