Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się!

Uczelnia

Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek studiów

Bezpieczeństwo narodowe

Studia pierwszego stopnia (licencjackie), 6 semestrów (4 lata), w trybie stacjonarnym (dziennym), profil praktyczny

Student w toku edukacji pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne i humanistyczne z dziedzinami nauk o obronności, polityce i prawie, student uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom zarówno o charakterze wojskowym, jak i cywilnym.

Dlaczego warto?

Wszystko, co musisz wiedzieć

Perspektywy zawodowe

Wszystko, co musisz wiedzieć

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego;  międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych; placówkach dyplomatycznych i konsularnych; szkołach (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych); prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych  oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Absolwent będzie mógł kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

casual-young-smiling-smart-woman-student-headphones-satisfied-with-learning-foreign-language-female-making-notes-notebook-during-watching-webinar-video-courses-online-eduation_compressed

Kadra dydaktyczna

Nasz zespół

Nauczyciele akademiccy

Zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, polityki, prawa, nauk społecznych i humanistycznych oraz praktyków pracujących w służbach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, a także administracji publicznej.

Tadeusz Ambroży

dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. uczelni

przedstawiciel nauczycieli akademickich, profesor uczelni

Wykształcenie

 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie;
 • 1991 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność trenerska;
 • 1989 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność nauczycielska;
 • Studia podyplomowe:
  • 2002 – ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
  • 2001 – organizacja i zarządzanie sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Doświadczenie

 • Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W latach 2017-2020 Kierownik Zespołu Przedmiotowo-DydaktycznegoTeorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2017 Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2020 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2015-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. Nauki i Rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2013-2016 Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2008-2013 Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Od 1998 r. adiunkt w AWF w Krakowie.
 • Od 1988 r. asystent w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Praca naukowa i promocja kadr naukowych:
 1. Autor lub współautor ponad 290 prac naukowych (blisko 2900 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad 93 IF), 12 monografii, 4 podręczników; redaktor 4 monografii naukowych.
 2. Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 3. Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 4. Promotor czterech obronionych prac doktorskich.
 5. Recenzent w 6 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Uprawnienia

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna “Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej (“Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk społecznych (2012);
 • Doktor nauk pedagogicznych (2009);
 • Doktor nauk o kulturze fizycznej (2008);
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek pedagogika w zakresie wychowania obronnego (2001).

Doświadczenie

 • Koordynator kierunku Bezpieczeństwo narodowe w PPUZ (2018 – 2021).
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2009- 2011, 2011-2014, 2017-2019, 2020- nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010 – nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. współpracy międzynarodowej i ewaluacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010).
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego do spraw rozwoju naukowego i grantów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014- nadal)
 • Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa (2021- nadal)
 • Koordynator Wydziałowy LPP- Erasmus  (2010- nadal).
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie (2008 – nadal).
 • Od 2012 roku profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • Przez szereg lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa, później Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, zagadnienia metodologiczne w naukach o bezpieczeństwie, kształcenie kadr nauczycielskich, uwarunkowania jakości kształcenia w szkole wyższej, ocena skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

mężczyzna

dr Ryszard Lelito

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
 • W 1982 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • W 1999 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku wiedza o bezpieczeństwie narodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii w dowodzeniu i zarządzaniu organizacjami.

Doświadczenie

 • W latach 1982-2012 zajmował różne stanowiska inżynierskie i dowódcze w jednostkach Wojska Polskiego, głównie w organach administracji wojskowej.
 • Wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2008-2014) oraz Krakowskiej Akademii (2010-2017).
 • Autor oraz współautor około 30 prac naukowych i popularnonaukowych w kraju i za granicą poświęconych dowodzeniu, administracji wojskowej oraz organizacji i zarządzaniu.
mężczyzna

dr Zbigniew Małodobry

kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, wykładowca, koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe
Sekretariat
kobieta

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
kobieta

mgr Joanna Huzior

samodzielny referent ds. administracyjnych
Poniedziałek
08:00
16:00
Wtorek
08:00
16:00
Środa
08:00
16:00
Czwartek
08:00
16:00
Piątek
08:00
16:00
Harmonogram Zajęć
TytułRokForma
Harmonogram zajęć bezpieczeństwo narodowe
2021/2022
Stacjonarne
Podział na grupy
Katalog przedmiotów - Sylabusy
Praktyki zawodowe

