HomeKandydatKierunki studiówStudia podyplomoweZarządzanie w biznesie turysty...

Uczelnia

Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim

Kierunek studiów

Zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie biznesu i turystyki, masz kontakt z klientami zagranicznymi i chcesz, aby Twój angielski był jeszcze lepszy? Studiuj zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim.

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem ze szczególnym naciskiem położonym na doskonalenie i rozwijanie znajomości specjalistycznego języka angielskiego.

Dla kogo?

Kierunek zarządzanie w biznesie turystycznym z językiem angielskim dedykowany jest dla absolwentów turystyki i rekreacji, którzy wiążą swoją przyszłość z sektorem turystycznym, a także dla tych, którzy pracują w instytucjach kultury i administracji państwowej czy samorządzie lokalnym. Adresatami kierunku są także absolwenci filologii angielskiej, którzy mają kontakt z klientami zagranicznymi i chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie turystyki i biznesu.

Kształcenie

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli akademickich.

Dwusemestralne, niestacjonarne studia podyplomowe odbywać się będą w soboty i niedziele, studia zwieńczy obrona pracy dyplomowej. 

Nauczyciele akademiccy
Sekretariat
Harmonogram Zajęć
Podział na grupy
Plany studiów
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe
Egzamin dyplomowy
Wzory podań
Podania
    Materiały dydaktyczne
    Elementy
      Studenckie koła naukowe
      Galeria