Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Komunikaty

 

Szanowni Studenci,

informujemy, że od 17 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia na studiach będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM, Google Classroom oraz Moodle, zgodnie z planami zajęć dostępnymi na stronie internetowej Uczelni w zakładce Kierunki studiów – Harmonogram zajęć oraz Dla studenta – Plan zajęć (jeżeli harmonogram jest dostępny w programie APOLLO)

Praktyki zawodowe i staże mogą być realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, określonych w odrębnych przepisach. W załączeniu przesyłamy Zarządzenie Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którym prosimy się szczegółowo zapoznać.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Salą Obsługi Studenta (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl

tel: 18 26 10 731 (FA, TiR, BN, S)

tel: 18 26 10 732 (F, D)

tel: 18 26 10 733 (P 1 st, K, PS)

tel: 18 26 10 728 (A, GP, FiR nst)

tel: 18 26 10 734 (P 2 st, FiR st, RM, RAE)

Wszelkie sprawy indywidualne związane m.in. z zakończeniem sesji egzaminacyjnej prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub mailową. Scany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich prosimy o przesyłanie na adres mailowy: dos@ppuz.edu.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227).

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl

 Ponadto informujemy, że wnioski o stypendia mogą Państwo składać w Uczelni do 30 października 2020 r. w pok. 223a, 224, 226 (tel. 18 26 10 702; 18 26 10 740) w godz. od 10.00 do 14.00. Odbiór legitymacji studenckich i ich przedłużanie odbywa się w pok. 223a.

treść zarządzenia

 

***

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

NA POZIOMIE LICENCJACKIM I MAGISTERSKIM

PPUZ W NOWYM TARGU

Biblioteka Uczelniana PPUZ w Nowym Targu informuje, iż w październiku i listopadzie 2020 roku drogą elektroniczną zostaną przeprowadzone szkolenia biblioteczne.

Celem szkolenia jest przedstawienie nowym użytkownikom Biblioteki Uczelnianej zasad jej funkcjonowania oraz zapoznanie z udostępnianymi przez Bibliotekę zasobami.

Ważna informacja:
Zaliczenie szkolenia bibliotecznego jest warunkiem aktywacji elektronicznego konta czytelnika, które daje możliwość wypożyczania książek w Bibliotece Uczelnianej oraz bezpłatnego dostępu do cyfrowych zasobów Biblioteki.

UCZESTNICY SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do:

 • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
 • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

TERMIN SZKOLENIA
Szkolenie biblioteczne należy odbyć do 30 listopada 2020 roku.

JAK ODBYĆ SZKOLENIE?
Szkolenie prowadzone jest drogą elektroniczną. W celu zaliczenia szkolenia należy kliknąć poniżej w bezpośredni link do szkolenie lub wejść na stronie internetowej Uczelni (http://www.ppuz.edu.pl/) do zakładki BIBLIOTEKA i wybrać folder Szkolenie biblioteczne 2020; w folderze uczestnik szkolenia znajdzie link do formularza zawierającego materiały szkoleniowe i dokładne informacje na temat warunków zaliczenia szkolenia.

Bezpośredni link do szkolenia: https://forms.gle/wXPQymtbBXUUnzaL9

KONTAKT ws. szkolenia bibliotecznego:

Krzysztof Bosak

Biblioteka Uczelniana PPUZ w Nowym Targu
tel. 018 26 10 700, wew. 626

 

 ***

Szanowni Studenci,

Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią.

Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl.

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html.

***

UWAGA STUDENCI !!!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. Zatem nie ma konieczności jej przedłużania.

W obecnej sytuacji zaleca się o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

 

Uprzejmie informujemy, że każdy student zobowiązany jest do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl, sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz komunikatów przesyłanych poprzez portal estudent.

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywać się będą w formie zdalnego nauczania. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia będą rozsyłane poprzez starostów poszczególnych kierunków i lat studiów.

* * *

Stypednia naukowe, dla niepełnosprawnych i socjalne będą wyplacane na indywidalne konta zgodnie z regulaminem przyznawania stypedniów tj. do 15 kwietnia z wyrównaniem za marzec. 

 * * * 

KOMUNIKATY OGÓLNE 

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020  -  pobierz 

 
************
 

Opiekunowie roku:

I rok dr Dorota Kuder,
II rok mgr Paweł Milka,
III rok dr Marcin Surówka.

 

Opiekun stażu I i II rok

mgr Paweł Milka

praktyki.milka@ppuz.edu.pl

 

Opiekun praktyk I rok:

dla studentów stacjonarnych, dualnych i niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020

mgr Dominik Wieczorek

praktyki.wieczorek@ppuz.edu.pl

 

Opiekun praktyk II rok:

dla studentów stacjonarnych, dualnych i niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2018/2019

mgr Adam Bigos

praktyki.bigos@ppuz.edu.pl

 

Opiekun praktyk III rok:

dla studentów stacjonarnych, dualnych i niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018 

mgr Paweł Milka

praktyki.milka@ppuz.edu.pl

 


POZOSTAŁE KOMUNIKATY 

Informacje dotyczące Portalu eStudent:

Podstawowym celem i założeniem  modułu  eStudent jest przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania Uczelni, w  relacjach  uczelni ze studentami oraz studentów z prowadzącymi zajęcia.

Logując  się (login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis,  student ma możliwość:

 • wglądu w swoje dane osobowe,
 • komunikacji z prowadzącymi,
 • odczytywania ogłoszeń od prowadzących zajęcia oraz z dziekanatu,
 • wglądu do swojego elektronicznego indeksu:
 • sprawdzenia ocen i zaliczeń,
 • wydruku wzoru wpisu do indeksu,
 • sprawdzenie informacji o poszczególnych kursach,
 • sprawdzenie najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach,
 • zapoznanie się z informacjami o przebiegu studiów. POBIERZ.

*********

INFORMACJA dla nowo przyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren PPWSZ:
(pobierz)

Zarządzenie  nr 1/2015 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia kontroli wjazdów na teren Kampusu Kokoszków i zatwierdzenia regulaminu wjazdów (pobierz

 

Komunikat Kanclerza dot. odpłatności za kartę upoważniającą do wjazdu na teren Kampusu Kokoszków (pobierz ) 

*********

 

Biblioteka Uczelniana PPWSZ umożliwia korzystanie z  elektronicznego systemu wypożyczeń, dzięki któremu, każdy czytelnik biblioteki może zamówić książki nie wychodząc z domu i odbiera je w dogodnym dla siebie czasie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej PPWSZ, w zakładce BIBLIOTEKA\Aktualności; adres: http://www.ppwsz.edu.pl/aktualnosci-iii.html

Studenci PONE mają również możliwość korzystania z Biblioteki Głównej UEK oraz innych zasobów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


*********

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2017 roku Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych otrzymał zgodę na prowadzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku finanse i rachunkowość, co oznacza, że jednostka wspólna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  spełniła rygorystyczne wymagania dotyczące zarówno programu nauczania, jak i zapewnienia odpowiedniego zaplecza dydaktycznego.

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie zaopiniowało wniosek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu  o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych - jednostce wspólnej tych Uczelni - uprawnień do prowadzenia na kierunku finanse i rachunkowość kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Uchwała nr 184/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wniosku PPWSZ w Nowym Targu oraz UE w Krakowie o nadanie Podhalańskiemu Ośrodkowi Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu - jednostce wspólnej tych Uczelni uprawnień do prowadzenia  kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość.