Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania

(18) 26-10-702
(18) 26-10-712
(18) 26-10-740

dn@ppuz.edu.pl

 

HomeKandydatRekrutacja ...

Uczelnia

Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 8 sierpnia 2022 r.

Terminy rekrutacji na studia:

 1. Rejestracja w systemie e-Kandydat oraz składanie dokumentów w formie on-line trwa od 8 sierpnia do 16 września 2022 r.
 2. Egzamin wstępny z rysunku odręcznego na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 11.00 na terenie Uczelni;
 3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną ogłoszone 22 września 2022 r. i przesłane kandydatom drogą elektroniczną;
 4. Dokonanie wpisu na listę studentów odbędzie się 23 września 2022 r. na terenie Uczelni.

Rekrutacja na studia w 4 krokach:

 1. Zarejestruj się elektronicznie;
 2. Złóż on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 3. Dokonaj wpisu na studia;
 4. Studiuj.

Uwaga! Kandydat na studia oprócz rejestracji elektronicznej jest zobowiązany do złożenia on-line wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia.

Zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji. Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223 a, 224, 226
telefon: (18) 26 10 702, (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia
Kierunek studiówdla osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa matura”dla osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara matura”
architekturaDodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego (oceniany w skali punktowej od 0 do 100, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zdania egzaminu z rysunku wynosi 30). Niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów na kierunku architektura. Tematem egzaminu jest: „Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem”. Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.

Suma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– matematyka,

– fizyka,

– geografia,

– język obcy nowożytny,

– historia,

– historia sztuki

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
bezpieczeństwo narodoweSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– matematyka,

– biologia,

– język obcy nowożytny,

– język polski,

– historia,

– wiedza o społeczeństwie

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
dietetykaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
filologia angielskaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów:

– język angielski

oraz jeden najwyżej punktowany przedmiot spośród czterech:

– język polski,

– historia,

– wiedza o społeczeństwie,

– dodatkowy język obcy nowożytny

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
finanse i rachunkowośćSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród czterech:

– matematyka,

– geografia,

– język obcy nowożytny,

– historia

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
fizjoterapiaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
gospodarka przestrzennaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród pięciu:

– matematyka,

– geografia,

– język obcy nowożytny,

– fizyka,

– wiedza o społeczeństwie

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
kosmetologiaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
pielęgniarstwoSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
praca socjalnaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– biologia,

– historia,

– matematyka,

– wiedza o społeczeństwie

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
ratownictwo medyczneSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– biologia,

– chemia,

– fizyka,

– język polski,

– język obcy nowożytny,

– matematyka

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
turystyka i rekreacjaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród sześciu:

– język obcy nowożytny,

– geografia,

– biologia,

– wiedza o społeczeństwie,

– historia,

– historia sztuki

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej
informatyka ekonomicznaSuma punktów uzyskanych w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch najwyżej punktowanych przedmiotów spośród czterech:

– matematyka

– fizyka

– informatyka

– język obcy nowożytny

Średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) wyliczona z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej

W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu maturalnego „nowa matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie sumowane są punkty, wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów uwzględnianych podczas rekrutacji, według następujących zasad:

1) przy ustalaniu liczby punktów przyjmuje się, że wyniki procentowe stosowane przy ocenianiu zostaną zastąpione punktami ustalonymi według zasady, że 1% = 1 punkt, przy czym warunkiem zaliczenia punktów za dany przedmiot jest uzyskanie minimum 30% punktów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2) w przypadku zdawania matury na poziomie podstawowym liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,5, a w przypadku poziomu rozszerzonego przez 1,0;

3) jeżeli kandydat nie wybrał wymaganego przedmiotu na egzaminie maturalnym otrzymuje 0 punktów z tego przedmiotu;

4) w przypadku, gdy kandydat zdawał dany przedmiot zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, nie sumuje się tych punktów, tylko bierze pod uwagę wyższą liczbę punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego z uwzględnieniem zasad zawartych w pkt 1-3;

5) brak na świadectwie dojrzałości przedmiotu uwzględnianego podczas rekrutacji, nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

W przypadku osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie egzaminu dojrzałości „stara matura”, w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie średnią arytmetyczną ocen wylicza się dla każdego kierunku w następujący sposób: suma ocen z dwóch najwyżej ocenionych przedmiotów spośród zdawanych przez kandydata na egzaminie dojrzałości z części pisemnej, podzielona przez liczbę 2.

W przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura, które uzyskały świadectwo dojrzałości na podstawie:

a)  egzaminu maturalnego „nowa matura”: punkty uzyskane na dodatkowym egzaminie wstępnym sumuje się z punktami przeliczonymi z egzaminu maturalnego;

b) egzaminu dojrzałości „stara matura”: średnia arytmetyczna wyliczona z ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości przeliczana jest na punkty według poniższej tabeli, a następnie przeliczone punkty sumuje się z punktami uzyskanymi na egzaminie wstępnym:

Średnia arytmetyczna ocenPrzelicznik punktowy
Matura po 1992 r.Matura przed 1992 r.
6,00 – 5,01100
5,00 – 4,8090100
4,79 – 4,508090
4,49 – 4,207080
4,19 – 3,906070
3,89 – 3,605060
3,59 – 3,304050
3,29 – 3,003040
2,99 – 2,0020

Sposób przeliczania wyników uzyskanych z poszczególnych przedmiotów na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym:

Egzamin IBEgzamin EBEgzamin maturalny „nowa matura”
7 pkt9,00 – 10,00 pkt100
6 pkt8,00 – 8,95 pkt90
5 pkt7,00 – 7,95 pkt75
4 pkt6,00 – 6,95 pkt60
3 pkt5,00 – 5,95 pkt45
2 pkt4,00 – 4,95 pkt30

W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem IB lub dyplomem EB, komisja rekrutacyjna indywidualnie przelicza uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty lub średnią ocen, zgodnie z zapisami niniejszej Uchwały.

Zasady przyjmowania na studia w Uczelni laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich zostały określone w odrębnej uchwale Senatu Uczelni.

Egzamin oceniany jest w skali punktowej od 0 do 100, przy czym minimalna liczba punktów wymaganych do zaliczenia egzaminu z rysunku wynosi 30. Niezdanie egzaminu eliminuje kandydata z dalszego postępowania w sprawie przyjęcia na studia.

Termin egzaminu: 19 września 2022 r., godz. 11.00 

Czas trwania egzaminu: 3 godziny zegarowe.

Miejsce egzaminu: PPUZ w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, II piętro budynku, sala 320.     

Dodatkowy egzamin wstępny z rysunku odręcznego ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podejmowania studiów na kierunku architektura.

Tematem egzaminu z rysunku jest: „Autorska kompozycja przestrzenna o charakterze architektonicznym czterech brył geometrycznych: sześcian, ostrosłup, prostopadłościan oraz walec wraz ze światłocieniem”:

 • technika: ołówek grafitowy na białym kartonie,
 • wymiar arkusza: 50 x 70 cm

Kandydaci przystępujący do egzaminu z rysunku muszą przynieść ze sobą: ołówki grafitowe, gumkę do mazania, klipsy niezbędne do przymocowania kartonu do deski kreślarskiej oraz dowód osobisty.

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą złożyć na piśmie wniosek o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu wstępnego do ich szczególnych potrzeb, wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Podpisany wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności kandydat składa razem z wymaganymi dokumentami i załącza skany w systemie e-Kandydat w zakładce „Inne”.

Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, uwzględniającego szczególne potrzeby kandydata będącego osobą z niepełnosprawnością, podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Komisja Rekrutacyjna przed terminem egzaminu, najpóźniej 16 września 2022 r., powiadomi Kandydata telefonicznie lub mailowo w jaki sposób egzamin zostanie dostosowany do jego szczególnych potrzeb, wynikających z niepełnosprawności.

Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:   

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub                                         
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub      
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub                                 
 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub         
 • potwierdzenie PPUZ w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

Dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPUZ w Nowym Targu, lub
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia w PPUZ w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate „IB” lub matury europejskiej European Baccalaureate „EB” muszą być:

 • opatrzone apostille, jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument, nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli świadectwo zostało wydane w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną niedziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć ponadto decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą, w przypadku, jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć:

 • wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji edukacyjnej, lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 
 • wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
 • informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę ocen;
 • informację o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa kandydat.

Szczegółowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Uznania nie wymagają świadectwa dojrzałości uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy maturalne, lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę, lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Nie wymagają również uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (umowy dwustronne, umowy wielostronne).

Ponadto informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu, z kamerą i mikrofonem. 

Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy. 

Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci Wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Dokumenty wymagane do rejestracji

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, rejestruje się w systemie e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów:

 1. świadectwa dojrzałościw przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 2. dowodu uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia;
 3. podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 4. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, skan dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach;
 5. fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Podczas składania ww. dokumentów rekrutacyjnych nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie są przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia dokonują wpisu na listę studentów 23 września 2022 r. w Dziale Nauczania pokój 227, II piętro.

Warunkiem dokonania wpisu na listę studentów jest doręczenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu na wskazanych dokumentach, w tym podpisanie ślubowania.

Kandydat może upoważnić inną osobę do dokonania w jego imieniu wpisu na listę studentów, na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa)

W przypadku kandydata, który jest niepełnoletni, wpisu na listę studentów dokonuje się w obecności przedstawiciela ustawowego, za jego pisemną zgodą.

Niedokonanie wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na te studia.

Badanie lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne) muszą złożyć w terminie wpisu na studia – 23 września 2022 r. lub przesłać pocztą zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B w ww. terminie.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek).

Druk skierowania na badania lekarskie jest do pobrania w systemie e-Kandydat.

Uchwała nr 6/2022 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 15/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 5/2022 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu przyjęć na pierwszy rok studiów na określone kierunki, poziomy i formy studiów na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 106/2022.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 32/2021 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r.  w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w PPUZ w Nowym Targu na rok akademicki 2022/2023.

Uchwała nr 56/2018 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023

Rekrutacja na studia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2022/2023 trwa do 14 października 2022 r.

Terminy rekrutacji na studia:

 1. Rejestracja w systemie e-Kandydat oraz składanie dokumentów w formie on-line trwa do 14 października 2022 r.;
 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia zostaną ogłoszone 18 października 2022 r. i przesłane kandydatom drogą elektroniczną;
 3. Dokonanie wpisu na listę studentów odbędzie się 19 października 2022 r. na terenie Uczelni.

Rekrutacja na studia w 4 krokach:

 1. Zarejestruj się elektronicznie;
 2. Złóż on-line wymagane dokumenty rekrutacyjne;
 3. Dokonaj wpisu na studia;
 4. Studiuj.

Uwaga! Kandydat na studia oprócz rejestracji elektronicznej jest zobowiązany do złożenia on-line wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. W przeciwnym wypadku nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia.

Zachęcamy Was do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji. Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas lub zadzwoń – jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223 a, 224, 226
telefon: (18) 26 10 702, (18) 26 10 712 lub (18) 26 10 740
e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Ustala się następujące zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia:

Kierunek studiówPostępowanie w sprawie przyjęcia na studia
architekturaŚrednia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
kosmetologiaŚrednia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku kosmetologia, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
pielęgniarstwoŚrednia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
rachunkowość

i analityka ekonomiczna

Średnia ocen z całości studiów pierwszego stopnia kierunku związanego z dyscyplinami: ekonomia i finanse i/lub nauki o zarządzaniu                    i jakości, ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia.
turystyka i rekreacjaŚrednia ocen z całości studiów pierwszego stopnia ustalona zgodnie z regulaminem uczelni i obliczona przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku przyporządkowanym do co najmniej jednej z następujących dyscyplin naukowych: nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunkach nie związanych z kształceniem w zakresie turystyki i rekreacji są zobowiązani do zaliczenia na I roku studiów następujących przedmiotów ponadprogramowych celem uzupełnienia efektów uczenia się: postawy turystyki i hotelarstwa, obsługa ruchu turystycznego z elementami zarządzania oraz podstawy rekreacji.

Cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo skany następujących dokumentów:

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów w języku polskim:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 • świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • potwierdzenie PPUZ w Nowym Targu, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;

Dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lub
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym lub oświadczenie, że przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPUZ w Nowym Targu, lub
 • potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do zwolnienia z opłaty związanej z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 324 ust. 2 ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku jego posiadania.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego może zostać wydany przez członka Komisji Rekrutacyjnej w formie zaświadczenia po uprzednio przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim lub przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców-kandydatów na studia w PPUZ w Nowym Targu.

