rekrutacja 20 21rachunkowość i analitykadziennikarstwo nowoscankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE
Szybki kontakt

 

Sekretariat Kierunku Dzienniarstwo
telefon: 18 26 10 717

Obsługa Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppuz.edu.pl

Informacje ogólne

Dziennikarstwo jest kierunkiem studiów z pogranicza nauk społecznych i humanistycznych. W programie nauczania uwzględniono przedmioty, w ramach których studenci będą próbowali zrozumieć kondycję człowieka w świecie, pozycję człowieka zakorzenionego w określonej i wyrazistej przestrzeni kulturowej i społecznej. Idea przygotowania studentów do wykonywania zawodu opiera się na konieczności wyposażenia ich w zasób wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w wykonywaniu profesji dziennikarza i zawodów okołomedialnych. Absolwenci będą przygotowani do pełnienia ról w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym i ekonomicznym oraz do podjęcia magisterskich studiów uzupełniających. Uzyskają dyspozycje nie tylko do wykonywania klasycznie pojmowanego zawodu dziennikarza, lecz także wszelkich zawodów związanych z komunikowaniem społecznym – w przestrzeniach dotyczących stosunków publicznych, social media, PR, promocji, reklamy, organizacji zajmujących się edukacją medialną.

Kształcenie dziennikarzy na Podhalu ma na celu łączenie różnorodnych działań (nie tylko edukacyjnych) sprzyjających wychowaniu pokoleń inteligencji szanujących i rozumiejących tradycję góralskiej ziemi. Kierunek wpisuje się w krajobraz kulturowy i gospodarczy regionu. Zależność ta będzie eksponowana dzięki współpracy wykładowców kierunku z otoczeniem (organizacja konkursów dla licealistów, wykłady gościnne w szkołach, akcje społeczne, debaty publiczne) oraz badaniach naukowych kadry skupionych na szeroko pojętej komunikacji uwikłanej w regionalizm.

Struktura przedmiotów realizowanych na kierunku została zorganizowana wokół kilku przestrzeni. Obok kursów bezpośrednio związanych z zawodem dziennikarza i pokrewnymi (medioznawstwo, wiedza o języku, jego budowie i użyciu, komunikacja interpersonalna, retoryka, stylistyka), zaplanowano realizację zagadnień mających na celu pielęgnowanie wiedzy i wrażliwości studentów na kwestie ogólnohumanistyczne i społeczne. Dlatego w planie studiów znalazła się bogata oferta przedmiotów z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, socjologii, psychologii, literaturo- i kulturoznawstwa. Poszczególne przedmioty są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych
i Turystyki posiadającą bogate doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy oraz przez dziennikarzy-praktyków, współpracujących z różnymi instytucjami medialnymi. Treści programowe będą przedstawiane w ramach wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, zaś zdobywanie umiejętności praktycznych będzie się wiązać z odbywaniem praktyk specjalistycznych we wszystkich typach mediów (redakcja gazety, radio, telewizja, portal internetowy, dział promocji itp.).

W ramach kształcenia studenci wybierają jeden z dwóch modułów specjalizacyjnych. Pierwszy z nich – nowe media (współczesne formy przekazu medialnego) – umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy w mediach elektronicznych. Studenci zapoznają się ze specyfiką komunikowania masowego w Internecie dzięki uczestniczeniu w takich przykładowo kursach, jak: blogi i portale w pracy dziennikarza, dziennikarstwo internetowe, media społecznościowe, budowanie wizerunku medialnego firm i instytucji w Internecie, projektowanie komunikacji w Internecie, ekonomika nowych mediów, e-reklama i e-biznes. Absolwent modułu będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie zarówno w tradycyjnych mediach jako dziennikarz, lecz także w charakterze specjalisty social media, administratora strony internetowej, rzecznika prasowego, specjalisty ds. reklamy itp.

Drugi moduł – dziennikarstwo lokalne i środowiskowe – to odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku. W jej ramach studenci zdobędą wiedzę na temat mediów w regionie, ich specyfiki i współczesnej kondycji dzięki uczestniczeniu w zajęciach takich, jak: media w regionie, samorząd i polityka lokalna, warsztat w pracy dziennikarza lokalnego, lokalne instytucje kultury, media firmowe i instytucjonalne, rzecznictwo prasowe instytucji lokalnej. Absolwent modułu będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie m.in. w lokalnych instytucjach kultury, lokalnych czasopismach, rozgłośniach radiowych, redakcjach telewizyjnych, w zakresie obsługi mediów instytucjonalnych, a także może współpracować z ogólnopolskimi agencjami dziennikarskimi posiadającymi swoje lokalne redakcje.