HomeInstytutyInstytut Nauk Społecznych

Uczelnia

Instytut Nauk Społecznych

Instytuty

Instytut Nauk Społecznych

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego (studia I stopnia) oraz pracy socjalnej (studia I stopnia).

W 2021 r. Senat PPUZ powołał do istnienia Instytut Nauk Społecznych, który zastąpił istniejący dotychczas Instytut Humanistyczno-Społeczny. Celem Instytutu prócz kształcenia studentów jest także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w określonych obszarach badawczych, w szczególności w zakresie obronności, ochrony oraz bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego, a także poszukiwanie rozwiązań, które ułatwią jednostkom właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie. Ponadto Instytut organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych jest dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz.

Zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Społecznych jest dr Anna Podolak.

Władze Instytutu