HomeInstytutyInstytut ZdrowiaZakład Fizjoterapii Klinicznej

Uczelnia

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Katedry i zakłady

Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Zakład Fizjoterapii Klinicznej jest jednostką współtworzącą Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Funkcjonuje od października 2020 r. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów fizjoterapii. Kierownikiem Zakładu od początku jego istnienia jest dr Bartłomiej Gąsienica Walczak.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne szczególnie w zakresie przedmiotów związanych z klinicznymi podstawami fizjoterapii, fizjoterapii klinicznej, diagnostyki funkcjonalnej i planowania fizjoterapii. Tematyka zajęć obejmuje praktycznie wszystkie działy medycyny, w których może się odnaleźć fizjoterapia, czyli ortopedię, traumatologię, neurologię, neurochirurgię, kardiologię, kardiochirurgię, pulmonologię, ginekologię i położnictwo, pediatrię, onkologię i medycynę paliatywną, geriatrię, reumatologię, psychiatrię, chirurgię, intensywną terapię.

Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są głównie w placówkach medycznych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, do których zalicza się m.in.: Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Szpital Powiatowy im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „ODRODZENIE” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem i inne. Zajęcia kliniczne oraz praktyki zawodowe umożliwiają zdobycie umiejętności pracy z pacjentem i zapoznanie ze specyfiką pracy fizjoterapeuty.

Przekazywanie wieloletniego doświadczenia i wiedzy przez pracowników naszego Zakładu, pozwala studentom na prawidłowe przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Nauczyciele akademiccy
Bartłomiej Gąsienica-Walczak

dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

zastępca dyrektora Instytutu Zdrowia, adiunkt, kierownik Zakładu Fizjoterapii Klinicznej

Wykształcenie

 • doktor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie;
 • magister rehabilitacji, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie

 • Wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (od ponad 11 lat). W tym czasie brał udział w wielu kursach i szkoleniach zawodowych m. in.:
 • szkolenie w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji chorych po leczeniu operacyjnym z powodu nowotworów w Klinice Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Kraków;
 • szkolenie „Opieka geriatryczna i paliatywna osób starszych i niepełnosprawnych” prowadzone pod auspicjami Międzynarodowego Instytutu Fizjoterapii i Zdrowia, Nowy Targ;
 • szkolenie z zakresu asekuracji i technik przenoszenia osób niepełnosprawnych, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Kraków;
 • kurs (podstawowy i rozszerzony KT1 i KT2) kinesiotapingu organizowany przez KINESIO UNIVERSITY, Kraków;
 • kurs Trenera Sportu Osób Niepełnosprawnych;
 • kurs Tutora Akademickiego.

Osiągnięcia

 • Brał czynny udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Publikował artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
 • Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora PPUZ (PPWSZ) za działalność organizacyjną.

Wykształcenie

 • W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2003 r.  uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Katowicach,
 • w 1999 r. ukończyła Wydział Fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce–Zdroju na kierunku technik fizjoterapii.
Doświadczenie zawodowe
 • W latach 2000-2003 była związana ze Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Rabce-Zdroju.
 • W latach 2002-2004 pracowała w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce–Zdroju na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji.
 • W latach 2004-2017 pracowała, a następnie była kierownikiem rehabilitacji w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Rabie Wyżnej.
 • Od 2008 r. jest związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu, gdzie wykłada na kierunku fizjoterapia i kosmetologia.
 • Brała udział w ponad 25 certyfikowanych kursach i szkoleniach zawodowych.
Najważniejsze osiągnięcia
 • Brała czynny udział w licznych międzynarodowych krajowych i zagranicznych konferencjach (Polska – 8;  Słowacja – 7; Litwa – 3 ; Słowenia – 2).
 • Prowadziła szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie rehabilitacji geriatrycznej.
 • Prowadziła zajęcia dla seniorów realizowane w ramach projektu socjalnego.
 • Była przewodniczącą międzynarodowych konferencji naukowych dla pracowników akademickich oraz studentów.
 • Promotor prac magisterskich na kierunku fizjoterapia.
 • Publikuje artykuły naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach.
Piotr Kurzeja

dr Piotr Kurzeja

dyrektor Instytutu Zdrowia, adiunkt

Wykształcenie

 • W 2008 uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie.
 • W 2001 r. uzyskał tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie.
 • W 1994 r. uzyskał tytuł technika fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Medycznej Studium Zawodowego w Rabce-Zdroju.
Doświadczenie
 • W latach 1997-2010 pracował w Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju na stanowisku asystenta rehabilitacji.
 • Od 2009 r. związany z kierunkiem fizjoterapia w PPUZ.
 • Założyciel i kierownik Laboratorium Wad Postawy „Reha-Top”, działającej od 2001 r.
 • Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor.
 • Od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Zdrowia PPUZ.
 • Członek Rady Instytutu Zdrowia w PPUZ.
 • Szkolenia (ostatnie 5 lat):

