Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Sekretariat

(18) 26-10-729
it@ppuz.edu.pl

Dział Nauczania

(18) 26-10-728
dos@ppuz.edu.pl

Uczelnia

Ratownictwo medyczne

Kierunek studiów

Ratownictwo medyczne

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowany do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). To ratownik medyczny – jako pierwsza wykwalifikowana osoba udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. opieki przedszpitalnej.

Studenci ratownictwa medycznego zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu nauk podstawowych, behawioralnych, społecznych oraz klinicznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych laboratoriach na terenie uczelni oraz w podmiotach leczniczych zlokalizowanych w Nowym Targu, Zakopanem oraz Krakowie. Ćwiczenia są prowadzone metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem realnego sprzętu i aparatury medycznej dostępnej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni oraz w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Przy kierunku ratownictwo medyczne działa Koło Naukowe Ratownik. Podczas spotkań studenci poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, przygotowują konferencje naukowe, współpracują ze służbami ratowniczymi, organizują i biorą udział w imprezach ratowniczych oraz promują uczelnię, a także cieszą się życiem studenckim.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci kierunku znajdują pracę w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, w szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, w jednostkach GOPR, TOPR, WOPR, w jednostkach samorządowych, wojskowych, na stanowiskach administracyjnych, mogą prowadzić szkolenia z pierwszej pomocy, promocji zdrowia czy edukacji zdrowotnej. Ratownik medyczny może także podjąć studia II stopnia (na wybranych kierunkach), doskonalić się zawodowo na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają specjaliści z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk farmaceutycznych, a także nauk społecznych i humanistycznych. Tworzą ją lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, chemicy, farmaceuci i psychologowie.

kobieta

dr Maria Luba

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2007 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • W 2017 r. uzyskała tytuł specjalista geriatra;
 • W 1995 r. uzyskała tytuł specjalista chorób wewnętrznych.

Doświadczenie

 • Od 2002 r. prowadzi zajęcia w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej.
 • W latach 1999 – 2020 była ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.
 • Od 2021 r. jest ordynatorem Oddziału Medycyny Paliatywnej w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, w swojej pracy ze studentami, poza przedstawianą teorią, kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy. Prowadzi wykłady z następujących przedmiotów: choroby wewnętrzne z elementami onkologii, kardiologia, neurologia, gerontologia, podstawy onkologii klinicznej. Prowadzi ćwiczenia ze studentami w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju.

kobieta

dr n. med. Dorota Ogonowska

koordynator kierunku ratownictwo medyczne, starszy wykładowca, kierownik Zakładu Ratownictwo Medyczne
Czwartek
12:00
14:00

Wykształcenie

 • Obecnie doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ukończyła studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Doświadczenie

 • Jako pielęgniarka pracuje na oddziale: intensywnej terapii, bloku operacyjnym, intensywnym nadzorze oraz kardiologii.
 • Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne i dokształcające.

Wykształcenie

 • Ukończył studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne (specjalizacja: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe) na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 • Absolwent studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne PWSZ w Nowym Sączu.

Doświadczenie zawodowe

 • Ratownik medyczny pracujący w jednostkach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego (SOR/ZRM) (od 2014 roku).
 • Ratownik górski Grupy Podhalańskiej GOPR (od 2012 roku).
 • Instruktor Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) – American Heart Association (AHA).
 • Organizator szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej oraz ultrasonografii POCUS.

