HomeInstytutyInstytut ZdrowiaZakład Fizjoterapii Klinicznej

Uczelnia

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Katedry i zakłady

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej jest jednostką współtworzącą Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Funkcjonuje od października 2020 r. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów fizjoterapii.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne szczególnie w zakresie przedmiotów związanych z klinicznymi podstawami fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, diagnostyki funkcjonalnej i planowania fizjoterapii. Tematyka zajęć obejmuje praktycznie wszystkie działy medycyny, w których może się odnaleźć fizjoterapia, czyli ortopedię, traumatologię, neurologię, neurochirurgię, kardiologię, kardiochirurgię, pulmonologię, ginekologię i położnictwo, pediatrię, onkologię i medycynę paliatywną, geriatrię, reumatologię, psychiatrię, chirurgię, intensywną terapię.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są głównie w placówkach medycznych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, do których zalicza się m.in.: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem i inne. Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności pracy z pacjentem i zapoznanie ze specyfiką pracy fizjoterapeuty.

Przekazywanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy przez pracowników naszego Zakładu, pozwala studentom na prawidłowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Kierownikiem Zakładu Fizjoterapii Klinicznej jest dr Bożena Kowalczyk.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • doktor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
 • magister rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

 • Wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (od ponad 11 lat). W tym czasie brał udział w wielu kursach i szkoleniach zawodowych m. in.:
 • szkolenie w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji chorych po leczeniu operacyjnym z powodu nowotworów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Kraków;
 • szkolenie „Opieka geriatryczna i paliatywna osób starszych i niepełnosprawnych” prowadzone pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Fizjoterapii i Zdrowia, Nowy Targ;
 • szkolenie z zakresu asekuracji i technik przenoszenia osób niepełnosprawnych, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Kraków;
 • kurs (podstawowy i rozszerzony KT1 i KT2) kinesiotapingu organizowany przez KINESIO UNIVERSITY, Kraków;
 • kurs Trenera Sportu Osób Niepełnosprawnych;
 • kurs Tutora Akademickiego.

Osiągnięcia

 • Brał czynny udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Publikował artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
 • Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora PPUZ (PPWSZ) za działalność organizacyjną.
kobieta

dr Bożena Kowalczyk

zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia, kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej, koordynator kierunku fizjoterapia

Wykształcenie

 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2003 r.  uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Katowicach,
 • w 1999 r. ukończyła Wydział Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce–Zdroju na kierunku technik fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe
 • W latach 2000-2003 była związana ze Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Rabce-Zdroju.
 • W latach 2002-2004 pracowała w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce–Zdroju na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji.
 • W latach 2004-2017 pracowała, a następnie była kierownikiem rehabilitacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rabie Wyżnej.
 • Od 2008 r. jest związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu, gdzie wykłada na kierunku fizjoterapia i kosmetologia.
 • Brała udział w ponad 25 certyfikowanych kursach i szkoleniach zawodowych.
Najważniejsze osiągnięcia
 • Brała czynny udział w licznych międzynarodowych krajowych i zagranicznych konferencjach (Polska – 8;  Słowacja – 7; Litwa – 3 ; Słowenia – 2).
 • Prowadziła szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji geriatrycznej.
 • Prowadziła zajęcia dla seniorów realizowane w ramach projektu socjalnego.
 • Była przewodniczącą międzynarodowych konferencji naukowych dla pracowników akademickich oraz studentów.
 • Promotor prac magisterskich na kierunku fizjoterapia.
 • Publikuje artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
Wtorek
09:00
13:00
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2001 r. uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • W 1994 r. uzyskał tytuł technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznej Studium Zawodowego w Rabce-Zdroju.
Doświadczenie
 • W latach 1997-2010 pracował w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju na stanowisku asystenta rehabilitacji.
 • Od 2009 r. związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ.
 • Założyciel i kierownik Laboratorium Wad Postawy „Reha-Top”, działającej od 2001 r.
 • Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor.
 • Od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia PPUZ.
 • Członek Rady Instytutu Zdrowia w PPUZ.
 • Szkolenia (ostatnie 5 lat):

