Wirtualny dzień otwartyrekrutacja 20 21rachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Komunikaty

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano dnia 08.06.2020 roku

Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox 

 

KOMUNIKATY OGÓLNE    

Ważność legitymacji studenckich

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. 

 

Stypednia naukowe, dla niepełnosprawnych i socjalne będą wyplacane na indywidalne konta zgodnie z regulaminem przyznawania stypedniów tj. do 15 kwietnia z wyrównaniem za marzec. 

 

UWAGA STUDENCI !!!

W obecnej sytuacji zaleca się o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Link do Rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001.pdf

Uprzejmie informujemy, że każdy student zobowiązany jest do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej Uczelni www.ppuz.edu.pl, sprawdzania swojej poczty elektronicznej oraz komunikatów przesyłanych poprzez portal estudent.

Zgodnie z zaleceniami zajęcia odbywać się będą w formie zdalnego nauczania. Materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia będą rozsyłane poprzez starostów poszczególnych kierunków i lat studiów.

 

Zawiesza się wszystkie zajęcia dla studentów i uczestników innych form kształcenia prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu od godz. 14:00 w dniu 11 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. włącznie. 

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, w miarę możliwości należy zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie -nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia.

Treść zarządzenia

 

Organizacja roku akademickiego 2018/2019 (pobierz) 

 

*********

Przypominamy,  iż zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Studiów PPUZ, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31.01.2020. 

 

I ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - dr Mariusz Trawiński

Sesja egzaminacyjna letnia 2019/2020 POBIERZ aktualizacja 08.06.2020

 

  • INFORMACJA dla nowoprzyjętych studentów dot. wjazdu samochodem na teren Uczelni (pobierz)

 

II ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - mgr Magdalena Noworolnik

Sesja egzaminacyjna letnia 2019/2020 POBIERZ aktualizacja 08.06.2020

Harmonogram obron: 10.07.2020 r. (pobierz)