HomeInstytutyInstytut Techniczny

Uczelnia

Instytut Techniczny

Instytuty

Instytut Techniczny

Instytut Techniczny  zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie architektury (studia I i II stopnia) oraz gospodarki przestrzennej (studia I stopnia).

Instytut oprócz kształcenia zajmuje się także prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla lokalnej architektury oraz zagospodarowania przestrzeni. Prowadzi prace rozwojowe w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektorem Instytutu Technicznego jest dr szt. Joanna Suchowiak-Horzemski.

Zastępcą dyrektora Instytutu Technicznego jest dr szt. Jerzy Gruszczyński.

Władze Instytutu

Zakładka w przygotowaniu.

Wykształcenie

 • 2022 r. uzyskała stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w specjalności historia architektury i urbanistyki
 • 2012 r. ukończyła Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • 2009 r. ukończyła studia podyplomowe; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie (nr uprawnienia 17019, data wpisu 21. 09. 2011)
 • 2008 r.  ukończyła studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Doświadczenie zawodowe

 • Uczestniczy w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych z zakresu prac konserwatorskich w zespołach urbanistycznych oraz konserwacji, adaptacji oraz modernizacji obiektów zabytkowych lub noszących cechy zabytkowe.
 • W latach 2017–2020 prowadziła zajęcia dydaktyczne dotyczące możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz terenów zdegradowanych podczas Międzynarodowych Międzynarodowych Warsztatów Studenckich dla studentów Hochschule fuer angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Universite de Mons oraz Politechniki Krakowskiej i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Od 2009 r. jest wykładowcą w Instytucie Technicznym Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Od 2007 r. pracuje zawodowo w biurze projektowym.

Aktywizacja studentów

 1. Jest opiekunem studenckiego koła naukowego „Ad Quadratum” oraz członkiem komitetu naukowego i organizacyjnego corocznych studenckich konferencji naukowych.
 2. Organizuje plenery rysunkowe i wyjazdy inwentaryzacyjne dla studentów kierunku architektura PPUZ w Nowym Targu.

kobieta

mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

kierownik Zakładu Architektury

Wykształcenie

 • Jednolite studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – 2008 r.
 • Studium pedagogiczne dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii na Politechnice Krakowskiej – przygotowanie pedagogiczne do pracy na uczelni – 2010 r.

Doświadczenie zawodowe

 • Praca zawodowa przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, współpraca z architektami i branżystami.
 • Z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową związana jest od 2009 r.
 • Od maja do września 2009 r. odbywała staż w Urzędzie Gminy Zielonki (woj. małopolskie), referat planowania i urbanistyki.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1976 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Tytuł magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Doświadczenie

 • Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2007- 2015 była dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki w PPWSZ.
 • W latach 2015 – 2018 była dyrektorem Instytutu Nauk Technicznych.
 • Obecnie pełni funkcje kierownika i koordynatora Zakładu Architektury w Instytucie Technicznym PPUZ.
 • W latach 2005-2011 pracowała na stanowisku adiunkta, potem prof. Uczelni w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • W latach 1976-2005 była adiunktem naukowo-dydaktycznym w katedrze Architektury Użyteczności Publicznej Politechniki Krakowskiej.
 • Wicedyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego ( w latach 1983-1989 oraz 1993- 2003).
 • Członek Rady Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1986-2005).
 • Prowadzone zajęcia dydaktyczne: projektowanie obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz rysunek odręczny.
 • Promotor około 100 prac dyplomowych inżynierskich.
 • Doświadczenia organizacyjne: kierownictwo zespołami opracowującymi programy studiów inżynierskich i magisterskich kierunku architektura w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, a następnie w PPWSZ i PPUZ w Nowym Targu.
 • W roku 1990 odbywa roczny staż projektowo – budowlany w Londynie w firmie LW Construction.
 • Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.
 • Autor i współautor licznych prac naukowo-badawczych poświęconych projektowaniu architektonicznemu obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych, związków między stara a nowa architekturą oraz zagadnieniom metodologii projektowania
 • Autor i współautor około 40 projektów architektonicznych, w tym fontanny Kryształ na Rynku Głównym w Krakowie (współautorzy: arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz, arch. Wiesław Michałek – I  nagroda  w konkursie architektonicznym – projekt i realizacja).
 • W latach 1993-2010 realizuje projekty architektoniczne i projekty wnętrz we własnej pracowni (działalność gospodarcza – „MPA- Pracownia Proj-Arch”).
 • Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Małopolskiej Izby Architektów.
mężczyzna

dr Krzysztof Miraj

koordynator kierunku gospodarka przestrzenna

Wykształcenie

 • ukończył studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 • uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie zawodowe

 • Pracuje jako nauczyciel w szkole średniej.
 • W 2009 r. został zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: gospodarka przestrzenna, architektura oraz turystyka i rekreacja.

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje na przemianach gospodarczych na obszarach górskich, użytkowaniu ziemi, turystyce i flisactwie karpackim. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych (w tym kilku książek).