inauguracja rokuZdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE

Kierunek kosmetologia II stopnia

Alergologia

Aparatura stosowana w produkcji kosmetyków

Aspekty psychiatrii

Bezpieczeństwo i higiena w produkcji kosmetyków

Bioetyka

Biologia skóry

Chirurgia ogólna i pourazowa

Chirurgia plastyczna i estetyczna

Dermatologia kliniczna

Dossier produktów kosmetycznych

Ekonomia

Endokrynologia

Estetologia medyczna

Fizykochemiczne formy kosmetyczne

Fotografia i dokumentacja medyczna

Język angielski rok I sem II

Język angielski rok II sem III

Język niemiecki rok I sem II

Język niemiecki rok II sem III

Kosmetologia lecznicza rok I sem I

Kosmetologia lecznicza rok I sem II

Kosmetologia medyczna

Krajowe i zagraniczne rynki surowców kosmetycznych

Laseroterapia

Makijaż medyczny - kamuflaż

Marketing produktów kosmetycznych

Metodologia badań kosmetyku

Metodologia badań naukowych

Metody biotechnologiczne w kosmetologii

Mykologia i parazytologia

Nieinwazyjne metody odmładzania skóry

Nowoczesne formy masażu w kosmetologii

Ochrona zdrowia

Onkologia skóry

Organizacja systemów produkcyjnych

Podstawy chirurgii szczękowo twarzowej

Praktyka zawodowa rok I sem I

Praktyka zawodowa rok I sem II

Praktyka zawodowa rok I sem II TK

Praktyka zawodowa rok II sem III KB

Praktyka zawodowa rok II sem III TK

Prawo kosmetyczne i systemy jakości w przemyśle kosmetycznym

Prawo ustawodawstwo w kosmetologii

Produkty kosmetyczne

Przemysłowa produkcja kosmetyków

Receptura preparatów kosmetycznych

Rehabilitacja

Seminarium magisterskie sem III KB

Seminarium magisterskie sem III TK

Seminarium magisterskie sem IV KB

Seminarium magisterskie sem IV TK

Sensoryka i środki zapachowe

Statystyka

Surowce kosmetyczne

Taping kinezjologiczny w kosmetologii

Techniki pomiarowe w procesie produkcyjnym

Toksykologia kosmetyku

WF różne dyscypliny do wyboru