Ratownictwo dodatkowy nabórrekrutacja 20 21Zdalne nauczaniecovidrachunkowość i analitykaankieta 2020Projekt NBPpodyplomoweBaner FE

Filologia Angielska

 

OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

 

Kierunkowe

 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Creative writing

 Filozofia

 Fonetyka 1, 2, 3

 Gramatyka opisowa

 Gramatyka praktyczna języka angielskiego

 Historia i kultura Kanady

 Historia i kultura Australii

 Historia USA

 Historia Wielkiej Brytanii

 Język niemiecki

 Język rosyjski

 Kinematografia brytyjska

 Kinematografia amerykańska

 Komunikacja interpersonalna

 Korespondencja urzędowa i biznesowa

 Kultura brytyjska

 Kultura USA

 Literatura brytyjska 1

 Literatura brytyjska 2

 Literatura powszechna

 Literatura USA 1

 Literatura USA 2

 Nauka języka obcego z komputerem

 Ochrona własności intelektualnej

 Odmiany języka angielskiego - American English 1 i 2

 Odmiany języka angielskiego - British English 1 i 2

 Podstawy zarządzania firmą

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Listening and speaking

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Reading and vocabulary

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Use of English

 Praktyczna nauka języka angielskiego – Writing

 Podstawy zarządzania firmą

 Public speaking

 Socjologia

 Strategie uczenia się języków obcych

 Tatry i Podhale w literaturze pięknej

 Technologia informacyjna

 Tworzenie biznesplanu

 Wstęp do językoznawstwa

 Wstęp do literaturoznawstwa

 Wychowanie fizyczne

   

Specjalność nauczycielska

 Administracja i zarządzanie w oświacie

 Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2, 3

 Emisja głosu

 Etyka zawodowa N

 Gramatyka kontrastywna N

 Pedagogika ogólna

 Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole

 Podstawy dydaktyki ogólnej

 Praktyka pedagogiczna śródroczna 1

 Praktyka pedagogiczna śródroczna 2

 Praktyka pedagogiczna  śródroczna 3

 Projekty europejskie w szkole

 Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek

 Psychologia ogólna

 Seminarium dyplomowe N

 

Specjalność tłumaczeniowa

Etyka zawodowa T

Gramatyka kontrastywna 1 i 2 T

Językowe podstawy edytorstwa

Praktyka tłumaczeniowa

Przekład audiowizualny

Przekład literacki

Przekład ustny 1 i 2

Przekładoznawstwo w biznesie i prawie

Przekładoznawstwo w medycynie i technice

Seminarium dyplomowe T

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka polskiego 1 i 2

Wstęp do przekładoznawstwa

 

OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Kierunkowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Creative writing

Filozofia

Fonetyka

Gramatyka opisowa

Gramatyka praktyczna języka angielskiego

Historia i kultura Kanady

Historia i kultura Australii

Historia USA

Historia Wielkiej Brytanii

Język niemiecki

Język rosyjski

Kinematografia brytyjska

Kinematografia amerykańska

Komunikacja interpersonalna

Korespondencja urzędowa i biznesowa

Kultura brytyjska

Kultura USA

Literatura brytyjska 1

Literatura brytyjska 2

Literatura powszechna

Literatura USA 1

Literatura USA 2

Nauka języka obcego z komputerem

Ochrona własności intelektualnej

Odmiany języka angielskiego - American English 1 i 2

Odmiany języka angielskiego - British English 1 i 2

Podstawy zarządzania firmą

Praktyczna nauka języka angielskiego – Listening and speaking

Praktyczna nauka języka angielskiego – Reading and vocabulary

Praktyczna nauka języka angielskiego – Use of English

Praktyczna nauka języka angielskiego – Writing

Public speaking

Socjologia

Strategie uczenia się języków obcych

Tatry i Podhale w literaturze pięknej

Technologia informacyjna

Tworzenie biznesplanu

Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do literaturoznawstwa

Wychowanie fizyczne

 

Specjalność nauczycielska

Administracja i zarządzanie w oświacie

Dydaktyka nauczania języka angielskiego 1, 2, 3

Emisja głosu

Etyka zawodowa N

Gramatyka kontrastywna N

Pedagogika ogólna

Pierwsza pomoc i profilaktyka zdrowia w szkole

Podstawy dydaktyki ogólnej

Praktyka pedagogiczna 1

Praktyka pedagogiczna 2

Praktyka pedagogiczna  3

Projekty europejskie w szkole

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania we wszystkich typach szkół i placówek

Psychologia ogólna

Seminarium dyplomowe N

 

Specjalność tłumaczeniowa

Etyka zawodowa T

Gramatyka kontrastywna 1 i 2 T

Językowe podstawy edytorstwa

Praktyka tłumaczeniowa

Przekład audiowizualny

Przekład literacki

Przekład ustny 1 i 2

Przekładoznawstwo w biznesie i prawie

Przekładoznawstwo w medycynie i technice

Seminarium dyplomowe T

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka polskiego 1 i 2

Wstęp do przekładoznawstwa

 

Specjalność język angielski z językiem niemieckim

Kultura Austrii i Szwajcarii

Kultura Niemiec

Praktyczna nauka języka niemieckiego - język specjalistyczny

Praktyczna nauka języka niemieckiego - praktische Grammatik

Praktyczna nauka języka niemieckiego - przygotowanie do egzaminu Zertifikat B2

Praktyczna nauka języka niemieckiego - integrierte Sprachfertigkeiten

Praktyka