Wykształcenie

 • Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2012 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W 1994 r. obronił doktorat w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • W 1982 r. ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Po studiach medycznych rozpoczął pracę jako asystent w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej.
 • Z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego był związany zawodowo do roku 2017.
 • Obecnie jest profesorem zwyczajnym  na wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu w Akademii Krakowskiej im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz profesorem zwyczajnym w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Jest autorem ponad trzystu czterdziestu publikacji naukowych i autorem czterech podręczników medycznych.
Działalność artystyczna
 • W latach 1979-1981 brał czynny udział w działalności studenckiego klubu „Bakcyl“ Akademii Medycznej w Krakowie.
 • Prowadził studenckie giełdy piosenki i wieczory piosenki studenckiej, śpiewał i akompaniował na gitarze, organizował występy zespołów muzycznych w klubie (m. in. zespół Maanam i  zespół Pod Budą).
 • Zadebiutował poetycko wierszem „Zapach Wiosny“ w 1992 r. opublikowanym w Gazecie Lekarskiej.
 • Od 1991 r. jest członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy (UPPL), od 2015 r. pełni funkcję Prezesa UPPL. W 2015 r. założył stronę internetową uppl.pl, którą prowadzi, od 2017 r. jest także kustoszem Biblioteki UPPL, którą założył i zorganizował.
 • Od 2000 r. należy do Światowej Unii Pisarzy Lekarzy. W latach 1999-2003 był członkiem Zarządu Głównego Unii.
 • Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich.
 • Od 2014 r. jest członkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów.
 • W ramach literacko-artystycznej współpracy od 2017 r.  jest także członkiem Klubu Literacko-Artystycznego Teatru Poezji Stygmator, a także grupy Literackiej Wolny Eter i Gdańskiego Klubu Poetów.
 • Jest członkiem Kapituły Medalu im. Kazimierza Lewandowskiego, Kapituły medalu im. Jana z Ludziska i  Kapituły medalu im. Szymona Szymonowica.
 • W latach 2015-2019 współtworzył, współorganizował, prowadził koncerty i występował w krakowskiej piwnicy artystycznej hotelu Pod Różą.
 • Od 2016 roku jest współorganizatorem Międzynarodowej Warszawskiej Jesieni Poezji. Jest także twórcą i prowadzącym salonik literacko-muzyczny „Cztery Pory Roku“ przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. Jest również organizatorem klubu lekarza Piwnica u Medyków Konsylium przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie (2019-2020).
 • Fundator pamiątkowej tablicy poświęconej Tadeuszowi Boyowi Żeleńskiemu umieszczonej na ścianie kamienicy nr 11 A przy ul. Krupniczej w Krakowie oraz kamiennego obelisku i tablicy pamiątkowej na stulecie ZLP i w hołdzie Stefanowi Żeromskiemu, a także ławeczki literackiej UPPL w Ciekotach – Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom”.
 • Jest członkiem jury ogólnopolskich konkursów poetyckich : „Przychodzi wena do lekarza” i “Puls słowa.”
 • Zainteresowania i pasje profesora Waldemara Hładkiego to podróże, historia literatury i sztuki, muzyka, malarstwo, architektura, etnografia, przyroda. Odwiedził 62 kraje świata. Należy do National Geographic Society. Refleksje i przeżycia ze swoich podróży, tych dalekich i bliskich, w głąb siebie, zapisuje słowem na papierze. Swoje wiersze prezentuje podczas licznych wieczorów poetyckich oraz w audycjach radiowych, ponadto podczas swoich licznych podróży recytował swoje wiersze na spotkaniach poetyckich w różnych zakątkach świata: pod murami twierdzy Inków Sacsayhuaman w Peru, pod skalnymi galeriami świętej góry Uluru w Australii, na Wyspie Wielkanocnej, w Kioto, w Luang Prabang – dawnej stolicy Laosu, czy na Alasce.
 • Fotografuje, filmuje, śpiewa piosenkę literacką akompaniując sobie na gitarze. Ma w swoim dorobku artystycznym wiele koncertów z piosenką literacką w tle.Tworzy projekty impulsjonistyczne (poezja, obraz, muzyka).
Nagrody i wyróżnienia
 • Jest zdobywcą nagród: I, II, III miejsca m.in. na ogólnopolskich konkursach poetycko-prozatorskich „Puls Słowa“ w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 i 2021.
 • Jest laureatem medalu im. Macieja Józefa Brodowicza – barda „Wesołej“, medalu im. Aleksandra Kremera oraz Medalu im. Stanisława Grochmala za działalność poetycką i kulturalną na rzecz środowiska zawodów medycznych.
 • W marcu 2017 roku został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
 • Posiada honorową odznakę Zasłużony dla Związku Literatów Polskich.
Sekretariat
kobieta

mgr Urszula Potaczek

starszy specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
09:00
15:00
Wtorek
07:00
14:00
Środa
09:00
15:00
Czwartek
07:00
14:00
Piątek
09:00
15:00
kobieta

mgr Marta Borowicz

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
TytułRokForma
Harmonogram zajęć ratownictwo medyczne
2021/2022
Stacjonarne
Podział na grupy
Plany studiów
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Opiekun dydaktyczno-wychowawczy praktyk:

 • mgr Alicja Diak, godziny przyjęć – czwartek: 9.00-10.00, p. 321, tel. (18) 26 10 726 wew. 321
 • mgr Patrycja Plewa, godziny przyjęć – czwartek: 9.00-10.00, p.321, tel. (18) 26 10 726 wew. 321

Procedura realizacji praktyk:

 1. Wybierz zakład pracy.
 2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i skontaktuj się z pracodawcą: uzyskaj zgodę na odbycie praktyki, ustal termin i czas trwania praktyki.
 3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki na Uczelni, p.423.
 4. Odbierz z Uczelni (p.423) skierowanie na praktyki, dziennik praktyk oraz ewentualnie porozumienie między Uczelnią a zakładem pracy.
 5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy. Pracodawca podpisuje oba egzemplarze porozumienia, jeden wraca na Uczelnię.
 6. Rozpocznij praktykę.
 7. Uzupełnij dziennik praktyk, zdobądź niezbędne podpisy.Uzupełniony dziennik złóż na Uczelni w pokoju 227.

