Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Komunikaty

  

KOMUNIKATY OGÓLNE    

Szanowni Studenci,
 
informujemy, że do 29 listopada 2020 r. przedłużony został termin realizacji zajęć w trybie zdalnym.- zarzadzenie
Jednakże dopuszczono możliwość realizacji na terenie Uczelni części zajęć dydaktycznych kształtujących umiejętności praktyczne realizowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, laboratorium chemicznym, pracowniach specjalistycznych: ratownictwa medycznego, kosmetologii, masażu, terapii manualnej, kinezyterapii, fizykoterapii, rysunku, siłowni i sali fitness oraz zajęć wymagających korzystania ze sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania GIS.
 
Zajęcia realizowane na Uczelni będą zamieszczone w planie zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl w zakładce Dla studenta - Plan zajęć (z oznaczeniem numeru sali).
 

Praktyki zawodowe i staże mogą być realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, określonych w odrębnych przepisach. W załączeniu przesyłamy Zarządzenie Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którym prosimy się szczegółowo zapoznać.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Salą Obsługi Studenta (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl

tel: 18 26 10 731 (FA, TiR, BN, S)

tel: 18 26 10 732 (F, D)

tel: 18 26 10 733 (P 1 st, K, PS)

tel: 18 26 10 728 (A, GP, FiR nst)

tel: 18 26 10 734 (P 2 st, FiR st, RM, RAE)

Wszelkie sprawy indywidualne związane m.in. z zakończeniem sesji egzaminacyjnej prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub mailową. Scany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich prosimy o przesyłanie na adres mailowy: dos@ppuz.edu.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227).

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl

Odbiór legitymacji studenckich i ich przedłużanie odbywa się w pok. 223a.

 

 **********

Szanowni Studenci,

Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią.

Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl.

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html.

 

Informacje organizacyjne -> pobierz

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

Zarządzenie nr 99/2020.RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich --> POBIERZ


Wykaz  zajęć realizowanych zdalnie w roku akademickim 2020/2021 w sem. zimowym -->  POBIERZ

 
Szanowni Państwo, Studenci kierunku "turystyka i rekreacja" i "sport" celem załatwienia bieżących spraw bardzo proszę w pierszej kolejności o kontakt mailowy irit@ppuz.edu.pl lub telefoniczny 668 121 560

 

Ważność legitymacji studenckich 
 
Informujemy, że w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.

 

UWAGA STUDENCI !!!

W obecnej sytuacji zaleca się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

 ********* 

Przypominamy,  iż zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Studiów PPUZ, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227).  

*********

  • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

  • Odbiór elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów w pok. 223 A

 

POZOSTAŁE KOMUNIKATY

 

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 107 31; e-mail: dos@ppuz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 330 tel. 18 26 10 706; e-mail: irit@ppuz.edu.pl

Sala Obsługi Studenta czynna:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00  

Sekretariat czynny:

poniedziałek - piątek - 8.00 - 16.00

 

  • Tablica z ogłoszeniami znajduje się przy sali 320

 

  • W roku akademickim 2020/2021 opiekunami poszczególnych roczników są :
  • II rok dr Andrzej Grzelak
  • III rok  dr Małgorzata Potocka-Mitan 

 

 

  • Aktualne sylabusy przedmiotów dostępne są poprzez system e-ordo (Wirtualny dziekanat->Program studiów->turystyka i rekreacja)

 

  • Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.