Nowa WIFISzczepieniaSukces UczelniInformatyzacja PPUZ w Nowym Targu (cyfrowa uczelnia 3.0)Zdalne nauczaniecovidBaner FE

PROJEKT KOMPETENCJE ZAMAWIANE DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Unijne fundusze trafiają do kieszeni nowotarskich studentów pielęgniarstwa

Departament Funduszy Europejskich i e-zdrowia Ministerstwa Zdrowia rozstrzygnął ogólnopolski konkurs „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”.

Na 75 szkół wyższych kształcących w Polsce pielęgniarki projekty złożyło tylko 20 uczelni. Spośród 20 złożonych projektów wybrano do dofinansowania 11 projektów – w tym projekt opracowany przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. Z terenu Małopolski dofinansowany zostanie poza naszym jeszcze tylko jeden projekt - ale uczelni prywatnej; tam za studia trzeba płacić.

Projekt nasz ma  długą nazwę „Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w Nowym Targu, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów”  i będzie kosztował 4,75 mln zł, z czego 4,27 mln zł dofinansuje Unia Europejska.

Projekt obejmie studentów trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku pielęgniarstwo, rozpoczynających kształcenie w latach 2016, 2017 i 2018

W Podhalańskiej Wyższej z budżetu projektu bezpośrednio do rąk studentów i rączek studentek pielęgniarstwa trafi bezpośrednio ponad 3 mln zł (ponad 1 mln zł na rocznik) !!!

Konkretne dodatkowe zajęcia i wymierne korzyści dla studentów to:

 

  1. Program stypendialny, z którego korzystać będzie do 50% studiujących na danym roku, którzy w poprzednim roku kształcenia osiągnęli najwyższe wyniki. Stypendia w kwocie do 660 zł przyznawane są na dany rok akademicki, można z nich korzystać przez maksymalnie 4 semestry, co w praktyce oznacza możliwość uczestniczenia w programie stypendialnym nawet przez dwa ostatnie lata studiów.
  2. Finansowanie zajęć dodatkowych, znacznie wykraczających poza standardowy program kształcenia, poszerzające kompetencje zawodowe absolwentów i uwzględniające najnowsze postulaty epidemiologiczne i demograficzne oraz umożliwiające nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych.
  3. Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.
  4. Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe ponadprogramowe, w wymiarze co najmniej 160 godzin (4 tygodni), których program opracowany jest wspólnie z pracodawcami z branży opieki medycznej, co zapewnia absolwentom zdobycie umiejętności pożądanych przez pracodawców. Praktyki zostaną przeprowadzone wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach opieki długoterminowej, na oddziałach onkologii lub oddziałach geriatrycznych.
  5. Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

Ponadto projekt gwarantuje co najmniej 15%  studentom zatrudnienie na umowę o pracę przez co najmniej dwanaście miesięcy od momentu zakończenia studiów.

Realizacja projektu oparta jest na bliskiej współpracy Uczelni z lokalnymi partnerami – liderami lokalnego sektora ochrony zdrowia – Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu, Szpitalem Powiatowym w Zakopanem, Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gmnie Nowy Targ s.c Małgorzata Kozioł,Michalina Ślemp,  Irena Gromnicka-Jopek

Oprócz ww. korzyści płynących z projektu Instytut Nauk o Zdrowiu PPWSZ w Nowym Targu gwarantuje kształcenie wysokiej jakości, oparte na doborze kompetentnej i doświadczonej kadry wykładowców oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej, a także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia (magisterskich).

Wahasz się?  Nawet, jeśli się wahasz, to przyjdź!

Regulaminy

ROK 2019/2020 REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU I ZAKWATEROWANIASTUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA  REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM REGULAMIN PRAKTYK PONADPROGRAMOWYCH W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO REGULAMIN PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH  W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU...

więcej »

Galeria zdjęć

Przejdź dalej aby zobaczyć więcej...
więcej »

Druki do pobrania

druki do pobrania: WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW  DOJAZDU STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIAŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ,  WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW  DOJAZDU STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA SAMOCHODEM PRYWATNYM WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW  ZAKWATEROWANIA STUDENTÓ ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA SAMOCHODEM PRYWATNYM  

więcej »

Plakat projektu

Plakat do pobrania Plakat do pobrania

więcej »

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna pdf Klauzula informacyjna doc

więcej »
1 2 3