Uczelnia

Zakład Biznesu Turystycznego

Katedry i zakłady

Zakład Biznesu Turystycznego

Zakład Biznesu Turystycznego jest jednostką współtworzącą Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki.

Kierownikiem Zakładu jest dr Danuta Żiżka.

Nauczyciele akademiccy
Tadeusz Ambroży

prof. Tadeusz Ambroży

profesor uczelni

Wykształcenie

 • 2008 – doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • 1997 – doktor nauk o kulturze fizycznej w AWF w Krakowie;
 • 1991 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność trenerska;
 • 1989 – magister na kierunku wychowanie fizyczne w AWF w Krakowie, specjalność nauczycielska;
 • Studia podyplomowe:
  • 2002 – ju-jitsu (trener ju-jitsu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
  • 2001 – organizacja i zarządzanie sportem (menedżer sportu) w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Doświadczenie

 • Od 2020 r. Dyrektor Instytutu Nauk o Sporcie w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 • W latach 2017-2020 Kierownik Zespołu Przedmiotowo-DydaktycznegoTeorii Sportu w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2017 Zastępca Dyrektora ds. Nauki w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2016-2020 Dyrektor Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2015-2016 Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki ds. Nauki i Rozwoju w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.
 • W latach 2013-2016 Kierownik Zakładu Gimnastyki i Tańca w Instytucie Sportu AWF w Krakowie.
 • W latach 2008-2013 Kierownik Katedry Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Od 1998 r. adiunkt w AWF w Krakowie.
 • Od 1988 r. asystent w Zakładzie Gimnastyki AWF w Krakowie.
 • Praca naukowa i promocja kadr naukowych:
 1. Autor lub współautor ponad 290 prac naukowych (blisko 2900 pkt. MNiSW/MEiN oraz ponad 93 IF), 12 monografii, 4 podręczników; redaktor 4 monografii naukowych.
 2. Współautor 7 patentów i 2 wzorów użytkowych.
 3. Kierownik lub wykonawca badań naukowych realizowanych w ramach 18 projektów naukowych.
 4. Promotor czterech obronionych prac doktorskich.
 5. Recenzent w 6 przewodach doktorskich i 2 postępowaniach habilitacyjnych.

Uprawnienia

 • Trener judo – trener klasy mistrzowskiej (2009).
 • Trener ju-jitsu – trener klasy mistrzowskiej (2013).
 • Trener gimnastyki – trener klasy pierwszej (2000).
 • Trener karate, boksu, pływania i kulturystyki.
 • Osobisty doradca treningowy – trener personalny (2012).
 • Menedżer sportu (2001).
 • Instruktor żeglarstwa (1988) i narciarstwa (2000).
 • Sędzia międzynarodowy ju-jitsu/karate (1993).
 • Kapitan jachtowy i motorowodny (2015).
 • Ratownik WOPR (1984), Instruktor ratownictwa wodnego (2015).
 • Stopień mistrzowski 10 dan ju-jitsu (2015).
Sekretariat