Forma zaliczenia praktyk:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje przez cały okresu studiów na PPUZ;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, opatrzony kompletem pieczątek i podpisów osoby do tego upoważnionej z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę za praktykę wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ.
 1. Regulamin zajęć praktycznych/klinicznych i praktyk zawodowych
 2. Karta zgłoszenia na praktyk
 3. Podanie o zmianę terminu realizacji praktyk
 4. Zwolnienie z praktyk- dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk – jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

Program praktyk :

Podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Student zapoznaje się z zespołem ratowniczym oraz z jego organizacją w poszczególnych dziedzinach ratownictwa straży pożarnej. Poznaje zadania w poszczególnych sekcjach ratowniczych, zagrożenia pożarowe oraz sposoby ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagrożenia pożarowego, a także metody lokalizowania źródła niebezpieczeństwa, procedury gaszenia pożaru oraz organizowanie walki z klęskami żywiołowymi. Ponadto uczy się oceniać rozmiar katastrof technicznych z  wykorzystaniem sprzętu ratowniczego w różnych sytuacjach.
 • Po odbytych praktykach student będzie wiedział jak funkcjonują Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze (JRG), będzie znał taktyki i działania podejmowane przez jednostki gaśnicze Państwową Straż Pożarną, będzie znał wyposażenie techniczne i metody organizacji akcji ratowniczej w PSP oraz zasady prowadzeniem ewakuacji i dekontaminacji z użyciem  najnowszego systemu łączności.

Tabela 1. Czas realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 dla I roku

Rok studiówI rok
Tryb studiówstacjonarneniestacjonarne
Termin realizacji01.07 – 14.09.201701.07 – 14.09.2017
W wymiarze godz.4040
Miejsce praktykiPAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Medyczne Czynności Ratunkowe

 • Student zapoznaje się z organizacją SOR i topografią szpitala, pod opieką osoby odpowiedzialnej uczestniczy w czynnościach medycznych.
Rok studiówI rok
Tryb studiówstacjonarneniestacjonarne
Termin realizacji01.07 – 14.09.201701.07 – 14.09.2017
W wymiarze godz.8080
Miejsce praktykiSOR Z ZESPOŁAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
POGOTOWIE RATUNKOWE

Stacja dysponenta zespołów ratownictwa medycznego

 • Praktyki pozwalają zdobyć cenne doświadczenie zawodowe niezbędne w pracy ratownika medycznego. Student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w zespole i u dysponenta ratownictwa medycznego, a także uczy się korzystać ze sprzętu ratowniczego oraz leków, które są w wyposażeniu ambulansów. Ponadto student bierze udział w wyjazdach interwencyjnych ambulansów oraz w medycznych czynnościach ratunkowych. Praktykant poznaje zasady pracy dyspozytora medycznego oraz przyjmuje wezwania pod nadzorem dyspozytora.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Student poznania zasady funkcjonowania wszystkich obszarów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne. Zapozna się z zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej w SOR. Będzie korzystał ze sprzętu ratowniczego oraz leków. Praktykant poszerzy wiedzę oraz umiejętności z zakresu podstawowych technik medycznych oraz umiejętności oceny podstawowych funkcji życiowych pacjentów.

Tabela 2. Czas realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 dla II roku

Rok studiówII rok
Tryb studiówstacjonarneniestacjonarne
Termin realizacji01.07 – 14.09.201701.07 – 14.09.2017
W wymiarze godz.80 h + 160 h80 h + 160 h
Miejsce praktyki IZESPOŁY WYJAZDOWE (80 h)ZESPOŁY WYJAZDOWE (80 h)
Miejsce praktyki IISZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (160h)SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (160h)
Egzamin dyplomowy

Regulamin egzaminu dyplomowego – część praktyczna

Zagadnienia:

Zagadnienia z MR i MCR

Procedury w chorobach wewnętrznych

Scenariusz ratunkowy

Egzamin dyplomowy w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Medycznego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna w roku akademickim 2020/21

Zarządzenie Dyrektora Instytutu Medycznego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego część praktyczna w roku akademickim 2020/21 – wrzesień

Student po uzyskaniu zaliczenia semestru:

1. Sprawdza schemat układu pracy dyplomowej według wytycznych:

 • strona tytułowa pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta o samodzielności wykonanej pracy (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • podpisane oświadczenie studenta na wykorzystanie przez uczelnię pracy dyplomowej (podpisane własnoręcznie, zeskanowane i wpięte do pracy po stronie tytułowej) pobierz
 • tekst pracy, w tym spis treści, streszczenie, bibliografia, wykaz tabel i rysunków według wytycznych promotora;
 • inne załączniki.