2021 – Płaskostopie – podejście lokalne i globalne, Kraków

2021 – Skoliozy i wady postawy – osteopatyczne spojrzenie, Kraków

2020 – Metody aktywne w pracy ze studentem. Podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,  Nowy Targ

2019 – Spiral stabilization of the spine method, Praga

2019 – kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich, Nowy Targ

2018 – Staw biodrowy – osteopatyczne strategie terapii, Kraków

2018 – Koncepcja McConnel narzędzia pracy fizjoterapeuty, Opole

2018 – Funkcjonalna terapia trzewi, Opole

2017 – Taping Rehabilitacyjny, Rzeszów

2017 – Wybrane elementy diagnostyki i terapii narządu ruchu wg schematów osteopatii funkcjonalnej, Opole

2017 – Holistyczne podejście do rehabilitacji sportowców. Osteopatia – Terapia manualna – Fizykoterapia, Opole

2017 – Miednica – kluczowy obszar pracy z pacjentem, Kraków

2017 – Spiral Stabilization of the Spine, Praga

2017 – Diagnostyka obrazowa w praktyce fizjoterapeuty, Warszawa

2016 – Spiralna Stabilizacja Kręgosłupa – Skolioza , Praga

2016 – Kurs A+ B spiral Stabilization of the Spine, SPS Method, Praga

2016 – Forum Praktyków  Skoliozy – Gorsety, Warszawa

Wykształcenie

 • W 2009 r. uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej; temat pracy doktorskiej: Zmiany parametrów chodu w grupie osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego przed i po artroplastyce stawu w oparciu o trójwymiarową analizę ruchu.
 • W 2007 r. uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Zmiany energii potencjalnej ruchów środka ciężkości a wartości parametrów czasowo-przestrzennych chodu z naturalną prędkością.
 • W 2005 uzyskała tytuł magistra fizjoterapii na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie; temat pracy magisterskiej: Dysfunkcje stawu kolanowego w trakcie chodu z naturalną prędkością po resekcji łękotki i ich projekcja na staw biodrowy i skokowy.

Doświadczenie zawodowe

 • 2009-obecnie – adiunkt dydaktyczny, Zakład Rehabilitacji w Traumatologii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • 2009-obecnie – starszy wykładowca, Kierunek Fizjoterapia, Instytut Zdrowia, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, a także opiekun praktyk, członek Rady Bibliotecznej, członek Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 • 2010-2018 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia,
 • 2014-16 – wykładowca, Jagiellonian University Medical College, Faculty of Medicine,
 • 2010-2012 – wykładowca kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej,
 • 2007-2009 – nauczyciel wychowania fizycznego, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie,
 • 2007-2008 – fizjoterapeuta, Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa.

Staże

 1. Staż szkoleniowy LLP-Erasmus Programme for Staff Training Mobility na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy, 3-8.03.2013 r.
 2. Staż naukowy w Centre for Musculoskeletal Research Griffith University Gold Coast, Australia, 1.07.2014-31.01.2015 r.
 3. Staż szkoleniowy Erasmus + Programme for Staff Mobility For Teaching, Degree Course in Physiotherapy, School of Human Health Sciences University of Florence, Italy 26.04-2.05.2016 r.

Kursy, szkolenia, specjalizacje

 • 2009 – Kinesiology taping.
 • 2015 – Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego – kurs intensywny.
 • 2016 – Stopa i staw skokowy – poziom podstawowy.
 • 2016 – Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej – kurs intensywny.
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2020 – Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat).
 • 2020 – Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn.
 • 2020 – Sprawdzone protokoły postępowania po urazach kończyny górnej.
 • Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych – Kończyna dolna.
 • 2021 – Praca z tkanką łączną w terapii blizn.
 • 2021 – Biodro – staw życia.

 

kobieta

mgr Teresa Friediger

starszy wykładowca

Wykształcenie

W 1998 r. uzyskała tytuł magistra rehabilitacji ruchowej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

W latach 1992-2002 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce-Zdroju, a następnie od 2001 r. jako wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Od 1991 r. pracuje w Uzdrowisku Rabka, w którym od 2000 r. obejmuje stanowisko Kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego. Wzięła udział w medycznych misjach charytatywnych do Kamerunu (2017) i na Madagaskar (2019). Posiada kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej.

