HomeInstytutyInstytut Nauk Humanistycznych ...Zakład Wychowania Fizycznego i...

Uczelnia

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Katedry i zakłady

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki. Głównym zadaniem Zakładu jest kształcenie studentów na kierunku sport. Kierownikiem Zakładu jest dr Katarzyna Węgrzyn.

Nauczyciele akademiccy
Tadeusz Ambroży

dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. uczelni

przedstawiciel nauczycieli akademickich, profesor uczelni

Wykształcenie

 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie;
 • 1991 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność trenerska;
 • 1989 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność nauczycielska;
 • Studia podyplomowe:
  • 2002 – ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
  • 2001 – organizacja i zarządzanie sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Doświadczenie

 • Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W latach 2017-2020 Kierownik Zespołu Przedmiotowo-DydaktycznegoTeorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2017 Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2020 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2015-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. Nauki i Rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2013-2016 Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2008-2013 Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Od 1998 r. adiunkt w AWF w Krakowie.
 • Od 1988 r. asystent w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Praca naukowa i promocja kadr naukowych:
 1. Autor lub współautor ponad 290 prac naukowych (blisko 2900 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad 93 IF), 12 monografii, 4 podręczników; redaktor 4 monografii naukowych.
 2. Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 3. Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 4. Promotor czterech obronionych prac doktorskich.
 5. Recenzent w 6 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Uprawnienia

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Humanistyczno-Społecznego, starszy wykładowca, koordynator kierunku sport

Wykształcenie

 • W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w  Krakowie;
 • W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku edukacja obronna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Doświadczenie

 • Członek Senatu.
 • Prezes KU AZS.
 • Autor publikacji z zakresu teorii treningu sportowego.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie, współpracuje z zawodnikami najlepszymi w Polsce (z dyscyplin motocyklowych, narciarstwa i hokeja na lodzie).

Dodatkowe kwalifikacje

 • Promotor pomocniczy dysertacji doktorskiej.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie.
 • Instruktor Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Instruktor narciarstwa.
 • Instruktor snowboardu (PZS).
 • Instruktor narciarstwa biegowego.
 • Instruktor kulturystyki.
 • Trener nordic walking (Thera band Academy).
 • Trener treningu respiracyjnego SpiroTiger (Rehalab Akademy).
 • Trening funkcjonalny w sporcie (Remigiusz Rzepka).
 • Trening okluzyjny (MadUp).
 • Integracja sensomotoryczna i korekcja wad postawy w wodzie (Thera Band Academy).
 • Diagnostyka poziomu siły eksplozywnej za pomocą MyoTest (Rehalab Akademy).
 • Kurs masażu klasycznego.
 • Młodszy ratownik WOPR.
 • Mediator sądowy.
 • Biegły sądowy z zakresu wypadków narciarskich.
kobieta

dr Katarzyna Węgrzyn

starszy wykładowca, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu
Sekretariat