HomeInstytutyInstytut Nauk Humanistycznych ...

Uczelnia

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki

Instytuty

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki zajmuje się kształceniem specjalistów w dziedzinie filologii angielskiej (studia I i II stopnia), sportu (studia I stopnia), a także turystyki i rekreacji (studia I i II stopnia).

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, w szczególności istotnych dla lokalnego rozwoju kulturowego, społecznego, turystycznego. Prowadzi prace w określonych obszarach badawczych, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe.

Dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki jest dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni.

Zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki jest dr Paweł Gąsior.

Władze Instytutu
Agata Niemczyk

dr hab. Agata Niemczyk, prof. uczelni

dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki, profesor uczelni

Wykształcenie

 • Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (dziedzina nauk społecznych; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse) uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2021 r. dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 • Członek Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Członek zespołu eksperckiego badającego przemysł spotkań w Krakowie (od 2009).
 • Członek Zespołu Ekspertów Turystyki Krakowa, badającego wpływ turystyki i przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa (od 2016).
 • Członek zespołu ekspertów projektu pt. Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa w 2016 r. realizowanego dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Kraków 2017.
 • Członek zespołu ekspertów w ramach projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce nr 02.12.00-00-0010/16. PART. Grupa PFR (od 2019).
 • Autorka/współautorka ponad 200 publikacji, online.
 • Opracowała ekspertyzę z zakresu turystyki do projektu Urzędu Miasta Zakopane pt. ECO Zakopane Smart City realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016-2026 (2016).
 • Były kierownik ZOD Wadowice.
 • Współautorka blisko 20 uczelnianych projektów badawczych (w 4 pełniła funkcję kierownika).
 • Uczestnik blisko 100 konferencji, w tym zagranicznych (prelegent ok. 80 referatów, moderator/panelista).
 • Recenzent wydawniczy, recenzent rozpraw doktorskich, promotor rozpraw doktorskich.
 • Opiekun naukowy w Programie Stypendialnym Rządu RP dla Młodych Naukowców.
 • Promotor prac licencjackich i magisterskich.
 • Prowadziła zajęcia na zagranicznych uczelniach: Erasmus+ Teaching Mobility.
Czwartek
10:00
10:45

Wykształcenie

 • Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie;
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zainteresowania naukowe: historia przewodnictwa turystycznego na Podhalu, ekoturystyka i ekologiczne zastosowania w hotelarstwie, turystyka religijna, inwentaryzacja obiektów sakralnych na terenie Podhala i ich przestrzenne rozmieszczenie, mała architektura sakralna Podhala, krajobraz kulturowy i sakralny.

Obejmowane stanowiska

 • Opiekun Podhalańskiego Koła Naukowego Turystyki;
 • Członek Rady Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Almanachu Nowotarskiego;
 • Członek Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu.

Doświadczenie

 • Organizator imprez turystycznych dla różnych grup wiekowych, konferencji i wydarzeń o charakterze naukowym.
 • Redaktor kilku monografii oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych.
 • Dodatkowe kwalifikacje: organizator gier miejskich, instruktor nordic walking, pilot wycieczek.
kobieta

mgr Ewa Papierz-Łapsa

kierownik Zakładu Glottodydaktyki, koordynator kierunku filologia angielska

Wykształcenie

 • Ukończyła studia magisterskie z filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Absolwentka podyplomowego studium zarządzania oświatą Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie

 • Jako nauczyciel języka niemieckiego, a później dyrektor związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Zakopanem, kształcącym nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego na Podhalu.
 • Od 2015 roku wykładowca PPUZ w Nowym Targu, w roku akademickim 2018/19 kierownik projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” na kierunku filologia angielska. Od 2019 r. straszy wykładowca, a obecnie koordynator kierunku filologia angielska i kierownik Zakładu Glottodydaktyki.
 • Autorka artykułów i współredaktorka monografii PPUZ „The Old meets the New”/„Spotkanie starego z nowym”.
 • Jej zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, kształcenia nauczycieli języków obcych oraz polityki językowej w Polsce.
kobieta

dr Katarzyna Węgrzyn

kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu, starszy wykładowca
mężczyzna

dr Paweł Gąsior

zastępca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki

Wykształcenie

 • W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • W 2002 r. ukończył studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w  Krakowie;
 • W 2008 r. ukończył studia podyplomowe na kierunku edukacja obronna na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Doświadczenie

 • Członek Senatu.
 • Prezes KU AZS.
 • Autor publikacji z zakresu teorii treningu sportowego.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie, współpracuje z zawodnikami najlepszymi w Polsce (z dyscyplin motocyklowych, narciarstwa i hokeja na lodzie).

Dodatkowe kwalifikacje

 • Promotor pomocniczy dysertacji doktorskiej.
 • Trener przygotowania motorycznego w sporcie.
 • Instruktor Polskiego Związku Kickboxingu.
 • Instruktor narciarstwa.
 • Instruktor snowboardu (PZS).
 • Instruktor narciarstwa biegowego.
 • Instruktor kulturystyki.
 • Trener nordic walking (Thera band Academy).
 • Trener treningu respiracyjnego SpiroTiger (Rehalab Akademy).
 • Trening funkcjonalny w sporcie (Remigiusz Rzepka).
 • Trening okluzyjny (MadUp).
 • Integracja sensomotoryczna i korekcja wad postawy w wodzie (Thera Band Academy).
 • Diagnostyka poziomu siły eksplozywnej za pomocą MyoTest (Rehalab Akademy).
 • Kurs masażu klasycznego.
 • Młodszy ratownik WOPR.
 • Mediator sądowy.
 • Biegły sądowy z zakresu wypadków narciarskich.