Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Dział Nauczania

(18) 26-10-712
dn@ppuz.edu.pl

HomeKandydatOpłaty za studia

Uczelnia

Opłaty za studia

Opłaty rekrutacyjne

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne obowiązujące w roku akademickim 2022/2023:

  • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura – studia I stopnia;
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów: architektura – studia II stopnia, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, filologia angielska, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, gospodarka przestrzenna, kosmetologia, pielęgniarstwo, praca socjalna, rachunkowość i analityka ekonomiczna, ratownictwo medyczne, sport oraz turystyka i rekreacja oraz informatyka ekonomiczna.

Opłata wnoszona jest na indywidualny numer rachunku bankowego studenta
umieszczony w systemie Wirtualna Uczelnia.

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu druku przelewu, tj. wpisać: imię i nazwisko kandydata, adres, kierunek studiów (wypełniony druk przelewu można wydrukować po zarejestrowaniu się przez system e-Kandydat).

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu są bezpłatne.
Studenci studiów stacjonarnych ponoszą opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

Studia niestacjonarne są płatne. Studenci ponoszą opłaty za kształcenie, w tym za powtarzanie zajęć i korzystanie z zajęć ponadprogramowych. Opłaty semestralne w kwocie 3000 zł. wnoszą również cudzoziemcy kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Zarządzenie nr 104/2022.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne pobierane od studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023

Opłaty za studia podyplomowe

Architektura wnętrz:

Opłata semestralna za kształcenie na studiach dwusemestralnych wynosi: 1 750 zł.
Opłata semestralna za kształcenie na studiach trzysemestralnych wynosi: 1 550 zł.

Opłatę semestralną za kształcenie na studiach dwusemestralnych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 875 zł, natomiast opłatę semestralną za kształcenie na studiach podyplomowych trzysemestralnych wnosi się w dwóch równych nieoprocentowanych wpłatach po 775 zł, w terminach:

za semestr zimowy: pierwsza wpłata do 15 października, druga wpłata do 15 grudnia;
za semestr letni: pierwsza wpłata do 15 lutego, druga wpłata do 15 kwietnia.

Zarządzenie nr 83/2021 Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.

finanse i rachunkowość
2700 zł/semestr
Architektura wnętrz (dwusemestralne)
1750 zł/semestr
Architektura wnętrz (trzysemestralne)
1550 zł/semestr