Uczelnia

Katedra Ekonomii

Katedry i zakłady

Katedra Ekonomii

Katedra zatrudnia pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy zajmują się zagadnieniami z obszaru ekonomii i finansów takich jak mikroekonomia, makroekonomia, rynki finansowe, rachunkowość.

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni.

 

Nauczyciele akademiccy

Robert Wojciech Włodarczyk – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, profesor Uczelni, Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych,
profesor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie oraz profesor Wyższej Szkoły Biznesu Wydział Zamiejscowy w Krakowie, członek senackich komisji UEK – ds. dydaktyki, ds. rozwoju kadr naukowych, ds. badań naukowych; członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w UEK, członek zarządu ZNP w UEK.

Doświadczenie zawodowe
 • Tutor akademicki – certyfikat Collegium Wratislaviense.
 • Uczestnik ponad 120 konferencji i sympozjów naukowych.
 • Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu makroekonomii, inwestycji, rynków pracy, unii monetarnych, optymalnych obszarów walutowych oraz rynków finansowych (ponad 500 punktów MNiSW).
 • Recenzent projektów doktorskich DOCTUS finansowanych przez Małopolski Urząd Marszałkowski.
 • Kierownik lub współautor ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.
 • Uczestnik kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, KRK, e-learningu i tutoringu.
 • Popularyzator łączenia nowoczesnych metod i podejść dydaktycznych takich, jak e-learning oraz tutoring, wraz z ideami zawartymi w Krajowych Ramach Kwalifikacji.
 • Autor kursów internetowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych.
 • Nagrodę Rektora UEK za osiągnięcia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne otrzymał 11 razy.
 • 4-krotnie sklasyfikowany na liście wykładowców UEK TOP-10.
 • Promotor ponad 500 prac licencjackich i magisterskich.
 • Opiekun naukowy 15-stu doktorantów.
 • Były sędzia piłki nożnej w MZPN i PZPN.

Wykształcenie

 • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 • Jest absolwentem studiów z zakresu polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także
 • zarządzania (Uniwersytet Jagielloński),
 • informatyki (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz
 • biblioterapii (Uniwersytet Wrocławski).

Naukowo zajmuję się literaturą dla młodzieży, kulturą regionalną, reklamą, obrazami medialnymi i nowymi mediami.

Doświadczenie

 • Współpracuje z uniwersytetami trzeciego wieku, prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej dla seniorów.
 • Od 2021 roku pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników szkolnych w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
 • Publikował w czasopismach naukowych, m. in. „Guliwer”, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, „Respectus Philologicus”.
kobieta

dr Dorota Kuder

dyrektor Instytutu Ekonomii, Zarządzania i Informatyki
mężczyzna

mgr Kamil Jurczyk

koordynator kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna
Sekretariat