2. Student loguje się na e-Student i w zakładce dyplomowanie klika DODAJ TEMAT i uzupełnia wszystkie rubryki:

 • tytuł pracy dyplomowej w oryginalnym brzmieniu;
 • tytuł pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski;
 • słowa kluczowe w języku polskim;
 • streszczenie pracy w języku polskim;
 • język pracy;
 • semestr pracy 2020/2021 letni;
 • następnie należy zatwierdzić wszystkie oświadczenia i kliknąć ‘WYŚLIJ’

3. Student po otrzymaniu przez promotora akceptacji ostatecznej wersji pracy dyplomowej, dodaje ją w wersji elektronicznej przez portal e-Student w zakładce dyplomowania, klikając w rubryce AKCJE – SZCZEGÓŁY – PLIKI, w rubryce NAZWA wpisuje: Praca dyplomowa. Następnie klika WYBIERZ PLIK i załącza ostateczną wersje pracy (której nie można już modyfikować ani zmieniać), następnie klika WYŚLIJ.

Praca powinna być przesłana w formacie pdf  (scalona w jednym pliku),  co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony. Plik z pracą dyplomową powinien być opisany w następujący sposób: NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ (nazwa tytułu nie może przekraczać 120 znaków). Rozmiar pliku nie może przekroczyć 20 MB. Jeżeli rozmiar pracy dyplomowej przekracza maksymalny dopuszczalny rozmiar, należy podzielić ją na dwa lub trzy mniejsze pliki i przy nazwach plików należy dopisać „cz. 1”, „cz. 2” itp. W jednej próbie suma wszystkich plików nie może być większa niż 60 MB. Plik z pracą nie powinien obejmować skompilowanych programów, plików binarnych lub własnościowych, AutoCad, archiwów plikowych itp.

4. Po dodaniu pliku z pracą oraz wypełnieniu wszystkich informacji dotyczących dyplomowania, student niezwłocznie powiadamia pracownika Sali Obsługi Studenta

 • Marta Borowicz e-mali: marta.borowicz@ppuz.edu.pl lub tel. 18 26 10 734

5. Pracownik Sali Obsługi Studenta uzupełnia pozostałe informacje m.in. dotyczące składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikuje poprawność wprowadzonych przez studenta danych, a następnie powiadamia studenta o możliwości przesłania pracy do promotora. Wówczas student przesyła pracę do promotora przez swoje konto e-Student: zakładka DYPLOMOWANIA  SZCZEGÓŁY  PLIKI  AKCJE – SZCZEGÓŁY  WYŚLIJ DO PROMOTORA

6. Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do złożenia w Sali Obsługi Studenta osobiście lub listownie (na adres: PPUZ ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, pok. 227):

 • dziennika praktyk zawodowych (oraz dziennika zajęć – dot. kierunku pielęgniarstwo)
 • dowodu opłaty za dyplom  w kwocie 60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 (potwierdzenie opłaty może być przesłane w wersji elektronicznej na adres: marta.borowicz@ppuz.edu.pl)
 • wniosku o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli student takie posiada) pobierz (wniosek może być przesłany w wersji elektronicznej na adres marta.borowicz@ppuz.edu.pl)
 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu
 • archiwalnej wersji pracy dyplomowej w wersji papierowej w postaci dwustronnego wydruku, zbindowanego termicznie, niezawierającego metalowych i plastikowych elementów, który odkładany jest do teczki akt osobowych studenta wraz z oryginalnie podpisanymi oświadczeniami:
 • oświadczenie  o wykorzystaniu przez uczelnię pracy dyplomowej oraz
 • oświadczenie o samodzielności wykonanej pracy
 • legitymacji studenckiej  (dotyczy tylko studentów studiów drugiego stopnia),

Brak któregoś z dokumentów oznacza brak możliwości złożenia pracy i przystąpienia do obrony pracy licencjackiej.

Informujemy również, że studenci przystępujący do obrony zobowiązani są do uregulowania należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Osoby, które nie podchodzą do obrony w lipcu proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-726

Po obronie

Po obronie pracy licencjackiej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo – do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem.

Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom – pok. 226.Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony

Wzory podań
Podania
  Materiały dydaktyczne
  Elementy
   Studenckie koła naukowe
   Galeria