Procedura realizacji praktyk:

 1. Skontaktuj się z pracodawcą (uzyskaj wstępną zgodę, ustal termin i czas trwania praktyki).
 2. Dostarcz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do zakładu pracy.
 3. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki i dostarcz ją opiekunowi praktyk z PPUZ.
 4. Odbierz skierowanie na praktyki i porozumienie (jeżeli Uczelnia nie ma podpisanego stałego porozumienia z wybraną placówką) oraz dziennik praktyk.
 5. Dostarcz porozumienie i skierowanie na praktyki pracodawcy. Pracodawca podpisuje dwa egzemplarze porozumienia, jeden zwraca studentowi. Podpisane porozumienie złóż w sekretariacie p. 342.
 6. Po dopełnieniu formalności możesz rozpocząć praktykę.
 7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o opinię/list referencyjny lub zaświadczenie o odbyciu praktyk.
 8. Dostarcz uzupełniony dziennik praktyk opiekunowi z ramienia PPUZ, a następnie złóż go w sali obsługi studenta p. 227.

Druki do pobrania

Karta zgłoszenia na praktykę pobierz

Dziennik praktyk pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia praktyki pobierz

Wniosek o zaliczenie praktyk pobierz

Ankieta oceny studenta realizującego praktykę zawodową pobierz

Kryteria doboru interesariuszy pobierz

Ankieta oceny praktyki zawodowej pobierz

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, podczas którego komisja egzaminacyjna weryfikuje efekty uczenia się, osiągnięte przez studenta w trakcie studiów, dlatego też pytania mogą dotyczyć zagadnień z całego okresu studiów. Student odpowiada na trzy pytania, które wcześniej losuje z zestawu pytań przygotowanych przez komisję egzaminacyjną.

Dyplomowanie krok po kroku – instrukcja dla studenta

Przed końcem V semestru, otrzymasz pulę zagadnień do egzaminu dyplomowego. Semestr VI przeznacz na szczegółowe opracowanie zagadnień w celu przygotowania się do egzaminu dyplomowego. Podczas nauki możesz liczyć na wsparcie wykładowców, w szczególności opiekuna roku. Nie obawiaj się zadawać pytań.

Najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego złóż w Dziale Nauczania (pok. 227):

 • dziennik praktyk zawodowych – w przypadku, jeżeli nie został wcześniej złożony, (dziennik może zostać dostarczony przed egzaminem również pocztą tradycyjną na adres: PPUZ w Nowym Targu, Dział Nauczania pok. 227, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ);
 • wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć (jeżeli takie posiadasz).  Wniosek  może być przesłany w wersji elektronicznej na adres: joanna.huzior@ppuz.edu.pl;

WAŻNE! Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

PAMIĘTAJ TEŻ, że warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie należności finansowych wobec uczelni oraz zwrotu książek w bibliotece.

 Po egzaminie dyplomowym

Po egzaminie dyplomowym otrzymasz zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego, które będzie zawierać ocenę oraz informację o uzyskanym tytule. Zaświadczenie to ma charakter tymczasowy i jest ważne do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli będziesz potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów, potrzebnych do rekrutacji na innej uczelni, zwróć się do Działu Nauczania (pok. 227) z drukiem obowiązującym na tej uczelni. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu, który ma mnóstwo obowiązków.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu odbierzesz w pok. 227, a dyplom w pok. 226.

Jeżeli będziesz dodatkowy dyplom w języku angielskim, złóż w Dziale Nauczania przed dniem obrony podanie z prośbą o wydanie takiego dyplomu. Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. (18) 26-10-700.

Wzory podań

Zakładka w przygotowaniu.

Podania
Materiały dydaktyczne

Nullam quis ante. Phasellus tempus. Quisque ut nisi. Quisque id mi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce id purus.

Nunc nulla. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Fusce commodo aliquam arcu. Duis lobortis massa imperdiet quam. Fusce egestas elit eget lorem.

Etiam sollicitudin, ipsum eu pulvinar rutrum, tellus ipsum laoreet sapien, quis venenatis ante odio sit amet eros. Quisque rutrum. Nam adipiscing. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nullam sagittis.

Nullam vel sem. Nulla consequat massa quis enim. Etiam rhoncus. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Phasellus tempus.

Elementy
Studenckie koła naukowe
Galeria