HomeInstytutyInstytut Nauk SpołecznychZakład Bezpieczeństwa Narodowe...

Uczelnia

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Katedry i zakłady

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Zakładka w przygotowaniu.

Nauczyciele akademiccy
mężczyzna

dr Zbigniew Małodobry

kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, wykładowca, koordynator kierunku bezpieczeństwo narodowe
Tadeusz Ambroży

dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. uczelni

przedstawiciel nauczycieli akademickich, profesor uczelni

Wykształcenie

 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie;
 • 1991 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność trenerska;
 • 1989 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność nauczycielska;
 • Studia podyplomowe:
  • 2002 – ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
  • 2001 – organizacja i zarządzanie sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Doświadczenie

 • Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W latach 2017-2020 Kierownik Zespołu Przedmiotowo-DydaktycznegoTeorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2017 Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2020 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2015-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. Nauki i Rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2013-2016 Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2008-2013 Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Od 1998 r. adiunkt w AWF w Krakowie.
 • Od 1988 r. asystent w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Praca naukowa i promocja kadr naukowych:
 1. Autor lub współautor ponad 290 prac naukowych (blisko 2900 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad 93 IF), 12 monografii, 4 podręczników; redaktor 4 monografii naukowych.
 2. Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 3. Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 4. Promotor czterech obronionych prac doktorskich.
 5. Recenzent w 6 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Uprawnienia

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).

Wykształcenie

 • W 2005 r. uzyskał habilitację w Instytucie Historii Nauki PAN na podstawie rozprawy pt.”Administrowanie mieniem państwowym w lotnictwie polskim 1926-1939 w warunkach postępu technicznego”.
 • W 1986 r. uzyskał doktorat w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy „Problemy modernizacji i rozwoju lotnictwa wojskowego w Polsce w latach 1933-1939 (Samoloty bojowe)”.
 • Studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Praca magisterska pt.”Suwerenność państwa w przestrzeni powietrznej”.

Doświadczenie

 • Specjalizuje się w wykładach na temat sztuki zarządzania (głównie jakości kadr wynikającej z wiedzy fachowej, skali talentu, zaangażowania, identyfikacji z miejscem pracy oraz jakości procesów decyzyjnych zaistniałych w polityce i działaniach wojennych (starożytność, wiek XIX i XX).
 • Prowadzi zajęcia m.in. z prawa humanitarnego, nauki administracji, etyki w biznesie, wstępu do prawoznawstwa.
 • Reprezentował w sprawach administracyjnych i sądowych m.in. Wojewodę Wrocławskiego i Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 • Prowadzi wykłady bogate nie tylko w wiedzę teoretyczną, lecz także w informacje praktyczne pozyskane na zajmowanych stanowiskach i wieloletnie znajomości oraz korespondencję z wybitnymi konstruktorami lotniczymi.
 • Praca popularyzatorska, dydaktyczna (wybrane):
 1. Wykład w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Londynie w lipcu 1992 r. dla byłych lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie na temat przygotowań wojennych II RP do wojny.
 2. Trzykrotna “Złota Kreda”  na Politechnice Warszawskiej w 2009, 2010 i 2011 r. za wykłady w dziedzinie prawa, administracji i historii.
 3. Wykłady inaugurujące rok akademicki w Lotniczej Akademii Wojskowej (“Szkoła orląt”) w Dęblinie w 2018 r. na stulecie lotnictwa polskiego oraz w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu w 2019 r.

Wykształcenie

 • Doktor habilitowany nauk społecznych (2012);
 • Doktor nauk pedagogicznych (2009);
 • Doktor nauk o kulturze fizycznej (2008);
 • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek pedagogika w zakresie wychowania obronnego (2001).

Doświadczenie

 • Koordynator kierunku Bezpieczeństwo narodowe w PPUZ (2018 – 2021).
 • Prodziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2009- 2011, 2011-2014, 2017-2019, 2020- nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010 – nadal).
 • Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie ds. współpracy międzynarodowej i ewaluacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (2010).
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego do spraw rozwoju naukowego i grantów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2014- nadal)
 • Kierownik Katedry Edukacji dla Bezpieczeństwa (2021- nadal)
 • Koordynator Wydziałowy LPP- Erasmus  (2010- nadal).
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich.
 • Członek Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie (2008 – nadal).
 • Od 2012 roku profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
 • Przez szereg lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Edukacji dla Bezpieczeństwa, później Katedrze Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane problemy edukacji dla bezpieczeństwa, zagadnienia metodologiczne w naukach o bezpieczeństwie, kształcenie kadr nauczycielskich, uwarunkowania jakości kształcenia w szkole wyższej, ocena skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

mężczyzna

dr Ryszard Lelito

starszy wykładowca

Wykształcenie

 • W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w specjalności zarządzanie zasobami obronnymi w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;
 • W 1982 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
 • W 1999 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku wiedza o bezpieczeństwie narodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zainteresowania naukowe: wykorzystanie nowoczesnych technologii w dowodzeniu i zarządzaniu organizacjami.

Doświadczenie

 • W latach 1982-2012 zajmował różne stanowiska inżynierskie i dowódcze w jednostkach Wojska Polskiego, głównie w organach administracji wojskowej.
 • Wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2008-2014) oraz Krakowskiej Akademii (2010-2017).
 • Autor oraz współautor około 30 prac naukowych i popularnonaukowych w kraju i za granicą poświęconych dowodzeniu, administracji wojskowej oraz organizacji i zarządzaniu.
Sekretariat