Zdalne nauczaniecovidProjekt NBPBaner FE
Dział Nauki i Wydawnictw
Szybki kontakt

Dział Nauki i Wydawnictw

tel. 18 26 10 737
nauka@ppwsz.edu.pl
wydawnictwo@ppwsz.edu.pl
pok.325

 

Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie "Lalki" Bolesława Prusa

Dział Nauki i Wydawnictw uprzejmie informuje, iż ukazała się monografia naukowa "Językowe wykładniki emocji w angielskim przekładzie Lalki Bolesława Prusa" autorstwa dra Krzysztofa Trochimiuka – Prorektora ds. studenckich i kształcenia PPWSZ w Nowym Targu.

Publikacja ta ma na celu przybliżenie problematyki przekładu literackiego w świetle analizy językowej. Pogłębia zrozumienie złożoności procesów towarzyszących tłumaczom i skutków decyzji przez nich podejmowanych.

Praca omawia wybrane językowe wykładniki emocji, które tworzą komunikaty ekspresywne Lalki Bolesława Prusa i The Doll, angielskiego przekładu Davida Welsha. Analizie poddane zostały verba sentiendi, interiekcje, inwektywy, metafory oraz czasowniki mówienia, a więc elementy wchodzące w skład dwóch kategorii językowych wykładników emocji, tj. leksykalnej i fonetycznej.

Recenzenci uznali, iż jest to praca niezwykle nowatorska oraz, że jest to pierwsze opracowanie językoznawcze łączące wątki przekładoznawcze, komparatywno-literackie i kognitywne.

 

Wstęp

Emocje odgrywają ogromną rolę w życiu człowieka. To one zapewniają wzrost adrenaliny w sytuacji zagrożenia, umożliwiając szybszą ucieczkę lub skuteczniejszą obronę. Pod wpływem przeżywanych stanów psychicznych wybieramy partnera, przyjaciół i często podejmujemy różne decyzje. Zdarza się nawet, że to emocje wygrywają walkę z rozumem i czynimy to, co nam dyktują. Są one obecne niezależnie od naszej woli i niechętnie podporządkowują się próbom ich kontrolowania. Prowadzą niekiedy do konfliktów, ale także zbliżają zwaśnionych. Stoją za aktami destrukcji i są odpowiedzialne za największe osiągnięcia. Jednym słowem – są pełne sprzeczności, nieprzewidywalne i wciąż nie w pełni zbadane.

Praca jest próbą analizy wybranych językowych wykładników emocji, które pojawiły się w Lalce B. Prusa i jej angielskim przekładzie The Doll. To właśnie centralność emocji w życiu człowieka oraz ich bezpośrednia obecność w różnych rodzajach komunikacji skłoniły mnie do próby zbadania sposobów utrwalania treści o funkcji ekspresywnej w dobrze znanym wielu Polakom tekście. Wybór Lalki jako komunikatu odpowiedniego do przeprowadzenia takich badań nie był przypadkowy. Sama powieść, którą cechuje „silne napięcie uczuciowe” (Kulczycka-Saloni 1975: 385), na stałe wrosła w polską świadomość jako przede wszystkim historia nieszczęśliwej miłości Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej. Co więcej, „dzieje [Wokulskiego] opowiedziane zostały ze zdumiewającym znawstwem psychologii uczuć” (Kulczycka-Saloni 1975: 355).

Jednym z najpoważniejszych argumentów, który determinuje wybór Lalki jako korpusu leksykalnych i pozaleksykalnych sposobów komunikowania emocji, jest przełomowa dla pozytywizmu forma komunikowania ekspresji charakteryzująca się konsekwentnym stosowaniem naturalnych zachowań językowych (…).

Krzysztof Trochimiuk

 

Publikację można nabyć w Dziale Nauki i Wydawnictw PPUZ, po uprzednim dokonaniu wpłaty na konto uczelni.

Książka: 219 str.

Wydawnictwo: PPWSZ w Nowym Targu

Cena: 42,00 zł

Numer konta:
24 1500 1487 1214 8007 2489 0000

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

Zamówienia można kierować także na adres: wydawnictwo@ppuz.edu.pl

 

Agnieszka Krzystyniak

Dział Nauki i Wydawnictw