2021 – Płaskostopie – podejście lokalne i globalne, Kraków

2021 – Skoliozy i wady postawy – osteopatyczne spojrzenie, Kraków

2020 – Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,  Nowy Targ

2019 – Spiral stabilization of the spine method, Praga

2019 – kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich, Nowy Targ

2018 – Staw biodrowy – osteopatyczne strategie terapii, Kraków

2018 – Koncepcja McConnel narzędzia pracy fizjoterapeuty, Opole

2018 – Funkcjonalna terapia trzewi, Opole

2017 – Taping Rehabilitacyjny, Rzeszów

2017 – Wybrane elementy diagnostyki i terapii narządu ruchu wg schematów osteopatii funkcjonalnej, Opole

2017 – Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia – Terapia manualna – Fizykoterapia, Opole

2017 – Miednica – kluczowy obszar pracy z pacjentem, Kraków

2017 – Spiral Stabilization of the Spine, Praga

2017 – Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, Warszawa

2016 – Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa – Skolioza , Praga

2016 – Kurs A+ B spiral Stabilization of the Spine, SPS Method, Praga

2016 – Forum Praktyków  Skoliozy – Gorsety, Warszawa

Wykształcenie

 • W 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: Zmiany parametrów chodu w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu.
 • W 2007 r. uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Zmiany energii potencjalnej ruchów środka ciężkości a wartości parametrów czasowo-przestrzennych chodu z naturalną prędkością.
 • W 2005 uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Dysfunkcje stawu kolanowego w trakcie chodu z naturalną prędkością po resekcji łękotki i ich projekcja na staw biodrowy i skokowy.

Doświadczenie zawodowe

 • 2009-obecnie – adiunkt dydaktyczny, Zakład Rehabilitacji w Traumatologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • 2009-obecnie – starszy wykładowca, Kierunek Fizjoterapia, Instytut Zdrowia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, a także opiekun praktyk, członek Rady Bibliotecznej, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • 2010-2018 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
 • 2014-16 – wykładowca, Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine,
 • 2010-2012 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
 • 2007-2009 – nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie,
 • 2007-2008 – fizjoterapeuta, Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa.

Staże

 1. Staż szkoleniowy LLP-Erasmus Programme for Staff Training Mobility na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy, 3-8.03.2013 r.
 2. Staż naukowy w Centre for Musculoskeletal Research Griffith University Gold Coast, Australia, 1.07.2014-31.01.2015 r.
 3. Staż szkoleniowy Erasmus + Programme for Staff Mobility For Teaching, Degree Course in Physiotherapy, School of Human Health Sciences University of Florence, Italy 26.04-2.05.2016 r.

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2009 – Kinesiology taping.
 • 2015 – Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – kurs intensywny.
 • 2016 – Stopa i staw skokowy – poziom podstawowy.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej – kurs intensywny.
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2020 – Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat).
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn.
 • 2020 – Sprawdzone protokoły postępowania po urazach kończyny górnej.
 • Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych – Kończyna dolna.
 • 2021 – Praca z tkanką łączną w terapii blizn.
 • 2021 – Biodro – staw życia.

 

Wykształcenie

 • Doktor nauk o kulturze fizycznej, tytuł uzyskany w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Rozprawa pt. „ Wpływ indywidualnie dozowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych na mukowiscydozę”.
 • Magister wychowania fizycznego, specjalność odnowa biologiczna, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.
 • Studia licencjackie na kierunku fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Doświadczenie

 • Od początku pracy zawodowej (1993 r.) związany z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdroju, gdzie pełnił funkcje Asystenta w Klinice Bronchologii i Mukowiscydozy, Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Adiunkta Instytutu oraz Asystenta w Zakładzie Fizjopatologii Układu Oddechowego IGiChP. Od roku 2002 związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ w Nowym Targu na stanowisku wykładowcy oraz starszego wykładowcy, adiunkta w Katedrze Nauk o Zdrowiu PPUZ. W ramach pracy w PPUZ pełnił m.in. funkcje opiekuna praktyk zawodowych, członka Rady Instytutu Zdrowia, członka Komisji ds. Etyki oraz Jakości Kształcenia.
 • Główny obszar zainteresowań stanowi: postępowanie w chorobach układu oddechowego, metody oceny czynnościowej i funkcjonalnej oraz rehabilitacja pacjentów pulmonologicznych, ocena zaburzeń związanych z równowagą i wadami postawy ciała w aspekcie profilaktyki i fizjoterapii.
 • Autor i współautor publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach szkoleniowo-naukowych organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, European Respiratory Society, Małopolską Fundację Pulmonologii, Narodowy Instytut Gruźlicy Dziecięcej i Chorób Układu Oddechowego w Dolnym Smokowcu, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku. Staż zawodowy odbyty m.in. w Klinice La Sapienza w Rzymie. Uczestnik programu Erasmus. Zdobywca grantów dla pracowników nauki.
kobieta

