Uczelnia

Informatyka ekonomiczna

Kierunek studiów

Informatyka ekonomiczna

Harmonogram zajęć dostępny wkrótce. Zajęcia rozpoczną się po 15 października 2022 r.

Informatyka ekonomiczna to połączenie dwóch najbardziej pożądanych dziedzin na rynku pracy – informatyki i ekonomii. W trakcie siedmiu semestrów nauki studenci będą realizowali bogaty program nauczania, w którym znalazło się 960 godzin praktyk. Praktyczne tajniki zawodu młodzi adepci informatyki ekonomicznej będą zgłębiali w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na Podhalu, w Krakowie oraz w innych częściach Małopolski. Studenci informatyki ekonomicznej zdobędą specjalistyczną, aktualną i szeroką wiedzę z zakresu informatyki, ekonomii, matematyki, prawa oraz finansów. Poznają technologie webowe, języki programowania oraz podstawy grafiki komputerowej. W programie studiów znalazły się przedmioty poszerzające wiedzę z zakresu zastosowań informatyki w gospodarce, w tym systemów informacyjnych w zarządzaniu, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości, turystyce oraz w przedsiębiorstwie.

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwenci tego prestiżowego kierunku znajdą zatrudnienie na stanowisku informatyka, analityka systemów komputerowych, projektanta i architekta systemów teleinformatycznych, programisty, projektanta aplikacji sieciowych i multimediów, projektanta i administratora baz danych, administratora systemów komputerowych czy architekta stron internetowych.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed
Nauczyciele akademiccy

Zakładka w przygotowaniu.

Sekretariat
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
TytułRokForma
Harmonogram zajęć dostępny wkrótce. Zajęcia rozpoczną się po 15 października 2022 r.
1, semestr I
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest integralną częścią kształcenia zawodowego. Podstawowym celem praktyki zawodowej jest przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez nabycie umiejętności praktycznych, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uzyskanej przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni.

Z uwagi na kształcenie na profilu praktycznym na kierunku informatyka ekonomiczna praktyki zawodowe realizowane są w wymiarze 960 godzin. Praktyki te realizowane są w semestrach II, IV, VI. Praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym, w ciągu 8 tygodni.

Dzięki ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studenci informatyki ekonomicznej będą mogli korzystać z szerokiej bazy placówek umożliwiających odbywanie praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych – firmach, zarówno  z  Podhala,  jak  i  innych  części  Małopolski,  w  tym Krakowa.

Potwierdzeniem odbycia praktyki jest wypełniony, podpisany przez Opiekuna praktyk z ramienia przedsiębiorstwa i opieczętowany pieczątką Pracodawcy dzienniczek praktyk.

Praca zawodowa studenta może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Opiekun praktyk w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty uczenia się zgodne z programem tej praktyki.

 

Egzamin dyplomowy

Zakładka w przygotowaniu.

Wzory podań
Podania
    Materiały dydaktyczne
    Elementy
      Studenckie koła naukowe
      Galeria