Dyplomy studiów wyższych muszą być:

 • opatrzone apostille, jeżeli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • w pozostałych przypadkach poddane legalizacji. Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, ponieważ kraj, który wydał dokument, nie przyjął Konwencji Haskiej, o której mowa powyżej. Jeśli dyplom został wydany w takim państwie, oznacza to, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym  państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj jest to ministerstwo spraw zagranicznych lub ministerstwo edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą spełniać wymagania, zgodne z art. 326 i 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Koszty związane z uzyskaniem dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i tłumaczeń wymaganych podczas rekrutacji na studia pokrywa kandydat.

Ponadto informacje na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce znajdują się na stronach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, informacje na temat uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu, z kamerą i mikrofonem. 

Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy. 

Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Dokumenty wymagane do rejestracji:

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na studia, rejestruje się w systemie e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów i załącza skany następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów, jeżeli kandydatem jest absolwent innej uczelni niż PPUZ w Nowym Targu, wymagany jest dodatkowo skan zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i obliczonej  przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia.
 • dowodu uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia;
 • podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 • fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie są przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia dokonują wpisu na listę studentów 19 października  2022 r. w Dziale Nauczania pokój 227, II piętro.

Warunkiem dokonania wpisu na listę studentów jest doręczenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu na wskazanych dokumentach, w tym podpisanie ślubowania.

Kandydat może upoważnić inną osobę do dokonania w jego imieniu wpisu na listę studentów, na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa)

Niedokonanie wpisu na listę studentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na te studia.

Badanie lekarskie

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: kosmetologia, pielęgniarstwo) muszą złożyć w terminie wpisu na studia – 19 października 2022 r. lub przesłać pocztą zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów oraz przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B w ww. terminie.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek).

Druk skierowania na badania lekarskie jest do pobrania w systemie e-Kandydat.

Uchwała nr 6/2022 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2023/2024

Uchwała nr 5/2022 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu przyjęć na pierwszy rok studiów na określone kierunki, poziomy i formy studiów na rok akademicki 2022/2023

Zarządzenie nr 106/2022.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 32/2021 Senatu PPUZ w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r.  w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w PPUZ w Nowym Targu na rok akademicki 2022/2023.

Architektura wnętrz – wymagania dla kandydatów

Termin rekrutacji zostanie podany do wiadomości końcem października 2022 r.

Studia podyplomowe dwusemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia studiów na kierunkach przyporządkowanych do dyscypliny: architektura i urbanistyka.

Studia podyplomowe trzysemestralne mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich kierunków studiów.

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów;
 • podpisane oświadczenie, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 • oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania tel. (18) 26 10 702, (18) 26 10 712, (18) 26 10 740; e-mail: dn@ppuz.edu.pl

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien mieć podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu Microsoft Office lub programów zbliżonych oraz programów wykorzystywanych do kształcenia na odległość (np. MS Teams lub inne). W celu możliwości uczestniczenia w kształceniu na odległość niezbędne jest posiadanie komputera stacjonarnego lub przenośnego (np. laptop, tablet) z dostępem do Internetu, z kamerą i mikrofonem.
Uczelnia zapewnia infrastrukturę informatyczną oraz oprogramowanie, które umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość. Uczelnia udostępnia stanowiska komputerowe w czytelni uczelnianej dla osób, które nie posiadają odpowiedniego sprzętu lub łącza oraz nieodpłatnie wypożycza kamery i mikrofony, a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo również laptopy.
Na terenie Uczelni studenci mają nieograniczony dostęp do sieci Wi-fi. W celu przygotowania studentów do kształcenia na odległość Uczelnia zapewnia im materiały szkoleniowe oraz pomoc informatyczną.

Dokumenty wymagane do rejestracji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe rejestruje się elektronicznie w zakładce e-Kandydat, wypełnia wszystkie wymagane pola, deklaruje właściwy kierunek studiów podyplomowych i załącza skany następujących dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów;
 • podpisanego oświadczenia, które kandydat pobiera w systemie e-Kandydat;
 • oraz wgrywa fotografię cyfrową w kolorze, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w roku akademickim 2022/2023 dostępne pod linkiem. Sprawdź, czy się dostałeś.

Informacje o zakwalifikowaniu na studia wraz z załącznikami niezbędnymi przy wpisie są przesyłane wszystkim kandydatom na adresy mailowe podane podczas rejestracji elektronicznej.

Warunkiem dokonania wpisu na listę słuchaczy jest doręczenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów oraz złożenie własnoręcznego podpisu na wskazanych dokumentach.