HomeInstytutyPodhalański Ośrodek Nauk Ekono...

Uczelnia

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Instytuty

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości (studia I stopnia) oraz rachunkowości i analityki ekonomicznej (studia II stopnia).

PONE powstał w 2016 r. na mocy porozumienia Rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Głównym celem wspólnej jednostki jest prowadzenie edukacji i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, szczególnie takich, które mogą przyczynić się do rozwoju subregionu podhalańskiego.

Dyrektorem Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych jest dr Paweł Zamora.

Władze Instytutu

Zakładka w przygotowaniu.

dr Zamora

dr Paweł Zamora

dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych, tutor

Paweł Zamora – doktor ekonomii i starszy wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych) oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. cyfryzacji Uczelni.

Doświadczenie zawodowe
 • Promotor ponad 550 prac licencjackich i magisterskich.
 • Tutor akademicki – z certyfikatem Collegium Wratislaviense.
 • Były kierowniki ZOD Radom
 • Członek wielu komisji na UEK m.in. Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w UEK .
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
 • Uczestnik licznych konferencji, szkoleń i kongresów o charakterze dydaktycznym i naukowym.
 • Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring.
 • Jest autorem kursów e-learningowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, integracji gospodarczej oraz roli państwa we współczesnej gospodarce oraz dydaktyki.
 • Otrzymał 10 razy Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne.
 • Jest odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.
 • Członek ZNP i PTE.
 • Był instruktorem ZHP (Hufiec Kalwaria Zebrzydowska i KCH Bielsko-Biała) w stopniu podharcmistrza.
Obszary zainteresowań
 • Polityka makroekonomiczna i rola państwa w gospodarce.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz polityka społeczna i ekonomiczna.
 • Integracja europejska oraz fundusze strukturalne.
 • Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie.
mężczyzna

dr Marcin Surówka

zastępca dyrektora Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych ds. dydaktycznych, p.o. dyrektora finansowego, koordynator kierunku finanse i rachunkowość