mgr Teresa Friediger

starszy wykładowca

Wykształcenie

W 1998 r. uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1992-2002 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju, a następnie od 2001 r. jako wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 1991 r. pracuje w Uzdrowisku Rabka, w którym od 2000 r. obejmuje stanowisko Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego. Wzięła udział w medycznych misjach charytatywnych do Kamerunu (2017) i na Madagaskar (2019). Posiada kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej.

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna.
Doświadczenie zawodowe
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – fizjoterapia pacjentów w wieku rozwojowym – choroby pulmonologiczne.
 • Szkoła Specjalna dla Niewidomych, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia dzieci niewidomych.
 • Dom Pomocy Społecznej, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia pacjentów geriatrycznych.
Ukończone kursy
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs podstawowy koncepcji PNF, Kraków 2002 r.
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs „PNF i skolioza”, Kraków 2003 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „Kompleksowa terapia skolioz”, Wrocław 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „ Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych”, Wrocław 2004 r.
 • Kurs „Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy” Kraków 2020 r.
 • Med-Coach – kurs „Fizjoterapia w opiece paliatywnej” 2021 r.

Wykształcenie

 • Magister fizjoterapii – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
 • Instruktor Nordic Walking.
 • Od ponad 13 lat pracuje w Szpitalu Kardiologicznym w Rabce-Zdroju na stanowisku fizjoterapeuty.
 • W latach 2013-2014 jako nauczyciel prewencji prowadziła wykłady dla pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca w ramach programu „Prewencja i wykrywanie chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”.
 • W roku 2007 w ramach wolontariatu prowadziła zajęcia rehabilitacyjne w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju, a także w Szkole Specjalnej dla Dzieci Niewidomych.
 • Ukończone kursy i szkolenia:
 1. Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 2. Kurs podstawowy koncepcji PNF 1 i 2.
 3. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego moduł I i II.
 4. Szkolenie teoretyczno – praktyczne „Nowoczesne metody w kinezyterapii”.
 5. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego.
 6. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (kurs A i B).
 7. Kurs „Nordic Walking Active Leader – LEKI”.
 8. Kurs stabilizacji „Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów stabilizujących”.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyła w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku: rehabilitacja dzieci i niemowląt w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko pojętej rehabilitacji pulmonologicznej oraz terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt.

Doświadczenie

 • Od 2017 roku pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju.
 • Od 2016 roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą (bierze czynny udział w organizowanych szkoleniach dla fizjoterapeutów i członków rodzin chorych na mukowiscydozę).
 • Od 2018 roku jest instruktorem na kierunku fizjoterapia w Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym.
 • Uczestniczy w konferencjach międzynarodowych, a także ogólnopolskich.
 • Kierownik projektu, eksperymentu medycznego: “Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia” (2021-2024).

Kursy i szkolenia

2021 – Kinesiotaping w wieku rozwojowym;

2021 – Masaż tkanek głebokich;

2021 – Podejście osteopatyczne w pediatrii – niemowlaki;

2020 – Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath;

2019 – Physiotherapy Short Course – Exercise Testing in Cystic Fibrosis – Who, When And Why?;

2019 – Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej;

2019 – Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego u chorych na mukowiscydozę i przewlekłe choroby układu oddechowego;

2018 – Rehabiliatcja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy;

2017 – W poszukiwaniu symetrii – PNF I skolioza;

2017 – Drenaż limfatyczny;

2016 – Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation (PNF1 & PNF 2);

2016 – Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miedniczego;

2016 – Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu.

Sekretariat