Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Komunikaty

Wszystkie zamieszczone informacje zaktualizowano dnia 28.09.2020 roku

Wszystkie zakładki prosimy otwierać w przeglądarce Mozilla Firefox 

 

KOMUNIKATY OGÓLNE     

Szanowni Studenci,

informujemy, że od 17 października do 15 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia na studiach będą prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy ZOOM, Google Classroom oraz Moodle, zgodnie z planami zajęć dostępnymi na stronie internetowej Uczelni w zakładce Kierunki studiów – Harmonogram zajęć oraz Dla studenta – Plan zajęć (jeżeli harmonogram jest dostępny w programie APOLLO)

Praktyki zawodowe i staże mogą być realizowane zgodnie z ich programami w jednostkach z którymi Uczelnia ma podpisane stosowne porozumienia, z zachowaniem zasad ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, określonych w odrębnych przepisach. W załączeniu przesyłamy Zarządzenie Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć realizowanych w formie stacjonarnej w Uczelni i prowadzenia tych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z którym prosimy się szczegółowo zapoznać.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Salą Obsługi Studenta (pok. 227) e-mail: dos@ppuz.edu.pl

tel: 18 26 10 731 (FA, TiR, BN, S)

tel: 18 26 10 732 (F, D)

tel: 18 26 10 733 (P 1 st, K, PS)

tel: 18 26 10 728 (A, GP, FiR nst)

tel: 18 26 10 734 (P 2 st, FiR st, RM, RAE)

Wszelkie sprawy indywidualne związane m.in. z zakończeniem sesji egzaminacyjnej prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub mailową. Scany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich prosimy o przesyłanie na adres mailowy: dos@ppuz.edu.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (adres: ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227)

Jeżeli będą występowały problemy techniczne podczas korzystania z platform e-learningowych prosimy o kontakt mailowy: pomoc.nauczaniezdalne@eppuz.edu.pl

Ponadto informujemy, że wnioski o stypendia mogą Państwo składać w Uczelni do 30 października 2020 r. w pok. 223a, 224, 226 (tel. 18 26 10 702; 18 26 10 740) w godz. od 10.00 do 14.00. Odbiór legitymacji studenckich i ich przedłużanie odbywa się w pok. 223a.

Dział Nauczania

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

 Zarządzenie Rektora (pobierz)

********** 

Szanowni Studenci,

Każdy student PPUZ w Nowym Targu posiada drugi adres mailowy z domeną eppuz.edu.pl według następującego schematu: nr_albumu@eppuz.edu.pl, który będzie służył do kształcenia zdalnego oraz do kontaktu z Uczelnią.

Konstrukcja maila oparta jest na indywidualnym numerze albumu studenta i ma postać: numer_albumu@eppuz.edu.pl.

Po uzyskaniu statusu studenta konto jest tworzone przez Dział IT. Wykorzystywane jest zarówno do kontaktu mailowego studenta z pracownikami uczelni i wykładowcami, jak i podczas logowania do platformy zdalnego nauczania Google Classroom.

Opis logowania oraz przywracania konta znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://ppuz.edu.pl/ksztalcenie-zdalne-komunikat-ii.html.

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 (pobierz)

Zarządzenie nr 99/2020.RW Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich --> POBIERZ

 
Wykaz  zajęć realizowanych zdalnie w roku akademickim 2020/2021 w sem. zimowym --> POBIERZ

 
Ważność legitymacji studenckich 
Informujemy, że w związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu. 

 

UWAGA STUDENCI !!!

W obecnej sytuacji zaleca się o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową.

 

*********

Przypominamy,  iż zgodnie z § 11 ust. 5 Regulaminu Studiów PPUZ, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie. Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) 

 

 

II ROK STACJONARNY:

Opiekun roku - dr Krzysztof Trochimiuk