Wykształcenie

 • Uzyskała tytuł magistra fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna.
Doświadczenie zawodowe
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce – fizjoterapia pacjentów w wieku rozwojowym – choroby pulmonologiczne.
 • Szkoła Specjalna dla Niewidomych, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia dzieci niewidomych.
 • Dom Pomocy Społecznej, filia w Rabce-Zdroju – fizjoterapia pacjentów geriatrycznych.
Ukończone kursy
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs podstawowy koncepcji PNF, Kraków 2002 r.
 • Centrum Edukacji Podyplomowej – kurs „PNF i skolioza”, Kraków 2003 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „Kompleksowa terapia skolioz”, Wrocław 2004 r.
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – kurs „ Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych”, Wrocław 2004 r.
 • Kurs „Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy” Kraków 2020 r.
 • Med-Coach – kurs „Fizjoterapia w opiece paliatywnej” 2021 r.

Wykształcenie

 • Magister fizjoterapii – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
 • Instruktor Nordic Walking.
 • Od ponad 13 lat pracuje w Szpitalu Kardiologicznym w Rabce-Zdroju na stanowisku fizjoterapeuty.
 • W latach 2013-2014 jako nauczyciel prewencji prowadziła wykłady dla pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca w ramach programu „Prewencja i wykrywanie chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”.
 • W roku 2007 w ramach wolontariatu prowadziła zajęcia rehabilitacyjne w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju, a także w Szkole Specjalnej dla Dzieci Niewidomych.
 • Ukończone kursy i szkolenia:
 1. Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 2. Kurs podstawowy koncepcji PNF 1 i 2.
 3. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego moduł I i II.
 4. Szkolenie teoretyczno – praktyczne “Nowoczesne metody w kinezyterapii”.
 5. Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego.
 6. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (kurs A i B).
 7. Kurs “Nordic Walking Active Leader – LEKI”.
 8. Kurs stabilizacji “Stabilność – niestabilność. Kompensacyjne schematy ruchowe przy niewydolności systemów stabilizujących”.

Wykształcenie

 • Magister fizjoterapii – Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2007).
 • Licencjat fizjoterapii – Instytut Fizjoterapii, Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (2005).
 • Kurs pedagogiczny – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie.
 • Technik fizjoterapii – Wydział Fizjoterapii, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie (1985).

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1985 roku pracuje w Uzdrowisku Rabka S.A. na stanowiskach: asystent fizjoterapii (w latach 1985-2013) oraz koordynator ds. rehabilitacji, opiekun praktyk (od 2014).
 • W latach 1997 – 2000 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym w Rabce Zdroju.
 • Od 2020 roku związana z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.
Szkolenia
 • 2011 – Rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi, Warszawa.
 • 2016 – Podstawowy kurs koncepcji PNF, Kraków.
 • 2016  – Nowoczesne Metody w kinezyterapii.
 • 2017 – Prawo Pracy w podmiotach leczniczych.
 • 2019 – Prawo pracy i prawo medyczne.
 • 2019 –Terapia punktów spustowych.
 • 2020 – Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • 2021 – Szkolenie z zakresu fizjoterapii dedykowanej pacjentom chorującym na covid-19 oraz ozdrowieńcom – kompleksowe podejście do fizjoterapeutycznej opieki nad pacjentem w dobie pandemii SARS-Cov2.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyła w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku: rehabilitacja dzieci i niemowląt w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Specjalizuje się w szeroko pojętej rehabilitacji pulmonologicznej oraz terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt.

Doświadczenie

 • Od 2017 roku pracuje w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju.
 • Od 2016 roku współpracuje z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą (bierze czynny udział w organizowanych szkoleniach dla fizjoterapeutów i członków rodzin chorych na mukowiscydozę).
 • Od 2018 roku jest instruktorem na kierunku fizjoterapia w Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Prowadzi zajęcia o charakterze praktycznym.
 • Uczestniczy w konferencjach międzynarodowych, a także ogólnopolskich.
 • Kierownik projektu, eksperymentu medycznego: “Zastosowanie urządzenia PEP lub O-PEP do wspomagania nebulizacji z soli hipertonicznej u pacjentów z mukowiscydozą w trakcie zaostrzenia” (2021-2024).

Kursy i szkolenia

2021 – Kinesiotaping w wieku rozwojowym;

2021 – Masaż tkanek głebokich;

2021 – Podejście osteopatyczne w pediatrii – niemowlaki;

2020 – Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath;

2019 – Physiotherapy Short Course – Exercise Testing in Cystic Fibrosis – Who, When And Why?;

2019 – Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej;

2019 – Techniki oczyszczania drzewa oskrzelowego u chorych na mukowiscydozę i przewlekłe choroby układu oddechowego;

2018 – Rehabiliatcja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy;

2017 – W poszukiwaniu symetrii – PNF I skolioza;

2017 – Drenaż limfatyczny;

2016 – Proprioreceptive Neuromuscular Facilitation (PNF1 & PNF 2);

2016 – Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miedniczego;

2016 – Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu.

Sekretariat