Uczelnia

Katedra Ekonomii

Katedry i zakłady

Katedra Ekonomii

Katedra zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami z obszaru ekonomii i finansów takich jak mikroekonomia, makroekonomia, rynki finansowe, rachunkowość.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni.

 

Nauczyciele akademiccy
Robert Wojciech Włodarczyk

dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. uczelni

kierownik Katedry Ekonomii, profesor uczelni

Robert Wojciech Włodarczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor Uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie, członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki, ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, członek zarządu ZNP w UEK.

Doświadczenie zawodowe
 • Tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense.
 • Uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych.
 • Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW).
 • Recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
 • Kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu.
 • Popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
 • Autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych.
 • Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymał 11 razy.
 • 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10.
 • Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.
 • Opiekun naukowy 15-stu doktorantów.
 • Były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
 • zarządzania (Uniwersytet Jagielloński),
 • informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz
 • biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Naukowo zajmuję się literaturą dla młodzieży, kulturą regionalną, reklamą, obrazami medialnymi i nowymi mediami.

Doświadczenie

 • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla seniorów.
 • Od 2021 roku pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
 • Publikował w czasopismach naukowych, m. in. „Guliwer”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, „Respectus Philologicus”.
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki, tutor
mężczyzna

mgr Kamil Jurczyk

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna
Sekretariat