HomeInstytutyInstytut Nauk SpołecznychZakład Psychologii i Pedagogik...

Uczelnia

Zakład Psychologii i Pedagogiki

Katedry i zakłady

Zakład Psychologii i Pedagogiki

Zakład Psychologii i Pedagogiki jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Społecznych. Głównym celem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku praca socjalna. Zakład koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości kształcenia  w ramach zajęć na Uczelni.

Nauczyciele akademiccy

Wykształcenie

 • W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia (etyka), tytuł rozprawy habilitacyjnej: Etyczne podstawy pracy socjalnej.
 • W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora – dziedzina nauki humanistyczne, dyscyplina naukowa: filozofia, tytuł rozprawy doktorskiej: Nauczanie społeczne arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

Doświadczenie zawodowe

 • 1997-2002: Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, Pogotowie Opiekuńcze w Bielsku-Białej: nauczyciel, wychowawca.
 • 2002-2009 Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Humanistyczno-Społeczny (adiunkt, prodziekan).
 • 2008-2012: Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (adiunkt).
 • 2012-2018: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut Pedagogiki (prof. nadzw. dyrektor instytutu).
 • 2009 do nadal: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki KNS (profesor uczelni, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik zakładu, obecnie Kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Opieki).
 • 2022: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Instytut Nauk Społecznych, profesor uczelni.

Dorobek naukowy 

Za mocne aspekty swojego dorobku i działalności naukowej trzeba przede wszystkim uznać stworzenie własnej teorii naukowej – „etyka rozwoju”. Jej celem jest dostarczenie narzędzia teoretycznego do zobrazowania rzeczywistości społecznej, w tym wychowawczej czy opiekuńczej. Teoria ta jest odtąd poprzez publikacje związana z Uniwersytetem Rzeszowskim:

 • Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju,  Wyd. UR. Rzeszów 2014 (ss. 176);
 • Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (ss. 120);
 • Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. UR, Rzeszów 2010, (ss. 160);
 • Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, (ss. 165);
 • Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2020, (ss. 231);
 • Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie. Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction.  Wyd. UR. Lwów – Rzeszów 2022, (ss. 194 współautor Sz. Siwek).

Promocja sześciu doktorów.

kobieta

dr Anna Podolak

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Społecznych
Sekretariat