Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Kapelani Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego oraz Prezydentów Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuję, iż ukazała się publikacja autorstwa Michała Ceglarka i Stanisława Gulaka pt. „Kapelani Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego oraz Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej w okresie międzywojennym”.

Publikacja wpisuje się w szerokie spektrum wiedzy związanej z historią wojskową oraz najnowszą historią Polski. Podejmuje zagadnienia z życia najważniejszych osób w państwie polskim w okresie międzywojennym: marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydentów Polski. Wpisuje się także w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

Fragment wstępu:

Dla każdego człowieka identyfikującego się z określonym systemem religijnym niezwykle ważna pozostaje przestrzeń określana terminem sacrum. Oznacza ona przeżywanie bliżej nieokreślonej Tajemnicy. W tym kontekście wyznawana religia będzie doświadczaniem owego sacrum, płaszczyzną, w której nawiązuje się relację do sacrum. Warto nadmienić, że samo sacrum charakteryzuje się istotową innością od tego wszystkiego, co zewnętrzne i świeckie, określanego pojęciem profanum. Można zatem stwierdzić, że rzeczywistość sacrum akcentuje ideę oddzielenia i tajemniczości. Zgodnie z teorią Mircei Eliadego, rumuńskiego historyka religii, doświadczenie sacrum jest fundamentalnym doświadczeniem ludzkim[1].

Zamierzeniem autorów niniejszej pracy jest ukazanie postaci osób – kapelanów – którzy stali się pośrednikami w osobowym spotkaniu z sacrum – Bogiem, najważniejszych osób w państwie polskim w okresie 1918–1939. Posługa tychże duchownych dotyczyła Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego Józefa Piłsudskiego[2] oraz Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej: Stanisława Wojciechowskiego oraz Ignacego Mościckiego. Podejmowana przez nich działalność duszpasterska miała jeden zasadniczy cel: doprowadzić do prawdziwego spotkania z Bogiem, w konkretnych sytuacjach życiowych, osób powierzonych ich opiece. Przepowiadanie słowa Bożego, sprawowanie liturgii oraz pasterska troska były podstawowymi narzędziami w ich posłudze.

Zdecydowana większość pracy dotyczy biografii czterech niezwykłych księży rzymskokatolickich, pełniących zadania powierników duchowych Józefa Piłsudskiego oraz Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Konstruując biografie każdego z nich, autorzy publikacji, chcieli wydobyć z dziejowej niepamięci, postaci kapłanów wyjątkowych, których zasługi i poświęcenie dla spraw Ojczyzny zostały zapomniane. Analizując poszczególne etapy ich życia oraz różnorodną działalność, bardzo charakterystyczne staje się, jak mocno wpisała się w nie historia drugiej połowy XIX w. i pierwsza połowa XX w. Doświadczenie braku własnego państwa, działalność konspiracyjna, prześladowanie przez zaborców, poświęcenie dla spraw narodowych to najważniejsze determinanty owego zjawiska. Wszyscy oni byli świadkami narodzin niepodległości Polski w 1918 r. Dlatego warto także, w obchodzoną w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości przypomnieć ich losy…

 

                                                                                              Michał Ceglarek, Stanisław Gulak

 

 

Cena: 15,00 zł

Sprzedaż publikacji odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie uczelni.

Numer konta:
24 1500 1487 1214 8007 2489 0000

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Zamówienia można kierować także na adres: wydawnictwo@ppuz.edu.pl

 

 

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw