studiuj na podhaluankieta 2021Architektura wnętrzJubileusz PPUZ w Nowym TargustrategiaInwestycje PPUZZdalne nauczaniecovidBaner FE

Intensywny kurs rysunku odręcznego

Rekrutacja:  do 14.07.2021 r. (do godz.12.00) 

 

Termin kursu: 19-24.07.2021 r. (zajęcia od poniedziałku do soboty po 6 godzin dziennie 11.00 - 13.15, 13.45 - 16.00).

Rekrutacja: 21.06 - 14.07.2021 r. (do godz.12.00)

Forma zapisów: e-mailowa, przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty wpisowej (pobierz) na adres int@ppuz.edu.pl

Koszt kursu:  400 zł – płatność do 15.07.2021 r. (zarządzenie)

Ukończenie kursu potwierdzone zostanie wydaniem certyfikatu.

W dniu 13.07.2021 r. otrzymają Państwo e-mailem informacje dotyczące organizacji kursu a także numer konta, na które należy uiścić opłatę za kurs.

Uwaga – kurs zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu się minimum 14 osób.

Maksymalna liczba w grupie - 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program kursu (pobierz)

 • Poznanie technik rysowania ołówkiem: kreska, walor, światłocień. Zastosowanie technik w rysunku odręcznym. Ćwiczenie rysunkowe – kreślenie prostych prostopadłych równoległych, kreślenie figur geometrycznych.

 • Zapoznanie z zasadami rysowania i konstruowania podstawowej bryły – sześcianu.

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczących perspektyw (perspektywa z jednym oraz wieloma punktami zbiegu). Praktyczne zastosowanie perspektywy w rysunku odręcznym.

 • Ćwiczenie rysunkowe – rysowanie z natury sześcianu.

 • Wykształcenie umiejętności rysowania i konstruowania sześcianu w kompozycjach o różnych wysokościach horyzontu.

 • Ćwiczenie rysunkowe – rysowanie podstawowych brył przestrzennych wpisanych w sześcian. Zestawienie brył architektonicznych wpisanych w sześcian, konstrukcja wraz ze światłocieniem.

 • Rysowanie kompozycji brył z natury: sześcianu, prostopadłościanu, ostrosłupa, stożka  oraz walca.

 • Zastosowanie technik uplastyczniania w rysunku odręcznym (kreska, walor, światłocień).

 • Rozróżnienie kompozycji statycznej i dynamicznej, otwartej oraz zamkniętej.

 • Ćwiczenie rysunkowe – kompozycja architektoniczna podstawowych brył przestrzennych wraz ze światłocieniem.

 • Rysowanie z wyobraźni tematycznej kompozycji architektonicznej wraz ze światłocieniem.

 • Klauzura rysunkowa - 3 godziny - rysowanie z wyobraźni kompozycji architektonicznej złożonej z podstawowych brył przestrzennych: sześcianu, prostopadłościanu, ostrosłupa oraz walca wraz ze światłocieniem.