Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Praca socjalna

Kierunek studiów

Praca socjalna

Studia I stopnia (licencjackie), 6 semestrów (3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Studenci zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowaną na konkretną specjalność w zakresie pracy socjalnej. Absolwent posiada podstawowe wiadomości w zakresie wiedzy filozoficznej, przyrodniczej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i socjologicznej niezbędnej do poznania i zrozumienia człowieka, układu człowiek – środowisko, procesów społecznych i mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych. Absolwent potrafi realizować zadania pracownika socjalnego i rozumie człowieka funkcjonującego na granicy wykluczenia społecznego lub wykluczonego społecznie. Student zdobywa kwalifikacje niezbędne do pracy w instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

W programie kształcenia, oprócz zajęć teoretycznych, przewidziano 580 godzin praktyk zawodowych, co zapewnia studentom zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych. 

Absolwent kierunku potrafi stawiać diagnozę dotyczącą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek i grup społecznych, umie zastosować metody, techniki i środki interwencji socjalnej, a także przeprowadzić ewaluację podejmowanych działań. Posiada ponadto umiejętności w zakresie nawiązywania współpracy z rodzinami, środowiskami, placówkami, instytucjami pomocowymi, władzą lokalną oraz organizacjami pozarządowymi. 

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent pracy socjalnej będzie mógł się realizować np. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, gminnych zespołach interdyscyplinarnych, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Wysoki poziom kształcenia zapewniają specjaliści z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i prawnych.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
 • zarządzania (Uniwersytet Jagielloński),
 • informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz
 • biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Naukowo zajmuję się literaturą dla młodzieży, kulturą regionalną, reklamą, obrazami medialnymi i nowymi mediami.

Doświadczenie

 • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla seniorów.
 • Od 2021 roku pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
 • Publikował w czasopismach naukowych, m. in. „Guliwer”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, „Respectus Philologicus”.
Sekretariat
kobieta

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

Agnieszka Kolasa

stażysta, referent administracyjny
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
TytułRokForma
Harmonogram zajęć praca socjalna
2021/2022
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura realizacji praktyki:

 1. Wybierz zakład pracy z dostępnego wykazu placówek lub wybierz własny (razem z kartą zgłoszenia dostarcz do Uczelni dane: potrzebne do zawarcia porozumienia nazwę, adres, imię i nazwisko właściciela).
 2. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki,skontaktuj się z pracodawcą, przedstaw program praktyk, uzyskaj zgodę na odbycie praktyk oraz ustal termin realizacji praktyk.
 3. Złóż kartę zgłoszenia na praktyki wraz z zaakceptowanym porozumieniem w pokoju 227.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki, dziennik praktyk i ewentualnie porozumienie pomiędzy Uczelnią, a Zakładem Pracy (p. 227).
 5. Dostarcz skierowanie (i porozumienie) na praktyki do pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zostawia u siebie, drugi dostarcz do pokoju 227.
 6. Rozpocznij praktykę.
 7. Uzupełnij dziennik praktyk, zbierz niezbędne podpisy i opinię pracodawcy. Złóż dziennik w pokoju 227.

Zasady zaliczenia praktyk:

 • obecność 100%;
 • każdy student otrzymuje dziennik praktyk, który obowiązuje przez cały tok studiów;
 • aby otrzymać zaliczenie z praktyk należy mieć uzupełniony dziennik praktyk, komplet pieczątek i podpisów opiekuna z placówki, w której odbywało się praktyki;
 • ocenę za praktyki wystawia opiekun praktyk z ramienia PPUZ.
 • Wytyczne związane z praktykami (miejsca praktyk) pobierz
 • Karta zgłoszenia na praktyki pobierz
 • Dziennik praktyk pobierz pobierz
 • Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz
 • Kryteria doboru interesariuszy pobierz
 • Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz

Zwolnienie z praktyk – dotyczy studentów pracujących w zawodzie związanym z kierunkiem studiów, którego zakres czynności pokrywa się z programem praktyki w danym semestrze. Przed planowaną praktyką zawodową należy złożyć:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o aktualnym zatrudnieniu.

Studenci, których podania o zwolnienie z praktyk zostaną pozytywnie rozpatrzone, muszą złożyć uzupełniony dziennik praktyk – jest to warunek konieczny do zaliczenia semestru.

Programy praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia:

Wzór wypełnionego dziennika praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli studia:

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego komisja egzaminacyjna weryfikuje efekty uczenia się, osiągnięte przez studenta w trakcie studiów, dlatego też pytania mogą dotyczyć zagadnień z całego okresu studiów. Student odpowiada na trzy pytania, które wcześniej losuje z zestawu pytań przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.

Dyplomowanie krok po kroku – instrukcja dla studenta

Przed końcem V semestru otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku. Nie obawiaj się zadawać pytań.

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz). Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.kolasa@ppuz.edu.pl;
 • legitymację studencką.

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 226.

Jeżeli będziesz potrzebować wystawienia dodatkowego dyplomu w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim do dnia obrony (pdf,word)

Podanie do Działu Nauczania o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim po obronie (pdf,word)

Wzory podań

Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.

Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.

Podania
 • TytułDonec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.
Materiały dydaktyczne

Donec orci lectus, aliquam ut, faucibus non, euismod id, nulla. Nulla sit amet est. Sed magna purus, fermentum eu, tincidunt eu, varius ut, felis. Curabitur ullamcorper ultricies nisi.

Praesent nec nisl a purus blandit viverra. Quisque ut nisi. Nulla porta dolor. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt.

Vivamus euismod mauris. Proin faucibus arcu quis ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Vestibulum eu odio.

Aenean massa. Donec mollis hendrerit risus. Praesent porttitor, nulla vitae posuere iaculis, arcu nisl dignissim dolor, a pretium mi sem ut ipsum. Nunc nulla.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria