studiuj na podhaluazsArchitektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Komunikaty

Szanowni Studenci!

Obrony pracy dyplomowej roku akademickiego 2020/2021 wyznaczono  na:

24 września 2021 r. od godz. 12.00

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Studenci

Ponownie przygotowaliśmy dla Państwa ankiety absolwenckie i ankiety ewaluacyjne, dzięki którym będą mogli Państwo swobodnie i anonimowo wypowiedzieć się na temat jakości kształcenia na naszej Uczelni. Dzięki Państwa opiniom będziemy mogli podnosić standardy działalności dydaktycznej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wypełnianiu ankiet.

Ankiety będą dostępne od 17 czerwca do 14 września br. w Wirtualnym Dziekanacie (eOrdo omnis) w zakładce: STUDIA -> ANKIETY -> BIEŻĄCE ANKIETY.

Zapewniamy, że ankiety są całkowicie anonimowe i wykorzystywane jedynie w celu doskonalenia  jakości kształcenia w naszej Uczelni.

Centrum Badań Jakości Kształcenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studenci III roku studiów zwykłych oraz niestacjonarnych proszeni są o pilne składanie uzupełnionych DZIENNIKÓW PRAKTYK

 

 WAŻNA INFORMACJA dla III roku

Każdy ze studentów III roku jest zobowiązany zapisać się na kurs: Egzamin dyplomowy 2020/2021 (jest to warunek przystąpienia do egzaminu dyplomowego)

Hasło: nazwisko promotora (dużymi literami)

Na kurs można się zapisywać od dnia 18.05.2021 r. do 23.05.2021 r.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studentów I i II roku FiR studia dzienne i zaoczne zapraszamy do zapisów na kurs:

Wybór przedmiotów do wyboru i seminariów   (platforma moodle)

Hasło: nr grupy dziekańskiej (duże litery, wersaliki)

Zapisów na przedmioty będzie można dokonać w dniach:

od 17.05.2021 r. godz. 12:00

do 21.05.2021 r. godz. 12:00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Studenci,

informujemy, że 3 lutego 2021 r. Zarządzeniem Rektora PPUZ nr 15/2021 została ustalona organizacja kształcenia w semestrze letnim 2020/2021. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią tego zarządzenia, które przesyłamy w załączeniu.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na studiach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, analogicznie jak w semestrze zimowym.

Dopuszczono możliwość realizacji na terenie Uczelni części zajęć dydaktycznych kształtujących umiejętności praktyczne realizowanych w pracowniach specjalistycznych wymagających korzystania z odpowiedniego sprzętu, jak również w jednostkach z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia oraz zajęć w terenie.

Zajęcia realizowane na Uczelni i w innych jednostkach będą zamieszczone w planie zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl w zakładce Dla studenta – Plan zajęć (z oznaczeniem numeru sali lub nazwy jednostki), natomiast pozostałe zajęcia oznaczone są jako „PPUZ zajęcia zdalne”. Plan zajęć zostanie udostępniony najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim tj. do połowy przyszłego tygodnia. Zgodnie z organizacją roku akademickiego zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 rozpoczynają się od 25 lutego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Działem Nauczania (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl.

Dział Nauczania PPUZ w Nowym Targu

************************************


Szanowni Studenci,

informujemy, że do końca semestru zimowego określonego w organizacji roku  akademickiego 2020/2021 przedłużony został termin realizacji zajęć w trybie zdalnym.

Poniżej zmiana do Zarządzenia nr 160/2020.RW Rektora PPUZ (z tekstem jednolitym) w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Jednakże dopuszczono możliwość realizacji na terenie Uczelni części zajęć dydaktycznych kształtujących umiejętności praktyczne realizowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, laboratorium chemicznym, pracowniach specjalistycznych: ratownictwa medycznego, kosmetologii, masażu, terapii manualnej, kinezyterapii, fizykoterapii, rysunku, siłowni i sali fitness oraz zajęć wymagających korzystania ze sprzętu geodezyjnego oraz oprogramowania GIS.

Zajęcia realizowane na Uczelni będą zamieszczone w planie zajęć dostępnym na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl w zakładce Dla studenta – Plan zajęć (z oznaczeniem numeru sali).

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z Działem Nauczania (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl.

 

 

 ***

Szanowni Studenci,

Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią.

Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl.

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html.

***

Uprzejmie informujemy, że każdy student zobowiązany jest do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl, sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz komunikatów przesyłanych poprzez portal estudent.

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywać się będą w formie zdalnego nauczania.

 * * *

Opiekunowie praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021:

 •  dr Dorota Kuder - I rok studia stacjonarne i niestacjonarne
 • mgr Adam Bigos - II rok studia stacjonarne i niestacjonarne
 • mgr Dominik Wieczorek - III rok studia stacjonarne i niestacjonarne
 • mgr Paweł Milka - II i III rok studia dualne

POZOSTAŁE KOMUNIKATY 

Informacje dotyczące Portalu eStudent:

Podstawowym celem i założeniem  modułu  eStudent jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w  relacjach  uczelni ze studentami oraz studentów z prowadzącymi zajęcia.

Logując  się (login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis,  student ma możliwość:

 • wglądu w swoje dane osobowe,
 • komunikacji z prowadzącymi,
 • odczytywania ogłoszeń od prowadzących zajęcia oraz z dziekanatu,
 • wglądu do swojego elektronicznego indeksu:
 • sprawdzenia ocen i zaliczeń,
 • wydruku wzoru wpisu do indeksu,
 • sprawdzenie informacji o poszczególnych kursach,
 • sprawdzenie najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach,
 • zapoznanie się z informacjami o przebiegu studiów. POBIERZ.

*********

INFORMACJA dla nowo przyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren PPWSZ:
(pobierz)

Zarządzenie  nr 1/2015 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia kontroli wjazdów na teren Kampusu Kokoszków i zatwierdzenia regulaminu wjazdów (pobierz

 

Komunikat Kanclerza dot. odpłatności za kartę upoważniającą do wjazdu na teren Kampusu Kokoszków (pobierz ) 

*********

 

Biblioteka Uczelniana PPUZ umożliwia korzystanie z  elektronicznego systemu wypożyczeń, dzięki któremu, każdy czytelnik biblioteki może zamówić książki nie wychodząc z domu i odbiera je w dogodnym dla siebie czasie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej PPWSZ, w zakładce BIBLIOTEKA\Aktualności; adres: http://www.ppwsz.edu.pl/aktualnosci-iii.html

Studenci PONE mają również możliwość korzystania z Biblioteki Głównej UEK oraz innych zasobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


*********

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 roku Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość, co oznacza, że jednostka wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  spełniła rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego.

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych - jednostce wspólnej tych Uczelni - uprawnień do prowadzenia na kierunku finanse i rachunkowość kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała nr 184/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku PPWSZ w Nowym Targu oraz UE w Krakowie o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu - jednostce wspólnej tych Uczelni uprawnień do prowadzenia  kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość.