HomeInstytutyInstytut Ekonomii, Zarządzania...Zakład Zarządzania i Informaty...

Uczelnia

Zakład Zarządzania i Informatyki

Katedry i zakłady

Zakład Zarządzania i Informatyki

Zakład Zarządzania i Informatyki jest jednostką współtworzącą Instytut Ekonomii, Zarządzania i Informatyki.

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Paweł Bielawski, prof. Uczelni.

Nauczyciele akademiccy
mężczyzna

dr hab. Paweł Bielawski, prof. uczelni

kierownik Zakładu Zarządzania i Informatyki
mężczyzna

dr Krzysztof Firlej

zastępca dyrektora Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki
Sekretariat